Az intézmény bemutatása

Teljes neve: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete

Rövidített neve: II. RF KMF FSZI

Típusa: emelt szintű szakképzési intézmény

Alapítási éve: 2014

Szakok és licenzált keretek:

  • 012 Óvodapedagógia – 25 fő
  • 231 Szociális munka – 20 fő
  • 113 Alkalmazott matematika – 25 fő
  • 071 Számvitel és adóügy – 25 fő
  • 242 Turizmus -25 fő

Képzési időtartam: 3 év 9 hónap (általános iskolát követően)

Az oktatás formája: intézményi (jelenléti, nappali)

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete Kárpátalján, Beregszászban található, az alapítványi fenntartású II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola önálló alegységeként működik a Magyar Főiskoláért Alapítvány szervezésében és finanszírozásával.

A II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium fennhatása alatt áll.

Intézményünk oktatási tevékenységét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetéről szóló Szabályzatnak megfelelően végzi, szakirányú középfokú végzettség megszerzéséhez szükséges oktatási szolgáltatásokat nyújt, valamint szakmai alapképzést folytat.

Az intézményben 2014-től öt szakirányban „ifjú szakember”-ek képzése folyt.  A 2020/2021-es tanévtől kezdve Ukrajna „A szakmai előképzésről” szóló törvénye alapján az Intézetben kezdetét vette az emelt szintű szakképzés a következő oktatási-szakmai programokon: óvodapedagógia, szociális munka, alkalmazott matematika, számvitel és adóügy, turizmus.

Az Intézetben évente több mint 300 diák folytatja tanulmányait Kárpátalja több mint 50 településéről.

Végzőseink felsőfokú intézményekben folytatják tanulmányaikat, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola BA és BSc szintű képzésein rövidített programon vehetnek részt. A nálunk szerzett oklevéllel a diákok keresettek a munkaerőpiacon, munkavégzés közben levelező tagozaton is élhetnek a továbbtanulás lehetőségével.

Intézményünk olyan emberek közössége, akik tele vannak életenergiával és lelkesedéssel, készek leküzdeni a nehézségeket és megvédeni jogaikat, határozottan szembeszállni a társadalmi és gazdasági kihívásokkal.

Egyenlő jogokat biztosítunk az oktatáshoz a fiatalok számára, minőségi szakmai oktatásban részesítjük a diákokat, fontosnak tartjuk a progresszív nemzetiségi oktatás elért eredményeinek megőrzését és fejlesztését. Az oktatási-nevelési tevékenység középpontjában a diák egyénisége áll. Mi hisszük azt, hogy minden diák tehetséges valamiben. Fontos számunkra a tehetségek felkarolása, a róluk történő gondoskodás, hogy kikerülve a nagybetűs életbe, mindenki megtalálja a maga helyét, megvalósítsa a kitűzött céljait, felismerje az életen át történő tanulás fontosságát. Ehhez az Intézetben biztosítottak az európai színvonalú anyagi-technikai feltételek.

Az oktatási tevékenység prioritása a leendő szakemberek kommunikációs kompetenciájának fejlesztése, mégpedig az ukrán, magyar és angol nyelvek minél tökéletesebb elsajátíttatása. A fiatalok sokoldalú fejlesztését már az első évfolyamon megkezdjük az elsősök diákközösségbe fogadásával, bevonjuk őket a diákönkormányzat tevékenységébe, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kulturális életébe.

FSZI-nek lenni jó – ezt támasztják alá a végzőseink, akik gyakran visszatérnek alma materükbe. Bár itteni tanulmányaikat befejezték, továbbra is szoros kapcsolatot ápolnak a diákokkal és tanáraikkal, népszerűsítik intézményünket a felvételi kampány idején és a Nyílt napokon, segítséget nyújtanak az oktatási-szakmai programok megújításában.

Képzéseinkre olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik sikeresen befejezték az általános iskolai tanulmányaikat, szeretnének szakmát szerezni és készen állnak arra, hogy a fejlődésükre időt és energiát szenteljenek!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial