Alkalmazott matematika

Про циклову комісію Прикладна математика

Фахового коледжу

Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

 Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ  запрошує на навчання за спеціальністю «Прикладна математика» всіх бажаючих, які прагнуть отримати ґрунтовні знання та практичні  навики прикладного застосування математики.

 Майбутні техніки-програмісти вивчатимуть операційні системи, алгоритмічні мови, моделювання й програмування,  архітектуру комп’ютерів та комп’ютерні мережі, матимуть можливість набути досвіду вирішення та реалізації практичних завдань різного характеру за допомогою ІТ-засобів.

 Диплом фахового молодшого бакалавра надає право на продовження навчання у закладах вищої освіти, а також відкриває перспективи при працевлаштуванні й досягненні успішної кар’єри  у ІТ-галузі чи дослідженні штучного інтелекту.

 Комплексну й ґрунтовну професійну підготовку студентів за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» задля успішного оволодіння загальними та спеціальними фаховими компетентностями забезпечують викладачі циклової комісії. Вони постійно та системно вдосконалюють навчальний контент дисциплін професійного спрямування, орієнтованих на практику відповідно до очікувань кваліфікації техніка-програміста й потреб ринку праці. Наша мета – підготовка спеціалістів, які здатні до самоосвіти, до постійного самовдосконалення, розроблення нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій, професіоналів, здатних осягнути сучасні світові тенденції в галузі моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач, що виникають у різних сферах науки і техніки.

 Викладачі циклової комісії «Прикладна математика» забезпечують викладання профільних предметів, які є основою професійної підготовки майбутніх техніків-програмістів здійснюють

  В даний час до складу циклової комісії «Прикладна математика» входять п`ятеро викладачів, які мають відповідну кваліфікацію.

Голова циклової комісії:

Лайош Сіладі – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає предмети професійної підготовки: елементарна математика, дискретна математика, чисельні методи, методи оптимізації, теорія ймовірностей та математична статистика; керівник практичної підготовки техніків-програмістів.

Ленард Шимон – викладач математики та інформатики, магістр математики.

Викладає навчальні дисципліни: технології, вступ до спеціальності, операційні системи та програмування, алгоритмічні мови, комп’ютерні системи та мережі; лаборант кабінету програмування та ІКТ_ веде також вибіркову дисципліну «Мова програмування Python».; відповідальний координатор конкурсу юних програмістів «Зірки професії».

Шимон Ленард – відповідальний адміністратор Центру інформатики ім. Т. Пушкаша, контролює роботу комп`ютерної мережі Фахового коледжу ЗУІ ім.  Ф. Ракоці ІІ.

Йожеф Сочка – викладач математики та інформатики, магістр математики.

Викладає виробниче та економічне моделювання та курс спеціалізації з програмування, який складається з модулів: поглиблення знань з мови програмування С ++ (покажчики, динамічне управління пам’яттю, функції), об’єктно-орієнтоване програмування, алгоритми та структури даних, веб-програмування, створення та розробка веб-додатків.

Сочка Й. започаткував проведення факультативних занять з алгоритмізації; розробник  програми  практикуму з програмування.

Чаба Кудлотяк – викладач математики, має значний досвід викладання різних курсів математики у вищій школі, досвідчений педагог. Для студентів спеціальності веде наступні дисципліни: математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференційні рівняння та математична фізика, моделювання економічних та виробничих процесів. Він відповідає також за організацію комплексного іспиту з математики для випускників, проведення занять з різних розділів вищої математики.

Дежев Поллої – досвідчений викладач математики та інших дисциплін вищої математики, має багаторічний досвід викладання у вузі, активно бере участь в організації олімпіад, підготував корисні матеріали для вивчення елементарної математики, є наставником молодих спеціалістів.

В роботі циклової комісії постійно бере цчасть і Федір Полоі – викладач фізики та керівних практик студентів спеціальності, він також працює директором Центру інформатики імені Тіводара Пушкаша Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, який є його обслуговуючим та навчальним підрозділом. Зважаючи на те, що до основних функцій центру відносяться експлуатація, підтримка та постійний розвиток ІТ, телекомунікаційних мереж та систем, їх апаратних та програмних елементів, забезпечення оптимальні умови роботи мереж та систем, що працюють в закладі, тому є можливість якісно організувати навчальні практики з операційних систем та системного програмування, з проектування баз даних та створення комп`ютерних мереж, а також виробничо-технологічної практики

 В попередні роки серед членів циклової комісії, які в значній мірі долучилися до формування іміджу цієї спеціальності, створення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, були ще й наступні педагоги.

Андраш Баті – викладач математики та інформатики, був відповідальним за розробку та редагування веб-сайту Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; координував міжнародний конкурс юних програмістів «Зірки професії» .

Пал Мако – викладає фізику та астрономію для студентів усіх спеціальностей коледжу, автор циклу телеуроків з фізики, підготовка до складання ДПА/ЗНО (TV 21), лаборант кабінету фізики. Він референт бази даних розкладу навчальних занять, відповідальний за розклад та графіки семестрового контролю.

Шандор Марку – викладав інформатику та основи обчислювальної техніки, інженерну та комп’ютерну графіку, прикладні комп`ютерні програми, лаборант кабінету інформатики, був відповідальний за розбудову та налагодження зв’язку під час дистанційного навчання, роботу адміністрації закладу в режимі онлайн.

Олександра Молнар – викладач математики та інформатики,  активно запроваджувала використання прикладних програмних пакетів у викладання різних навчальних дисциплін.

Тібор Надь  – викладач інформатики, системно використовував сучасні технічні засоби для організації освітнього процесу, долучився до розробки різноманітних молодіжних тегів для студентів нашої спеціальності.

Мирослав Стойка –кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та інформатики Закарпатського угорського інституту ім.  Ф. Ракоці ІІ,  викладав базові дисципліни вищої математики, створив сучасні цифрові ресурси для вивчення цих предметів.

Традиційним у роботі циклової комісії  прикладної математики стало проведення предметного тижня під назвою Дні Неймана. Інтелектуальні конкурси, конференції, презентації, групові та індивідуальні змагання, зустрічі з досвідченими спеціалістами, професіоналами – ці заходи додають колориту серії програм, призначених для профорієнтаційної роботи й популяризації спеціальності. Цікавим та перспективним започаткуванням стала онлайн конференція за участю студентів спеціальності «Прикладна математика» та випускників попередніх років, які продовжують навчання за цим фахом. На основі розповідей колишніх студентів розгортаються змістовні дискусії щодо створення, удосконалення власних освітніх траєкторій, про широкий ринок для спеціалістів з прикладної математики, про орієнтири стосовно подальшого навчання та, навіть, можливостей пошукової роботи, можливості та важливість самоосвіти вже під час років навчання у коледжі.

 Нововведенням у позанавчальній роботі комісії є підготовка і проведення інтерактивних заходів – Дні «ПМП». На заклик викладачів «Пробуй–Моделюй–Програмуй!» студенти можуть на практиці застосовувати свої знання з математики, інформатики та фізики, послуговуючись комп’ютерним програмним забезпеченням, виконують цікаві практичні завдання підвищеної складності. Започаткували також відзначення міжнародного свята математиків, День , коли при кафедрі математики та інформатики Інституту Ракоці проводяться цікаві групові змагання разом зі студентами всіх курсів кафедри.

 Викладачі інформатики та комп`ютерних технологій щорічно долучаються протягом «Тижня комп’ютерної освіти» до міжнародної програми «Година коду», котра започаткована задля популяризації вивчення інформатики. Цей захід ставить за мету розвивати навички вирішення проблем, логіку і творчі здібності. Компетенції в галузі програмування є основою для успіху на будь-якому кар’єрному шляху в 21 столітті. За організації викладачів студенти коледжу всіх спеціальностей мають можливість під час виконання цікавих та доступних для кожного завдань попробувати себе в програмуванні та алгоритмізації і переконатися в тому, що кожен може здобути компетенції з основ інформатики.

 Щороку у травні місяці відбувається захист курсових робіт, над якими працюють студенти ІІІ курсу. Після захисту курсових робіт викладачі, керівники робіт, організовують проведення науково-практичної конференції, на яку запрошують усіх студентів І, ІІ і IV курсів спеціальності «Прикладна математика». Юні науковці представляють результати своїх дослідницьких та практичних робіт, демонструють запрограмований продукт в дії, розповідають про труднощі та допущені помилки й можливі шляхи корекції, роблять висновки про перспективні плани досліджень. Виступи учасників мотивують інших студентів до вибору цікавих тем курсових робіт, проведення цікавих досліджень та виконання індивідуальних завдань з робототехніки, алгоритмізації й різного виду програмування.

 У рамках Національного фестивалю, який щороку організовує Національний інститут професійної освіти Угорщини, майбутні програмісти долучаються до участі в інтерактивному конкурсі «Зірки професії», мета якого орієнтація молоді на оволодіння практичними навичками. Відповідальні викладачі циклової комісії організовують вибірковий етап конкурсу в коледжі, який відбувається в режимі онлайн, студенти виконують комплексні практичні завдання за програмою атестаційних іспитів спеціалістів з ІТ-систем та інфокомунікаційних мереж. Окремі студенти отримують запрошення на ІІ етап конкурсу, який вражає масовістю учасників  і кількістю сучасних технічних засобів для побудови мережевої інфраструктури для малих і середніх підприємств.

 Кращі студенти ІІ і ІІІ курсів змагаються за право брати участь в одномісячній літній практиці за Міжнародною програмою підтримки професійної та дуальної освіти ІТ фахівців. В рамках цієї спеціальної програми проводяться навчальні екскурсії, відвідування закладів професійної освіти в місті Будапешт, практичне навчання за сучасними технологіями з використанням цифрових та мультимедійних засобів в коледжах телекомунікацій та інформатики, а також спілкування з однолітками й активний відпочинок на природі.

 Перший випуск здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  спеціальності «Прикладна математика» відбувся у 2018 році. 22 студенти успішно виконали програму освітньо-професійної підготовки й отримали дипломи молодшого спеціаліста.  Відповідно у 2019 році  дипломованими техніками-програмістами стали 13, у 2020 році – 14 випускників. Випускники продовжуть навчання в Закарпатському угорському інституті імені Ференц Ракоці ІІ  в галузях Фізико-математичні науки, Економіка та підприємництво. Наші випускники навчаються також у галузі Інформатики, інженерної інформатики та програмування в престижних закладах вищої освіти Угорщини, деякі з них  працевлаштувалися в ІТ-фірмах. Вважаємо важливим, що угорськомовні студенти Закарпаття отримують якісну професійну підготовку рідною мовою й вільні у виборі професії, роду занять й місця подальшого навчання й працевлаштування.

Випуск 2022

Тимбілдинг на свята в цифровому
оточенні

Привітання дівчатам від юнаків

Під час практики «Комп`ютерні мережі»

Прикладники ніколи не скучають

Лабораторні заняття з інформатики

«Я створив новий, дивний світ із нічого»

Ці рядки написав 200 років тому Янош Бойаі, один із найоригінальніших угорських математиків усіх часів.

У 1823 році юний геній розробив основи неевклідової геометрії, і ось про це він пише у листі до свого батька. Отож 3 листопада 1823 року спокійно можна вважати днем народження нової геометрії, цього «нового, дивного світу».

Викладачі математики коледжу 3 листопада 2023 року постаралися привернути увагу студентів до цієї знаменної події. Плакати, розміщені в коридорах, відео та слайд-шоу, які можна було переглядати у фойє впродовж дня, презентували велич геніального науковця, розповідали про особливість та оригінальність ідей Бойаі.

Наступна цитата також походить від нього. «Я не люблю нічого робити наполовину, тобто погоджуватися зупинитись перед досконалістю». Це корисна порада і студентам і викладачам: всім нам потрібно прагнути до найкращого!

Навчально-практична екскурсія майбутніх програмістів

Наш коледж приділяє значну увагу практичній підготовці здобувачів фахової передвищої освіти. Фахівець з прикладної математики повинен вміти створювати математичні моделі економічних та виробничих процесів, які реалізуються з використанням комп’ютерних технологій.

3 жовтня 2023 року за планом циклової комісії «Прикладна математика» було проведено навчально-практичну екскурсію на спільне українсько-німецьке підприємство «Hoch-Bereg LTD», яке функціонує у місті Берегове. Здобувачі освіти 3-4-х курсів разом із випускниками коледжу, а також викладачами циклової комісії «Прикладна математика» відвідали ТОВ «Hoch-Bereg LTD», одне з підприємств регіону, на якому виробляють спортивні рукавиці для багатьох відомих брендів. Метою екскурсії було надати можливість нашим студентам ознайомитися з виробничими та операційними процесами на реальному підприємстві, отримати уявлення про типи комплексних завдань, для розв’язання яких чи керування якими необхідні сучасні цифрові застосунки.

Директор виробництва Гейза Товт підготував презентацію про роботу підприємства та виробничі процеси, які потребують застосування сучасних комп’ютерних програм. Результатом  екскурсії стала домовленість між сторонами про спільний проєкт, в рамках якого здобувачі освіти та викладачі підготують спеціалізований програмний застосунок для удосконалення керування певними етапами виробничого процесу. Створення, вибір або модифікація програмного продукту, його цілеспрямоване застосування можливе  тільки за умови розроблення такої моделі, в якій враховано специфіку виробництва. Сподіваємося, що наша співпраця буде успішною та результативною.

Дякуємо за пізнавальну й корисну екскурсію!

 

2022-2023

2021-2022

2020-2021

Навчальна практика майбутніх техніків-програмістів

 Для здобувачів спеціальності «Прикладна математика» особливе значення має поглиблення та практичне застосування теоретичного матеріалу, вивченого упродовж семестру й навчального року. Під час навчальної практики, яка є обов’язковою складовою навчального плану освітньо-професійної програми «Прикладна математика», у здобувачів фахової передвищої освіти формуються загальні й фахові компетентності. Навчальна практика з дисципліни «Операційні системи та системне програмування» проводиться в кінці другого курсу, для студентів третього курсу організовується навчальна практика з програмування, кожна з практик триває два тижні.
 Практичні заняття проводяться в кабінеті алгоритмічних мов і програмування та лабораторії інформаційних технологій Фахового коледжу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ. Під час практики студенти, окрім повторення теоретичних знань, виконують практичні завдання, які можуть бути використані в майбутній науково-пошуковій роботі. Кожен здобувач освіти отримує індивідуальне комплексне завдання, яке виконує самостійно, а потім презентує результати виконання.
 Протягом двох тижнів другокурсники самостійно встановили та налаштували 25 типів дистрибутивів GNU/Linux. Вони отримали практичний досвід кодування сценаріїв Bash shell. Одною з цілей навчальної практика з дисципліни «Операційні системи та системне програмування» є мотивація до подальшої самоосвіти. Майбутні техніки- програмісти знайомляться з основними командами та консольними програмами, графічним інтерфейсом; навчаються вільно та з впевненістю використовували консоль, редагувати конфігураційні файли та сценарії, складати відповідні програмні коди.
 Під час навчальної практики з програмування третьокурсники, використовуючи мову програмування С++, вирішували комплексні задачі, які охоплюють різні теми навчальної дисципліни «Алгоритмічні мови та програмування». У процесі виконання завдань здобувачі освіти набувають компетентностей, необхідних для моделювання реальних задач практичного характеру, засвоюють навики фільтрування інформації, обробки даних та їх ефективного використання для створення моделі. Важливо розвивати вміння, які допомагають знайти оптимальну структуру даних і відповідний алгоритм для вирішення поставленого завдання. Майбутні програмісти практикувалися в тестуванні програмних кодів: чи правильно працює програма з різними структурами даних, оскільки свідоме та ретельне тестування є основною умовою для створення програми, придатної для користування.
 Майбутні фахові молодші бакалаври навчалися також правильно документувати комп’ютерні процеси та програмні продукти. Це було для них неабияким викликом, оскільки тепер стає очевидним наявність та рівень відповідних навичок, чи вміють юні програмісти презентувати принцип роботи виконуваної комп’ютерної операції, створеного алгоритму, програмного коду. Фахівець має навчитися «продати – представити» створений цифровий «продукт» або виконану «комп`ютерну операцію» так, щоб це було зрозумілим для користувача.
 Майбутні фахівці, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика», успішно звітували про виконання завдань навчальної практики перед комісією й керівником практики.
Щиро вітаємо всіх із досягнутими результатами! Сподіваємося, що навчальна практика сприяла підвищенню мотивації до навчання та розвитку фахового інтересу на шляху до майбутніх професійних успіхів!

Захист виробничо-технологічної практики випускниками спеціальності «Прикладна математика»

Здобувачі фахової передвищої освіти IV-го курсу спеціальності 113 «Прикладна математика» успішно завершили виробничо-технологічну практику, яка тривала протягом п`яти тижнів із 15 травня по 16 червня 2023 року на базі Інформаційного центру імені Тіводора Пушкаша Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Практиканти ознайомилися із загальними принципами й правилами охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах та організаціях, у яких використовується комп`ютерна техніка, вивчили посадову інструкцію техніка-програміста. Під час практики здобувачі освіти детально вивчали систему обчислювального центру та структурних підрозділів, які центр обслуговує, склали опис роботи Інформаційного центру імені Тіводора Пушкаша. Головним завданням виробничо-технологічної практики було виконання індивідуальних проєктів, з переліку яких практиканти обрали й презентували на захисті такі: створення застосунків ведення блогів, автоматизованої системи надсилання сповіщень, структуризованої системи навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів (вищої математики), розробка 3D-моделі будівельної споруди коледжу, 3D каркасних моделей геометричних тіл.

Під час публічного захисту виробничо-технологічної практики при комісії майбутні фахові молодші бакалаври підтвердили свою професійну кваліфікацію.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial