Turizmus és rekreáció

Освітню діяльність у Коледжі ЗУІ імені Ф. Ракоці ІІ за напрямом підготовки «Туризм» («Туристичне обслуговування») розпочато у 2014 році в результаті моніторингу техніко-економічних показників і стану функціонування туристичної індустрії Закарпаття, інвестиційного клімату в регіоні та потреб ринку праці, який провела група викладачів кафедри географії і туризму Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ.

З 2020 року відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» запроваджено підготовку здобувачів фахової передвищої овіти (освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр) за програмою «Туризм».

Циклова комісія з туризму забезпечує спектр освітніх послуг, затребуваних конкретними умовами сучасного етапу цивілізаційного розвитку суспільства, будується за принципом максимально повного обліку позитивного досвіду світової практики у сфері туризму, зберігаючи при цьому національну історико-культурну традицію.

 Склад циклової комісії «Туризм»

 Голова циклової комісії «Туризм»

Нодь Оршоя Ласлівна – викладач географії та біології, магістр з туризму, старший викладач (закінчила аспірантуру Печського національного університету (Угорщина), спеціальність туризм).

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: технологія туристичної діяльності, географія туризму, oрганізація туризму, туристичне країнознавство,  туризм Закарпаття

Керівник виробничої практики.

 

Члени циклової комісії

Герендей Адальберт Адальбертович – викладач географії та історії, магістр з туризму, спеціаліст другої категорії.

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: філософія, історія туризму,

музеєзнавство, iсторія України

Бірток Ференц Федорович – викладач географії, магістр

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: pекреаційні комплекси світу, безпека в галузі туризму, географія.

Тодьерішкo Ерікa Вікторівна – викладач історії та англійської мови магістр з туризму, спеціаліст вищої категорії, аспірант Мукачівського державного університету.

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: іноземна (англійська) мова, англійська мова за професійним спрямуванням, основи наукових досліджень.

Лефко Янош Яншович – викладач географії та історії, спеціаліст першої категорії.

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: географія, народознавство, історія угорського народу.

Палоці Жaннет Олександрівна – викладач маркетингу та менеджменту, спеціаліст

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: менеджмент у туризмi, маркетинг, ціноутворення в туризмі.

Товт Євгеній Єнев-Гаврилович – викладач угорської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: угорська мова, угорська література,  протокол в туризмі

Коврей Дора Йосипівна – викладач української мови та літератури, спеціаліст другої категорії, відповідальний секретар циклової комісії

Прийом на навчання за спеціальністю «Туризм» здійснюється на основі базової середньої освіти в межах ліцензійного обсягу – 25 осіб, прийом на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Спеціальність «Туризм» популярна серед абітурієнтів, які з цікавістю  прибувають у коледж у Дні відкритих дверей з 10-15 населених пунктів 6 районів Закарпатської області, знайомляться, гуртуються, щоб успішно скласти вступні випробування.

Термін навчання за освітньо-професійною програмою «Туризм» – 4 роки.

Обсяг – 240 кредитів ЄКТС.

Основний фокус освітньо-професійної програми «Туризм» – формування та розвиток загальних, культурних і фахових компетентностей здобувачів фахової передвищої овіти для здійснення діяльності в галузі туризму, організації туристичного процесу на локальному та регіональному рівнях.

З огляду на наявний туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття та розвиток внутрішнього і міжнародного туризму в освітній програмі передбачено інтенсивні практичні заняття з вивчення мов. Випускники коледжу володіють 3 – 4 мовами: українською, угорською (рідною мовою для більшості студентів), англійською, а також мовою за вибором студента (німецькою, російською, словацькою), що дає їм можливість бути на високому рівні ринкового рейтингу при працевлаштуванні.

На початку третього року навчання студенти обирають тему для написання курсової роботи, протягом навчального року вивчають проблемні питання туризму, аналізують екскурсійний потенціал регіону, описують туристичні об’єкти, визначають туристичні ресурси рідного міста чи села. Захист курсової роботи відбувається публічно з використанням підготовленої презентації перед комісією, до якої входять викладачі циклової комісії та наукові керівники.

Завершальний етап практичної підготовки майбутніх фахівців з туризму – виробнича практика – проводиться безперервно 12 тижнів.

Програма виробничої практики передбачає оволодіння сучасною філософією цивілізованого бізнесу та набуття ділових якостей фахівця з туризму; формування вміння оптимально використовувати теоретичні знання на практиці, закріплення навичок професійної індивідуальної та командної роботи, оцінка набутих професійних умінь та навичок, необхідних під час виконання конкретної роботи на підприємстві, визначення ступеня володіння сучасними методами та формами організації діяльності підприємства сфери послуг, самооцінка здатності приймати рішення в конкретних ситуаціях; закріплення потреби продовжувати навчання й постійно вдосконавлювати набуті вміння, креативно і творчо застосовувати їх у професійній діяльності, спонукає до вибору індивідуальної стратегії професійного зростання.

Про порядок проведення виробничої практики укладено відповідні договори з туристично-інформаційними центрами «Верецке Тур», «Paprika Wellness Travel», «Fux Kapitan Wellnes», «Klub Termal Peregium», а також місцевими підприємствами, що надають послуги  з туристичного обслуговування: готельно-розважальні комплекс «Магнум», готель «Гелікон», готельно-ресторанні комплекси «Шеркерт», «Sting», «Практик», пансіонат «Маленька квітка», готель «Ferdinand».

Багатоплановою є позанавчальна діяльність циклової комісії. Традиційними в коледжі стали заходи з відзначення календарних дат: «Всесвітній день туризму» (27 вересня), «Всесвітній день екскурсовода (гіда)» (28 лютого). Студенти активно долучаються до участі в інтерактивних заходах: проводять благодійні акції, моніторинг екології, змагаються в майстерності з приготування національних страв і виготовлення макетів архітектурних споруд в мініатюрі, детально вивчають і презентують національні фестивалі, календарно-обрядові свята, найцікавіші культури світу, традиції гостювання й гостьовий етикет.

Кращі студенти старших курсів представляють Фаховий коледж не тільки на регіональних конкурсах і змаганнях, вони активні учасники престижного конкурсу «Зірки професії», який щороку проводиться в рамках Національного фестивалю професійної молоді в місті Будапешт, мета якого орієнтація молоді на оволодіння практичними навичками.

Майбутні фахівці з туризму ведуть активний спосіб життя, мандрують рідним краєм, відвідують знамениті середньовічні замки Закарпаття, подорожують Україною, Угорщиною, Словаччиною, беруть участь у навчальних екскурсіях у рамках Міжнародної програми «Без кордонів», змагаються за право пройти туристичні маршрути, організовані для молоді Товариством Ракоці.

Студенти ІV курсу, які успішно виконали програму професійної і практичної підготовки  складають комплексний кваліфікаційний іспит перед атестаційною комісією, в складі якої окрім викладачів циклової комісії, науковці закладів вищої освіти і стейкхолдери, серед яких керівники установ і підприємств, баз практики.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial