Alkalmazott matematikusok vállalati látogatása: gyakorlati tapasztalatok és új lehetőségek

A vállalati látogatások fontos részét képezik az „Alkalmazott matematika” szakos hallgatók gyártási-technológiai gyakorlati programjának. Ezek az események lehetőséget biztosítanak arra, hogy mélyebben megértsék a matematikai módszerek és technológiák gyakorlati alkalmazását a valós világban, találkozzanak szakemberekkel, és megértsék, hogyan integrálhatók elméleti ismereteik a gyártási folyamatokba.

Ebben az évben a hallgatók ellátogattak a Rákóczi Főiskola Puskás Tivadar Informatikai Központjába és az intézmény Médiaközpontjába, valamint a „HOCH-BEREG LTD” (ukrán-német vegyes vállalat) cégekhez.

A látogatások célja az volt, hogy megismertessék a diákokat olyan intézmények valós munkakörülményeivel, amelyek információs technológiákat használnak, bemutassák a matematikai modellek és algoritmusok gyakorlati alkalmazását, és kapcsolatokat teremtsenek a hallgatók és a potenciális munkáltatók között.

Pallay Ferenc, az Informatikai Központ igazgatója érdekes prezentációt tartott az intézmény számítógépes hálózatáról, annak topológiájáról és logikai felépítéséről. Bemutatta a különböző operációs rendszerek használatát az intézményben, az adatmentési folyamatokat és típusokat, valamint az áramkimaradás esetén alkalmazott védelmi rendszereket. A hallgatók láthatták a modern szoftverkomplexumokkal és eszközökkel való munkát.

A hallgatók megismerkedtek az intézmény Médiaközpontjának munkájával is. Gáncsos János, a központ vezetője bemutatta a modern hardver- és sokféle szoftver bázisát, az itt végzett komplex feladattípusokat.

A HOCH-BEREG vállalatnál Kovács József, egykori végzősünk fogadta a hallgatókat. Egykor diákjaink egy csoportos projekt keretében komplex információs rendszert fejlesztettek ki a raktárkezeléshez. A látogatók megtudták, hogyan fejlesztik az algoritmusokat a nagy adatok feldolgozásához, hogyan alkalmazzák a matematikai modelleket, és hogyan optimalizálják a különböző folyamatokat.

Az ilyen látogatások segítenek megérteni, hogyan válnak az elméleti ismeretek gyakorlati megoldásokká. A vállalatok látogatása új lehetőségeket nyit meg a szakmai gyakorlatok és az elhelyezkedés terén.

Örömteli volt látni, hogy az „idegenvezetők” között voltak végzős diákjaink is. Saját szoftvertermékük kifejlesztése során jelentős mértékben használták a gyártási gyakorlat során szerzett kompetenciákat, módszereket és algoritmusokat.

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial