• Erdélyi barangolások

  A 2023/24-es tanév nyári szünetében Kárpátalja magyar tannyelvű iskoláiban tanuló 180 gyermeknek és 20 kísérő tanárnak adódott lehetősége részt venni a székelyvarsági táborban (Erdély), két turnusban. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete július 1-7. között vett részt a táborban, amely a Nemzetstratégiai Kutatóintézet jóvoltából és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség társközreműködésével valósult meg. A táborban a diákok négy szekció közül választhattak: média, képzőművészet, sport, illetve dráma és színjáték. A hét során számos új élménnyel gazdagodhattak, bővítették tudásukat és gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek a szekció foglalkozások révén a diákok. A programok között szerepeltek még tematikus előadások is, ahol honismereti témákban mélyültek el a hallgatók. Emellett rengeteg programon is részt…

 • A II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézet kollégiumi felvételi a 2024-2025-es tanévre

  A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet tanulói és leendő diákok figyelmébe! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete kollégiumi felvételt hirdet 2024. július 7 és augusztus 5. közötti időszakban. Az intézmény vezetősége tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a kollégiumi elhelyezést igénylő diákok igényüket elektronikus formában tehetik meg. Jelentkezni elektronikus formában az alábbi linken lehet:  Online regisztráció szakgimnáziumi kollégiumi felvételire Az elsősöknek a felvételi űrlaphoz szükséges 2 db 3×4 cm-es fénykép. A második-negyedik évfolyamos diákok esetében a beköltözésnél szeptember 2-én szükséges leadni 1 db 3×4 cm-es fényképet. A kollégiumi beköltözés várható ideje 2024. szeptember 2. A tanév folyamán kollégiumi elhelyezés a tanév elején összeállított szálláshelyek…

 • Záró Pedagógiai Tanácsülés

  A II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézetének soron következő pedagógiai értekezletére 2024. június 27-én került sor Dzsanda Galina igazgatóhelyettes elnökletével, melyen sor került a pedagógus kollektíva 2023/2024-es tanév II. félévi munkájának elemzésére és a 2024/2025-ös tanév előtt álló feladatok meghatározására. Az előzetes napirendi pontoknak megfelelően meghallgatták és megvitatták a következő beszámolókat: A 2023/2024-es tanév II. félévi tavaszi-nyári vizsgaidőszakának eredményei. A kurátorok beszámolója a diákok középiskolai (szakmai) tanulmányi eredményeiről. A szakbizottsági elnökök beszámolója a VI. és VIII. félévi tantervek és gyakorlatok teljesítéséről. Beszámoló a II. félévi nevelői és órán kívüli munkáról. Beszámoló a kollégium tevékenységéről. A Minőségellenőrzési Osztály vezetőjének beszámolója a tanárok kérdőíves felméréséről. A Tanácsülésen az alábbi határozatok születtek: Az I-II-III.…

 • Tanulmányi gyakorlatok az Alkalmazott matematika szakon

  Június során, a beszámoló és vizsgaidőszak lezárása után tanulmányi gyakorlatokon vesznek részt diákjaink: kéthetes gyakorlat operációs rendszerek és rendszerprogramozás gyakorlat a másodéves diákok részére; programozási gyakorlat a harmadéveseknek. A technológia tantárgy keretében a másodikos diákoknak lehetősége van megismerni az operációs rendszerek alapvető működését és a rendszerprogramozás alapjait. A gyakorlat során a megszerzett ismeretek alapján a hallgatók alaposabban tanulmányozták az operációs rendszerek felépítését, funkcióit és különböző típusait. Kiemelt figyelmet fordítottak a folyamat- és memória-kezelésre, fájlrendszerekre és eszközkezelésre. A diákok szert tesznek jártasságra a számítógépes rendszerek erőforrásainak kezelésében, hogyan kell az alkalmazói szoftverekkel „együttműködni”, megfelelő operációs rendszer kiválasztani, milyen professzionális beállítások kellenek a meghatározott feladatok megoldásához. Fontos része a programnak, hogy a…

 • Alkalmazott matematika szakon végzett diákok komplex szakmai vizsgája a Felsőfokú Szakképzési Intézetben

  Az Alkalmazott matematika szak – az egyik kulcsfontosságú szak, amely magasan képzett szakemberek képzését célozza meg, akik szükséges matematikai ismeretekkel és azok gyakorlati alkalmazásának képességével rendelkeznek. Az oktatás-szakmai program fontos állomása a komplex szakmai vizsga, amelyet idén, 2024. június 26-án tartottak. A komplex szakmai vizsga célja a végzős hallgatók képességeinek értékelése és annak igazolása, hogy képesek alkalmazni a matematikai elméleti ismereteket gyakorlati helyzetekben. A vizsga széles spektrumú feladatokat és kérdéseket foglal magában, amelyek lefedik az alkalmazott matematika kulcsfontosságú területeit, mint például: komplex matematikai koncepciók elemzésének és alkalmazásának képessége gyakorlati feladatok megoldására; különböző optimalizációs és numerikus módszerek alkalmazása bonyolult folyamatok modellezésében; adatfeldolgozási készségek, matematikai modellek építése, azok algoritmizálása és megfelelő programkód…

 • Komplex záróvizsga az Óvodapedagógia szakon

       A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében 2024. június 24-én és 25-én 19 végzős Óvodapedagógia szakos hallgató tett sikeres záróvizsgát.      A hallgatók megfelelő elméleti tudásról és szakmai módszertani felkészültségről tettek tanúbizonyságot a komplex záróvizsgabizottság előtt.      Fizeshi Oktávia, a pedagógiai tudományok doktora, a Munkácsi Állami Egyetem Óvodai- és Általános Iskolai Nevelés és Oktatásmenedzsment Tanszékének a professzora volt a vizsgabizottság elnöke. A vizsgabizottság tagjai voltak: Dzsanda Galina, a filozófia doktora, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatóhelyettese, Gávriljuk Ilona, az Óvodapedagógia Szakbizottság vezetője, Jakab Eleonóra, az Óvodapedagógia Szakbizottság tanára, illetve Ripkovics Judit, a Beregszászi 10. sz. „Fenyőfácska” Óvoda vezetője a munkaadók képviseletében.…

 • A 2023/2024-es tanév legeredményesebb diákjai

  A 2023/2024-es tanév nehézségei ellenére a II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézetében 14 diákot jelöltek az Év diákja címre. Ugyan csak egy diák nyerheti meg ezt a kitűntető címet, de valamennyiőjükre büszkék vagyunk, méltán képviselték intézményünket a különböző versenyeken, rendezvényeken. A továbbiakban is sok sikert kívánunk számukra a választott szakterületükön. Ádám Edinát, III. évfolyamos óvodapedagógia szakos diákot kimagasló tanulmányi eredményei és a csoport, valamint az intézményünk életében való aktív részvételéért terjesztette fel az Év diákja címre Király Katalin kurátor. Edina aktív résztvevője a magyar nyelv versenyeknek. Sikeresen szerepelt a 2022-ben az ELTE által szervezett Eötvös József középiskolások szónokversenyén, valamint ebben a tanévben az intézményünkben megszervezett VIII. szónokversenyen a III. helyen…

 • Termelési-technológiai gyakorlat az Alkalmazott matematika szakon

  2024. június 21-én ért végett a negyedik évfolyamos diákok hathetes gyakorlata. A képzési-szakmai programnak megfelelően a 9 kredit értékű szakmai gyakorlatnak több része volt: könnyűsúlyú PHP MVC keretrendszer implementálása (kapott oktatóanyagok alapján): alapelvek, felépítés, működés és kulcsfontosságú komponensek mélyreható megismerése és megértése; népszerű és modern PHP MVC keretrendszer tanulmányozása, alapszintű elsajátítása gyakorlati feladaton keresztül. telekommunikációs rendszerek és hálózatok konfigurálása, hardveres, szoftveres, helyi és hálózati eszközök beállítása. Számítógépes rendszerek és hálózatok eszközeinek karbantartása; Excel makrók és a VBA programozás alapjainak elsajátítása, az Excel adatelemzési és adatvizualizációs eszközei használatának megtanulása: Pivot táblák és diagramok, interaktív dashboardok; szakmai teleplátogatások, amelyek során megismerkedhetnek intézmények/cégek számítógépes rendszerével, az azokat működtető szakemberek munkakörével, illetve azokkal a…

 • A szakképzési intézetek sportjátékaiban való részvétel

  A 2023-2024-es tanévben Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Testnevelési és Sportbizottsága elindította az Ukrajna Sportjátékait a korszerűsített formátumú szakképzési intézmények hallgatói között, amelyeket Ukrajna-szerte a biztonsági feltételeket figyelembe véve a következő szakaszok szerint rendeztek meg: oktatási intézményen belüli csapatok között; oktatási intézmények csapatai között (megállapodás alapján); Kijev régió/város oktatási intézményeinek csapatai között; a régiók és Kijev városának oktatási intézményei csapatai között. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének csapata részt vett az intézmények közötti sportjátékokon. Medve Maxim és Orbán Irén testnevelő tanárok beszámoltak a megrendezett sportversenyekről és a fiatal sportolók fizikai aktivitásáról. A főiskolai sportjátékokkal kapcsolatos információkat a bizottság internetes forrásain teszik közzé: https://sportmon.org https://www.facebook.com/sportcomitet.mon. Soós Katalin,…

 • Alkalmazott matematikusok vállalati látogatása: gyakorlati tapasztalatok és új lehetőségek

  A vállalati látogatások fontos részét képezik az „Alkalmazott matematika” szakos hallgatók gyártási-technológiai gyakorlati programjának. Ezek az események lehetőséget biztosítanak arra, hogy mélyebben megértsék a matematikai módszerek és technológiák gyakorlati alkalmazását a valós világban, találkozzanak szakemberekkel, és megértsék, hogyan integrálhatók elméleti ismereteik a gyártási folyamatokba. Ebben az évben a hallgatók ellátogattak a Rákóczi Főiskola Puskás Tivadar Informatikai Központjába és az intézmény Médiaközpontjába, valamint a „HOCH-BEREG LTD” (ukrán-német vegyes vállalat) cégekhez. A látogatások célja az volt, hogy megismertessék a diákokat olyan intézmények valós munkakörülményeivel, amelyek információs technológiákat használnak, bemutassák a matematikai modellek és algoritmusok gyakorlati alkalmazását, és kapcsolatokat teremtsenek a hallgatók és a potenciális munkáltatók között. Pallay Ferenc, az Informatikai Központ igazgatója…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial