Hírek

Sevcsenkóra emlékeztek az FSZI Apáczai Csere János fiókkönyvtárában

 

2024. március 9-én ünnepeljük Tarasz Sevcsenko születésének 210. évfordulóját. A Nagy Kobzar élete egy olyan ember tudatos döntésének példája, aki az ukrán nép szolgálatának nehéz, megpróbáltatásokkal és küzdelmekkel teli útját választotta. Tarasz Sevcsenko valamennyi művét a szülőföldje iránti szenvedélyes szeretet hatja át. Gondolatai és tüzes szavai az ukránok jobb életre való törekvését tükrözték. A Nagy Kobzar nemcsak az ukrán, hanem a világirodalom ikonikus alakjává vált, jogot szerezve a halhatatlanságra. Ezért az évszázadok során is folyamatosan növekszik az iránta érzett emberi tisztelet.

Tarasz Sevcsenko egyetemes tehetségű és érdeklődésű ember volt, zseniálisan bánt a szavakkal és az ecsettel egyaránt. Sevcsenko festői tehetsége sokkal korábban megmutatkozott, mint költői tehetsége. Míg első irodalmi kísérletei 1836-1837-ből származnak, addig legkorábbi fennmaradt rajza, a „Női mellszobor” 1830-ból való. Ez a fiatalkori alkotás jelezte művészi pályafutásának kezdetét.

A Művészeti Akadémián folytatott tanulmányai során Sevcsenko háromszor kapott ezüst-, majd aranyérmet életrajzi rajzaiért és festményeiért. Az egyik díjazott festmény – „Koldusfiú kenyeret ad egy kutyának” (1840) – a mai napig nem maradt fenn. Egy másik, „Cigány jövendőmondó” (1841) című, jegyzett festmény sorsa szintén ismeretlen; e címmel csak egy akvarellrajz maradt fenn a mai napig.

Utazásai során a szülőföldje iránti szeretete arra késztette, hogy „Festői Ukrajna” címmel egy egész sorozatot készítsen – az ország történelmi helyszíneit, életét és természetét ábrázoló metszetek albumát.

Tarasz Sevcsenkónak máig 835 festménye és grafikája maradt fenn, több mint 278 pedig elveszett, és még nem került elő. A műfajok között portrék, kompozíciós és mitológiai, történelmi és hétköznapi témák, építészeti tájképek szerepelnek.

Tarasz Sevcsenko születésének 210. évfordulója alkalmából az Apáczai Csere János Könyvtár Felsőfokú Szakképzési Intézetét kiszolgáló multifunkciós fiókkönyvtára tematikus könyvkiállítást rendezett Sevcsenko – ukrán művész címmel, amely március végéig tekinthető meg.

 

Nemzetközi anyanyelvi nap

Február 21-én ünnepeljük az anyanyelv nemzetközi napját, amelyről tematikus hét keretén belül emlékezünk meg az Apáczai Csere János Könyvtár Felsőfokú Szakképzési Intézetet kiszolgáló multifunkciós fiókkönyvtárában is. Ezen a héten könyvtári könyvbemutatót tekinthetnek meg a diákok és e témával kapcsolatban előadáson vehetnek részt.

Minden ember számára a saját nyelve a legjobb és legmeghatározóbb. A nyelv egy nemzet felbecsülhetetlen kincse, életének legfontosabb krónikája. Ahhoz, hogy ezt a kincset elsajátítsa, az embernek folyamatosan erőfeszítéseket kell tennie, felismerve, hogy az anyanyelvnek összetett tudománya van.

A nyelv a nép szellemi életének minden mélyebb rétege, történelmi emlékezete, az évszázadok legértékesebb öröksége; a nyelv egyben zene, dallam, az élet színei, a nép modern művészeti, szellemi és gondolkodási tevékenysége.

Minden nép nyelve gazdag és színes. A nyelvtudás meghatározza az életünket, a jövőnket. Az anyanyelvi szó halhatatlan forrás, amelyből megismerjük a minket körülvevő világot, családunkat és nemzetünket.

Füst Milán 

A magyarokhoz

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv
a magyar. Révület fog el, ha rágondolok is.

 

Könyvtár kiépítésének befejezése

A II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézetében 2024 januárjában sikerült befejezni az átalakítási munkálatokat, amelynek eredményeként az intézmény könyvtára az Apáczai Csere János Könyvtáron belül a Felsőfokú Szakképzési Intézetet kiszolgáló multifunkciós fiókkönyvtárrá vált.

A könyvtárban több mint 1500 könyv található, szakirodalom és szépirodalom egyaránt. A könyvtár multifunkcionális, ezáltal lehetőségük van a diákoknak olvasóteremként és szabadpolcos kölcsönzésre is használni. A helyiség 7 darab számítógéppel rendelkezik, ennek köszönhetően a diákoknak a könyvtárban alkalmuk van böngészni, letölteni az Apáczai Csere János Könyvtár digitális adatbázisában fellelhető példányokat, ezt a lehetőséget akár mobileszközeiken is használhatják intézményünkben.

A magyar kultúra napja: Himnuszunk születésnapja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén – „a magyar nép zivataros századaiból” vett példákra épített költeményét – a Himnuszt.

A napról való megemlékezés ötletét Fasang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben. Szavai szerint „ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európának, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is.”

A magyar nép életét, gondolatvilágát, hovatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja. Kultúránk mutatja, bizonyítja eredetünket, létünket.

Az emléknapon a magyarság szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről.

Az Apáczai Csere János Könyvtár Felsőfokú Szakképzési Intézetet kiszolgáló multifunkciós fiókkönyvtárában kiállítást szerveztek az emléknap tiszteletére.

Ukrajna egységének napja

Január 22-én az ukrán nép évente ünnepli Ukrajna egységének napját. Ez az ünnep arra emlékeztet bennünket, hogy Ukrajna nem szakadt el, nincs külön Kelet- és Nyugat-Ukrajna, hanem egyetlen államunk van, és egyetlen nép vagyunk! Ezt az ünnepet Ukrajna elnökének „Ukrajna egysége napjáról” 1999. január 21-i 42. számú rendelete állapította meg. Hivatalosan Ukrajnában 1999 óta ünneplik az Egység napját.

A 105 éve – 1919. január 22-én, a kijevi Sophia téren – kihirdetett Zluka-törvény korszakalkotó történelmi esemény lett, amikor az ukrán földeket egy államban egyesítették.

Az egység gondolata az ukránok alapvető nemzeti értéke volt és maradt.

Január 22-én az ukrán történelem két azonos jelentőségű eseményére emlékezünk: az Ukrán Népköztársaság függetlenségének kikiáltására, amely 1918-ban történt, és az ukrán földek felosztásáról szóló törvény kihirdetésére, amely 1919-ben történt.

Az Apáczai Csere János Könyvtár Felsőfokú Szakképzési Intézetet kiszolgáló multifunkciós fiókkönyvtárában kiállítással méltattuk az emléknapot.

Neumann-napok 2023

Az idei tanévben is megrendezésre kerültek a II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézetében a Neumann-napok.

Az Felsőfokú Szakképzési Intézet könyvtára egy tartalmas bemutatóval készült a neves magyar és ukrán természettudósokról, matematikusokról, informatikusokról. Könyvtári kiállítás keretén belül megtekinthetőek voltak az általuk megfogalmazódott idézetek. A diákoknak lehetősége volt megismerkedni a neves kutatók, felfedezők munkásságával, tudományos eredményeikkel.

Csokonai Vitéz Mihályra emlékezve

A II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézetében könyvbemutató keretén belül emlékeztek meg Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulójáról. A felvilágosodás korának nagy műveltségű, kiemelkedő költője, műfordítója legnagyobb lírikusa, aki már életében legenda volt 1773. november 17-én született Debrecenben.

Tartalmi és formai tekintetben a magyar költészet nyelvének megújítója. Több nyelven (latin, görög, német, francia, olasz, spanyol) olvasó és beszélő, a költészet minden műfaját kipróbáló, kísérletező alkatú szerző, aki – a daltól az ódáig, az alkalmi versektől a vaskos diákköltészeten át, a rokokó szerelmi líráig, a színműig, komikus eposzig, a bölcselő filozófiai költeményekig – számos műfajban alkotott.

Csokonai Vitéz Mihály abban a korban élt, amikor jelentős szerepet kapott a közoktatás, minél többekhez akarták eljuttatni a tudást, hiszen ebben vélték megtalálni az e világi boldogulás kulcsát.

Zajlik az Apáczai Csere János Könyvtár Felsőfokú Szakképzési Intézete Fiókkönyvtárának kiépítése

A II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézetében folyamatban van a tankönyvtári részleg fiókkönyvtárrá való átalakítása. Ez a folyamat azt jelenti, hogy az FSZI oktatási épületében az Apáczai Csere János Könyvtárában található szinte minden típusú könyv: szakirodalom, tudományos ismeretterjesztő, szakkönyvek és kézikönyvek, lexikonok és szépirodalmi jellegű könyvek is megtalálhatók lesznek a tankönyveken kívül.

Az állomány teljes átalakítását november végére tervezzük befejezni.

Állományalakítási folyamatok a Felsőfokú Szakképzési Intézete fiókkönyvtárában

Befejeződött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének kötelékében működő könyvtári részleg tartalmi átalakításának első folyamata. E folyamat során megtörtént az állományában lévő könyvek osztályozása: tankönyvekre, segédanyagokra és az Egán Ede Szakképzési Centrum képzését segítő könyvekre.

A tankönyvek folyamatos cserélődése, megújítása miatt – tervszerű apasztásra – rendszeresen sort kell keríteni. Az állományapasztás a gyűjteményszervezés fontos része, ami annak kivonását, törlését jelenti. Nálunk ez most történt meg ilyen nagymértékben.

Az elavult dokumentumok selejtezése: a válogatás a dokumentumok tartalmi értékelése alapján történik. Azok a tankönyvek kerültek az állományból való kivonásra, amelyek:

  • használatra alkalmatlanok;
  • hibásak;
  • elvesztették relevanciájukat;
  • nem felelnek meg a minisztériumi rendelet kritériumainak;
  • lejártak.

Az állományapasztási folyamat vizsgálata során több mint 5000 könyv került felülvizsgálatra.

Az FSZI könyvtári részlegének következő szakasza a fiókkönyvtári szerkezet kiépítése lesz.

Könyvtári tájékoztató napok

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Apáczai Csere János Könyvtára tájékoztató napokat tart az intézmény hallgatói számára 2023. szeptember 20 – október 26. között.

A tájékoztatón a diákok alapvető információ-keresési technikákat ismerhetnek meg, illetve azok gyakorlatban történő használatát, akár személyi számítógépen, laptopon vagy mobileszközön. Továbbá hallhatnak az intézményben elérhető digitális adatbázisok típusairól, hogy hogyan tájékozódhatnak az adatbázisok típusai között, valamint ezen adatbázisokat hogyan használhatják PC-n és mobileszközökön.

Ezen eseményeken a diákok megismerkedhetnek még a könyvtár online katalógusának használatával, az abban történő célirányos kereséssel. A felsős diákok segítséget kapnak az évfolyam- és szakdolgozatok írásához.

Az első tájékoztatón a jelenlévőket Szamborovszkyné Nagy Ibolya, az Apáczai Csere János Könyvtár igazgatója köszöntötte.

„Információs napunk lényege, hogy próbáljuk visszavezetni tanulóinkat a könyvtárba, hisz oktatási intézményként elengedhetetlen, hogy diákjaink tisztában legyenek azokkal a lehetőségekkel, honnan nyerhetnek tudományos információkat” – hangsúlyozta.

Intézményünk könyvtára átszervezés alatt áll. Remélhetőleg a diákok örömmel ki fogják tudni használni a számukra kínált lehetőségeket.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial