Óvodapedagógia

У 2014 році на базі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ створено коледж, та відкрито спеціальність «Дошкільна освіта», метою якого є забезпечення фахівцями дошкільної освіти угорськомовних навчальних закладів Закарпаття.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за напрямом, який включає виконання методичної, практичної та виховної програм навчання, відповідно до освітньо-професійної програми підготовки з навчання та виховання за спеціальністю «Дошкільна освіта» і передбачає подальшого присвоєння кваліфікації «Вихователь дитячого садка (ясел-садка)».

Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності «Дошкільна освіта» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми.

Вступні іспити складаються з двох предметів у письмовій формі: світова література та українська мова.

Бажаючих вступити на дану спеціальність багато, тому що приїжджають випускники шкіл з усіх куточків Закарпаття. Отже, у вересні навчання розпочинають 25 студентів згідно з ліцензованим обсягом.

Навчаються на спеціальності «Дошкільна освіта» три роки. На першому та другому курсах студенти здобувають повну загальну середню освіту.

В наш час знання іноземної мови є дуже важливим, тому в коледжі робиться великий акцент на знання іноземних мов, а саме: англійської.  Для цього створюються відповідні умови. Під час вивчення угорської, української та іноземної (англійської) мов, відбувається поділ групи на підгрупи.

Окрім загальношкільних предметів вже на першому курсі студенти починають вивчати фахові предмети: Вступ до спеціальності (Технології), Історія педагогіки. Основи педагогічної майстерності, Загальна психологія.  Практика також є частиною освітньої програми, яка формує професійну компетентність майбутніх вихователів дитячих садочків. Студенти даної спеціальності проходять різні види практик починаючи з ІІ курсу. Групові педагогічні практикив основному проходять у дитячих закладах міста Берегове №4, №6, №10 та №18., а літні та індивідуальні види практики у ЗДО по місту проживання. Під час практики студенти ознайомлюються із групою ДНЗ, спостерігають і аналізують заняття, які проводить вихователь, самостійно проводять ігри, різні форми виховних заходів та навчальних занять. Студенти самостійно проводять навчально-виховну роботу з дітьми за попередньо складеним щоденним планом, а на останньому тижні практики вони проводять відкрите залікове заняття. Оформлюють документацію і складають звіти практики.

Під час фахового навчання студенти опановують такі предмети: Дитяча психологія, Анатомія, вікова фізіологія, валеологія і гігієна дітей дошкільного віку, Основи філософських знань, Іноземна  мова за професійним спрямуванням (англійська), Безпека життєдіяльності та охорона праці, Література для дітей дошкільного віку, Методика фізичного виховання, Методика ознайомлення дітей з природою, Методика формування елементарних математичних уявлень, Методика музичного виховання (Співи і музична література. Ритміка), Основи медичних знань та педіатрія, Культура мовлення і практикум виразного читання (Основи лялькового театру), Методика організації образотворчої діяльності дітей (Художня праця. Малювання та ліплення), Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти. Логопедія, Народознавство з методикою навчання. Основи народного танцю. Практикум з української мови, Ігрові технології. Ігри драматизації в ДНЗ, Організація та планування діяльності дітей в ДНЗ

Під час трирічного навчання ми робимо великий акцент на вокальному та музичному навчанні майбутніх вихователів дошкільних закладів. Оволодіваючи основами фольклору та народного танцю, студенти можуть вивчити традиції, звичаї, народні пісні та танці нашого краю, а також сприяти розвитку тенденцій ігрової культури рідного народу, які можуть бути використані для розвитку національної самосвідомості дитини дошкільного віку. Передача національних цінностей – дуже важлива угорська національна ідея для всіх угорців, які  мешкають у Закарпатті.

Відповідно вимог навчальної програми, для успішного завершення навчання у Коледжі, студент повинен написати курсову роботу, метою якої є поглиблення знань  з актуальних проблем дошкільної освіти; систематизація отриманих теоретичних знань з певної навчальної дисципліни; розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел; формування дослідницьких умінь; стимулювання до самостійного наукового пошуку; розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження; формування вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.  Студентам пропонується список літератури, для опрацювання обраної теми, який містить 8-10 джерел . Серед яких також має бути 2-3  роботи українських науковців.  Захист курсових робіт відбувається на відкритому засіданні екзаменаційної комісії.

Дипломи студенти отримують на урочистій церемонії після успішного складання коплексного кваліфікаційного іспиту, який проводить вчений, що не  працює у коледжі.

Також наші студенти можуть пройти стажування у наших партнерів СРТ.

Для того, щоб  розвинути приховані професійні навички та вміння,  організовується низка заходів та конкурсів. Наш коледж  вивчає індивідуальні особливості студентів. Вони беруть участь у багатьох престижних конкурсах вдома та за кордоном. Учасники конкурсів отримують нагороди  на конкурсах казок, на конкурсах ораторського мистецтва, на конкурсах читців-декламаторів. Їхні вміння підвищують репутацію нашого закладу та репутацію угорської студентської громади на Закарпатті.

У нас є традиційні заходи, такі як: «Конференція практичного досвіду”, яка проводиться для студентів даного факультету та  діючих вихователів дитячих закладів регіону, та тиждень «Креативний вихователь  дитячого садка» під час якого студенти виставляють свої творчі роботи, «Пташине Різдво» та захід присвячений «Всесвітньому  дню  прав дітей», який проходить щороку 20 листопада. Під час проведення заходів кожний майбутній вихователь демонструє свої особисті та професійні навички: виготовлення ляльок та іграшок, читання власно створеного дитячого оповідання або казки, декламування власних дитячих віршів. Кожен студент має змогу реалізувати свої творчі ідеї будь у чому – що може бути корисним в його майбутній професії.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial