Középiskolai

У Фаховому коледжі ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ загальноосвітня підготовка відіграє важливу роль, адже базова освіта є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань та навиків обраної професії.  Вона допомагає розвинути творчі здібності студентів, розширити кругозір знань, сприяє становленню молодих людей як особистостей.

Голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Маргітич Агнета Іванівна, викладач української мови та літератури, магістр, спеціаліст вищої категорії

Методична проблема над якою працює циклова комісія загальноосвітніх дисциплін «Міжпредметні зв’язки, інтеграція змісту теоретичної загальноосвітньої підготовки та дисциплін професійного спрямування як умови забезпечення високої якості освіти молодшого бакалавра».

Завдання циклової комісії – формування творчих здібностей майбутніх молодших бакалаврів, використання сучасних методів проведення занять, закріплення умінь і навичок та підвищення рівня знань студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки.

 

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації очного, змішаного та дистанційного освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

 

Склад циклової комісії:

Викладачів –  34 з них,

Спеціаліст вищої категорії – 11

Спеціаліст першої категорії – 8

Спеціаліст другої категорії – 5

Педагогічне звання «Старший вчитель» – 3

Вчитель-методист – 1

Викладач-методист – 3

До складу циклової комісії входять:

Кіраль Катерина Бейлівна – викладач угорської мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Кудлотяк Кристина Йосипівна – викладач угорської мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст першої категорії

Сабов Єва Бертолонівна – викладач угорської мови та літератури, зарубіжної літератури,  мистецтва, спеціаліст вищої категорії

Товт Євгеній Єнев-Гаврилович – викладач угорської мови та літератури, зарубіжної літератури,  спеціаліст вищої категорії

Беца Світлана Дмитрівна – викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Коврей Дора Йосипівна – викладач української мови та літератури, спеціаліст другої категорії

Вiзавер Вiкторiя Арпадівна – викладач української мови та літератури, спеціаліст

Радик Ірина Ладиславівна – викладач української мови та літератури, спеціаліст першої категорії

Денч Агнеш Гейзівна – викладач англійської мови, магістр, спеціаліст першої категорії

Кноблох Єлізавета Рудольфівна – викладач англійської мови, магістр, спеціаліст другої категорії

Маргітич Маріанна Андріївна – викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії

Тодьєрішко Еріка Вікторівна – викладач англійської мови, магістр,  спеціаліст вищої категорії

Баті Андраш Золтанович – викладач математики та інформатики, магістр, спеціаліст першої категорії

Давід Олександра Тіборiвна – викладач математики, спеціаліст другої категорії

Сіладі Лайош Лайошович – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист

Шовш Катерина Степанівна – викладач математики, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Нодь Тібор Тіводорович – викладач інформатики, магістр, спеціаліст другої категорії

Марку Олександр Олександрович – викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії

Шимон Ленард – викладач інформатики та технологій, магістр, спеціаліст другої категорії

Моков Павло Андрійович – викладач фізики та астрономії, спеціаліст першої категорії

Герендей Адальберт Адальбертович – викладач історії та громадянської освіти, спеціаліст другої категорії

Варга Роберт Андрашович – викладач історії України, спеціаліст

Кіраль Евелін Вінцеївна – викладач всесвітньої історії, магістр, спеціаліст

Бірток Ференц Федорович – викладач географії, екології та технологій, спеціаліст

Лефко Янош Яношович – викладач географії, спеціаліст першої категорії

Якоб Елеонора Адальбертівна – викладач біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель –методист

Седлак Каталін Дюлівна – викладач біології, навчального предмета «Захист України», магістр

Шимон Єлизавета Юріївна  –  викладач біології , магістр

Бак Єва Олександрівна – викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Гейці Степан Тихомирович – викладач фізичної культури, навчального предмета «Захист України», магістр спеціаліст першої категорії

Орбан Ірина Карлівна – викладач фізичної культури, спеціаліст першої категорії, старший вчитель

Медве Максим Олександрович – викладач фізичної культури, спеціаліст першої категорії

Викладачі загальноосвітніх дисциплін спрямовують педагогічну діяльність на розвиток конкретних цінностей, а саме на грамотне усне та писемне мовлення, літературну обізнаність, ерудицію, науковий світогляд, володіння інформаційними технологіями, загальнолюдську культуру.

Викладачами розроблені комплекси навчально-методичного забезпечення, які постійно поновлюються новими методичними матеріалами: конспектами лекцій, лабораторними роботами, електронними презентаціями, навчальними посібниками.

Основні завдання роботи викладачів комісії:

 – підвищувати ефективність викладання шляхом широкого використання сучасних педагогічних технологій навчання;

– удосконалювати критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів;

 продовжувати пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного в умовах сьогодення;

– пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів;

 – продовжувати впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей та навчання студентів з особливими потребами.

Викладачі ЦК значну увагу приділяють самовдосконаленню, опануванню сучасних технологій освіти, формуванню нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії. Працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності шляхом вивчення кращого педагогічного досвіду. Практично всі викладачі пройшли курси підвищення кваліфікації з основних предметів, що викладають.

 На засіданнях циклової комісії розглядаються такі питання:

 • впровадження сучасних освітніх технологій при проведенні лекційних та практичних занять;
 • застосування міждисциплінарних зв’язків на заняттях;
 • контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів;
 • тестування як основний елемент моніторингу якості навчально-виховного процесу;
 • організація науково-дослідницької роботи студентів;
 • підвищення професійної компетентності педагога в умовах безперервної освіти та інші.

Викладачі циклової комісії поєднують навчальний процес із виховною роботою, що спрямована на формування компонентів національного світогляду, як мова, культура, мистецтво, звичаї, традиції. Чотирнадцять викладачів циклової комісії беруть участь в організації виховної роботи в коледжі як куратори студентських груп, виховуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність та інші загальнолюдські цінності і норми поведінки. Найчастіше виступають в ролі організатора всіх видів діяльності студента, як компетентні консультанти і помічники.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial