PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Rákóczi Szövetség és a Rákos Mezeje Egyesület irodalmi/történelmi pályázatot hirdet 1956. október 23. tiszteletére Kárpát-medencei magyar középiskolások, valamint I-II. éves főiskolások/egyetemisták részére az alábbi 3 témában:

1. „Már féltem, hogy úgy halok meg, hogy engem erről nem kérdez meg senki…”

Interjú, interjúfüzér, amelyben kortársak (vagy leszármazottak) felidézik emlékeiket (a családi emlékeket) az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, ismert vagy névtelen hősökről.

 2. Család a történelem viharaiban. Fejezetek a családi legendáriumból.

Háborúk, kitelepítések, vérengzések, megtorlások által megtépázott családi sorsok bemutatása saját vagy ismerős család történetén keresztül.

 3. Miért sorolom II. Rákóczi Ferencet történelmünk legkiemelkedőbb politikusai közé? 

 

A dolgozatban – személyes beszélgetések, memoárok, monográfiák alapján – a választott témát esszében kell feldolgozni. Irodalmi alkotás (novella, elbeszélés, vers) elkészítése is lehetséges, amit különdíjban részesítünk.

 

A pályaművek formai követelménye: 4-10 oldal terjedelem, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt, hivatkozások, felhasznált szakirodalom.

 

A pályázatra jelentkezni a Rákóczi Szövetség honlapján lehet a pályamunka feltöltésével egy időben:

 

https://www.rakocziszovetseg.org/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=47

 

A pályázat díjazása: 1. díj: 30 ezer forint, 2. díj: 20 ezer forint, 3. díj: 10 ezer forint. A legjobb dolgozatok szerzői meghívást kapnak a Rákóczi Szövetség október 21-23. között Budapesten megvalósuló Gloria Victis 1956 elnevezésű emlékünnepségére és ifjúsági találkozójára.

 

A pályázat beadási határideje: 2019. szeptember 15. (vasárnap)

 

További információ a Rákóczi Szövetség központi irodájától kérhető a következő e-mail címen: info@rakocziszovetseg.hu

Budapest, 2019. június 27.

Csáky Csongor s.k.,

Tamássyné dr. Bíró Magda s.k.,

a Rákóczi Szövetség elnöke

a Rákos Mezeje Egyesület elnöke