Soós Katalin igazgató beszéde a tanévnyitó ünnepségen

Mélyen tisztelt Egyházi és Világi Méltóságok! Kedves pedagógusaink, diákjaink, szülők!

Az emberek nagyon gyakran gondolkodnak asszociációkban, mert az lehetőséget ad arra, hogy mélyebben, érzelmesebben fejezzük ki magunkat. A mai tanévnyitó kapcsán nekem is asszociációs kép jutott eszembe.

Labirintus…

Mi jellemezhetné jobban a jelent, a mai valóságunkat, és ezen belül az intézményünk, diákjaink és szülői közösségünk jövőképét, mint a labirintus. A folyamatos változások, változtatások kusza útján járjuk, úgy tűnik nehéz kiigazodni, kijutni, célt érni. Kultúrtörténeti ismereteinkből tudjuk, hogy a labirintus, mint jelkép mindig az átalakulás időszakában tűnik fel. Mi pedig Önökkel, veletek ebben élünk. Egyik napról a másikra formálódik át minden körülöttünk, bizonytalanságból bizonytalanságba csöppenünk. De a labirintusoknak van egy pozitív tulajdonsága, hogy bármennyire is útvesztőnek tűnik, bármilyen sötétnek is képzeljük, ha menetközben helyes döntéseket hozunk vagy ha korrigáljuk a hibáinkat, ha igazán jól megfogalmazott célok vezérelnek minket, akkor a kiutat is megtaláljuk.

Ma itt az élet labirintusában mi 111 elsős diáknak nyitunk egy új ajtót, új utat. Reméljük, hogy ez a lehetőség bejártaként egy gyümölcsöző jövőbe vezeti őket.

Természetesen ahhoz, hogy a reményeink valóra váljanak, feladatokat kell felvállalnunk. Feladata lesz a vezetőségnek és a tantestületnek, hiszen akkreditáció előtt állunk és meg kell felelnünk a néha szinte emberfelettinek tűnő feltételeknek.

Kedves Kollégák!

Pedagógusként nap mint nap találkozunk kihívásokkal. Dolgozunk a tantervekkel, tervezünk órákat, követjük a diákjaink fejlődését, foglalkozunk az iskolai adminisztrációval, és még hosszasan sorolhatnám. Ezek a feladatok fontosak, és hozzájárulnak a diákjaink fejlődéséhez és az iskolánk sikeréhez. Ezek a feladatok is jövőbe mutatók és meg kell mutatnunk, hogy minden időben meg tudunk felelni ezeknek. De! De közben nem szabad elfelejtenünk a valódi értékeket. Az oktatás nem csak száraz tények és adatok átadásáról szól. Az igazi érték az, amit a diákjainkban és egymásban találunk meg, a kapcsolatokban, amiket építünk, és az életre szóló pillanatokban, amiket megosztunk velük.

Gyakran hajszoljuk az időt, vagy az idő hajszol minket. DE! De az igazi tanulás, az igazi emlékek és az igazi kapcsolatok nem születnek meg egy rohanó, kapkodó időben. Ezek a pillanatok csak akkor jöhetnek létre, ha megállunk, és hagyjuk, hogy megtörténjenek.

Hagyjuk meg az időt a nevetésre, a kérdésekre, a megbeszélésekre és az együttműködésre. Lépjünk ki a tantervből, ha szükséges, hogy a diákjaink igazán megértsék és megszeressék a tananyagot. Engedjük meg magunknak, hogy megtapasztaljuk az oktatás varázsát minden nap.

Kedves Szülők!

Önök ránk bízták a gyereküket és ezt köszönjük. Mától kezdve közös céljaink vannak és ezeknek a céloknak a megvalósításához közös erőfeszítésre és akaratra van szükségünk. Sok kihívás és nehézség áll az elsőseink előtt. Tapasztalatunk szerint első lépésként minden egyes diáknak meg kell tanulnia tanulni, fel kell fedeznie a saját erejét, képességét, egyéniségét. Tudjuk, hogy senkinek sem könnyű ma, tudjuk, hogy Önök is folyamatos bizonytalanságban és választási kényszerek között élnek, DE legyenek partnereink abban, hogy tegyük eredményessé a jövő generációjának életét.

A munkánknak vannak mind szakmai, mind anyagi támogatói. Köszönet nekik, Önök, kedves szülők, segítsenek megtalálni nekünk a gyermekükhöz vezető utat.

Kedves Elsőseink!

Végetért a tanévelőkészítő, csapatépítő tábor. Mindenki lehetőséget kapott arra, hogy előzetesen megismerkedjen az intézménnyel, a csoporttársaival, képet alkosson arról, ami rá vár.

A mai tanévnyitóval 4 évre szóló út kezdődik el. Néha labirintusnak fog tűnni, néha tele lesz tüskével és szembesüléssel, De! De lesz benne sok élmény, barát, mosoly, örömkönny, lelkitárs.

Nem mindig fogjátok látni az út végét, mert lesznek falak és akadályok, de a szülők, tanáraitok, diáktársaitok mellettetek fognak állni. A négy év elröpül. Mindenki fiatal felnőtté válik közben, érett fiatallá és szakemberré. Reményeink szerint mindenki közületek a társadalom igazgyöngyévé válik.

Kedves Diákok, Kollégák!

Áldott és eredményes tanévet kívánok mindenkinek. Világosságot a labirintusba, igazgyöngyöket a tanév végére!

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial