A számvitelesek évfolyammunkájának védése V Tudományos Gazdasági Diákköri Konferencián belül

2024. április 26-án került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének IV évfolyamos Számvitel és adóügy szakos diákjainak évfolyammunka védésére egy tudományos és gazdasági diákköri konferencia keretein belül, melynek témája „A közgazdasági kutatások modern irányai a számvitel és adóügy területén”.

A pénzügyi számvitelből készített évfolyammunka oktatási és tudományos jellegű, amelynek célja, hogy megszilárdítsa, elmélyítse, általánosítsa a diákok által az akadémiai tudományág tanulmányozása során megszerzett elméleti ismereteket, és a megszerzett programkompetenciáknak megfelelően alkalmazza azokat az egyes gyakorlati feladatok komplex megoldására.

Dr. Soós Katalin, a II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatója köszöntötte a rendezvény résztvevőit, s megjegyezte, hogy a leendő szakemberek szakmai képzésének fontos eleme a tudományos kutatómunka, amely lehetővé teszi a megszerzett kompetenciák és tanulási eredmények gyakorlati megvalósítását a szaktantárgyak tanulmányozása során.

Pércsi Oxána, a Számvitel és Adóügy Szakbizottságának vezetője, ismertette a jelenlévőkkel a konferencia munkarendjét, valamint bemutatta a konferencia tanácsát és minden résztvevőnek eredményes munkát, a diákoknak pedig sikeres védést kívánt.

A számviteles diákok az évfolyammunka megírása és védése során a probléma relevanciájának elméleti megértésére, megfelelő célok, feladatok és kutatási módszerek meghatározására, valamint hatékony pénzügyi-gazdasági mutatók, számítások kidolgozására törekedtek. A diákok a téma mélyreható tanulmányozásán alapuló önálló kutatást végeztek, míg a fő figyelmet a számviteli eljárások módszertanára, annak általánosítására, rendszerezésére és beszámolására, valamint a vizsgált gazdálkodó egységek teljesítményének javítására tett javaslatokra irányították. 9 diák számvitel és adóügy témakörben végzett kutatásait mutatta be érdekes és tartalmas beszámolókkal.

A megszerzett szakmai kompetenciák értékelését a stakeholderek képviselőiből álló bizottság tagjai végezték: Dr. Loszkorih Gabriella – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszék tanszékvezető-helyettese, PhD 071 „Számvitel és Adóügy” szakon; Virlics Sándor – az „EKS-IM Zakarpattia” Kft. igazgatója, valamint a  Számvitel és Adóügy Szakbizottság oktatói.

Az évfolyammunka védésének eredménye igazolta a diákok által elsajátított elméleti ismeretek magas színvonalát és azok konkrét gyakorlati feladatok megoldásában való alkalmazásának képességét, amely elengedhetetlen feltétele a szakemberek képzésének figyelembe véve a korszerű munkaerőpiac és a potenciális munkaadók igényeit.

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial