Évfolyammunka védés az Alkalmazott matematika szakon

2024. május 10-én a II. Rákóczi F. KMF Felsőfokú Szakképzési intézetében sor került a III. évfolyamos Alkalmazott Matematika szakon tanuló diákok évfolyammunkáinak a védésére.

A jelenlévőket dr. Soós Katalin, az FSZI igazgatója üdvözölte, aki hangsúlyozta, hogy az évfolyammunka elkészítése fontos eleme a jövőbeli szakemberek minőségi felkészítésének. Az oktatási-kutatási jellegű munka célja az elméleti ismeretek és gyakorlati készségek megszilárdítása, elmélyítése, összegzése, szükség esetén bővítése a választott témához kapcsolódó területen, valamint az ismeretek alkalmazása az egyéni gyakorlati feladatok komplex megoldása során.

Szilágyi Lajos, a szakbizottság elnöke elmondta, hogy az algoritmizálás és programozás terén végzett egyéni tudományos/kutatómunka lehetőséget nyújt az elméleti ismeretek gyakorlati megvalósítására és a szakmai kompetenciák elmélyítésére. Ismertetésre került az évfolyammunkák védésének menetete és szabályai.

Az évfolyammunkák nyilvános védésére az Alkalmazott matematika szakbizottság oktatói előtt került sor.

A munkák egyik kiemelt célja egy eredeti szoftveralkalmazás létrehozása volt. Ennek érdekében a diákoknak megfelelő elméleti anyagot kellett feldolgozniuk, végig kellett járniuk egy utat a téma aktualitásának elméleti megértésétől, a célkitűzés megfogalmazásán, részfeladatok meghatározásán, a projekt megvalósítása módszereinek kidolgozásán át, egészen az alkalmazás vezérléséhez szükséges programkód megírásáig és annak számítógépen vagy okostelefonon történő megvalósításáig. A diákoknak meg kellett ismerni és alapszinten elsajátítaniuk a szükséges programozási nyelveket (pl. C#, Kotlin, Python) , illetve a munka megvalósításához használt technológiákat (pl dokumentum alapú adattárolás/adatbázisok, .Net Framework keretrendszer).

Az alkalmazott matematikusok munkáimnak a tematikája idén is széles spektrumon mozogtak. A diákok ügyesen prezentálták eredményeiket, érdekes és tartalmas előadásokat tartottak. Az évfolyammunkák védésének eredményei azt mutatták, hogy ügyesen alkalmazzák az algoritmikus nyelvek és programozás terén szerzett kompetenciáikat a konkrét gyakorlati feladatok megoldásában. Ez igen fontos, hiszen valóban rendelkezniük kell a modern programozási nyelvek elsajátításához szükséges készségekkel, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy olyan szakemberekké váljanak, akik megfelelnek a modern munkaerőpiac igényeinek és a potenciális munkáltatók elvárásainak.

A tanárok a jövőben is megadják a szükséges támogatást a diákoknak kutatómunkájuk megvalósításához. A szakbizottság továbbra is azon dolgozik, hogy fenntartsa és kiépítse a kapcsolatokat a vállalatokkal, intézményekkel és szervezetekkel annak érdekében, hogy frissítse és bővítse az aktuális témák listáját, amelyeket diákjaink valósíthatnak meg az évfolyammunkák, egyéni vagy csoportos projektek során.

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial