Pszichológiai szakszolgálat

Працівники психологічної служби 

Графік роботи психологічної служби
на 2023/2024 навчальний рік

*Онлайн консультації можливі за ініціативою клієнтів поза вказані години консультацій.
Електронна «Скринька довіри» психологічної служби Фахового коледжу: fszi.pszichologus@kmf.org.ua

Види роботи
  • психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;
  • психодіагностична робота серед студентів;
  • психокорекційна робота серед студентів із застосуванням методів психокорекції;
  • консультативна робота з батьками, студентами, викладачами;
  • просвітницька робота з роз’ясненням актуальних проблем та методів психології;
  • робота зі студентами групи ризику, дітьми-сиротами та інвалідами;
  • правовий захист усіх учасників навчально-виховного процесу;
  • зв’язки з громадськістю.

Практичні психологи Фахового коледжу працюють над підвищенням психологічної культури викладачів та студентів, забезпечуючи належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяють психологічній підтримці навчально-виховного процесу та допомагають у розв’язанні різноманітних особистісних та професійних проблем, які мають психологічне підґрунтя.

Графік консультаційпсихологічної служби
на 2023/2024 навчальний рік
Кабінет психологічний служби – 324 ( третій поверх)
Електронна «Скринька довіри» психологічної служби Фахового коледжу: fszi.pszichologus@kmf.org.ua
*Онлайн консультації можливі за ініціативою клієнтів поза вказані години консультацій.
 Звертайтеся!

Якщо у вас виникли труднощі у навчанні,
Якщо у вас виникла проблема в адаптації у новому колективі,
Якщо ви хочете навчитися краще розуміти себе та оточуючих
Якщо ви побоюєтеся виступати перед великою аудиторією,
Якщо ви не можете порозумітися з викладачами,
Якщо у вас назріває конфліктна ситуація з батьками,
Якщо відчуваєте себе немотивованою, самотньою,
Якщо хочете оволодіти навичками безконфліктного спілкування, вміти досягати поставленої мети, позбавитись почуттів самотності та тривоги;

 
Діяльність психологічної службиФахового коледжу
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

      Психологічна служба Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ забезпечує психологічний супровід всього освітнього процесу та реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів передвищої освіти і всіх працівників Фахового коледжу з аспекту збереження психічного здоров’я.

       Головна мета – сприяння психологічному здоров’ю всіх учасників освітнього процесу Фахового коледжу, освітнім інтересам та розкриттю індивідуальних особливостей особистості, яка соціалізується, а також корекція різного роду труднощів у її розвитку та самореалізації.

      Завдання психологічної служби:

  • Підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах, допомога у пошуку шляхів розв’язання психологічних проблем;
  • Участь у забезпеченні адаптивного і комфортного освітнього простору для студентської молоді, здійснення психолого-педагогічної підтримки становлення і розвитку особистості студента у багатокультурному/ багатомовному середовищі;
  • Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу;
  • Соціально-психологічний супровід студентів вразливих категорій (ооп)
  • Надання доступних і якісних послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;
  • Здійснення соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу в умовах змін;
  • Сприяння у профілактиці негативних явищ в студентському середовищі, упроваджувати ефективні соціально-педагогічні технології у подоланні булінгу;
  • Проведення просвітницько-профілактичні заходи з учасниками освітнього процесу щодо медіаграмотності та медіазахисту, профілактика кібербулінгу;
  • Проведення профілактичної роботи суїцидальної поведінки, вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді, девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, наркоманія, токсикоманія) тощо;
  • Психологічна підготовка та сприяння формуванню у студентів здібностей до всіх аспектів самовизначення – професійного, особистісного, соціального, що забезпечує свідоме та відповідальне ставлення до власного життя;
  • Сприяння особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх фахівців. 
  • Сприяння на формування стесостійкості та психологічної резилентності з метою збереження психічного здоров’я в кризовій період.

    

Принципи діяльності психологічної служби:

  • Принцип науковості та дотримання норм професійної етики;
  • Принцип конфіденційності;
  • Принцип зворотного зв’язку;
  • Принцип гуманістичного підходу;
  • Принцип толерантності та емпатійності у відносинах;
  • Принцип поваги та розуміння;
  • Принцип індивідуального підходу;
  • Принцип системності;

Основними видами роботи психологічної служби Фахового коледжу є:

Психологічне консультування – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, батькам студентів, викладачам та робітникам з використанням гуманістичної психології.
Психодіагностика – психологічне вивчення станів, нахилів, здібностей, мотивів особистості за допомогою сучасних, надійних, валідних психодіагностичних методів на підставі принципу єдності діагностики та психокорекції.
Психологічна профілактика – проведення індивідуальних і групових занять (консультацій, тренінгів, семінарів, лекцій тощо) для відповідних цільових груп;
Психологічна реабілітація – надання психолого-педагогічної та соціальної допомоги студентам, що мають психологічні чи соціальні проблеми, перенесли стреси або опинилися у важких житейських ситуаціях.
Психологічна просвіта – виступи перед студентами, викладачами, кураторами, вихователями гуртожитків з повідомленнями науково-практичного психологічного спрямування.
Соціальний патронаж – соціально-педагогічний супровід цільових категорій студентів з метою допомоги у вирішенні побутових і соціальних проблем.
Організаційно-методична робота – складання планів/звітів; підготовка до проведення виступів, тренінгів, семінарів, лекцій тощо; підготовка психологічних матеріалів інформаційно-просвітницького спрямування; обробка результатів психодіагностики, оформлення висновків, рекомендацій; робота в бібліотеці, самопідготовка; консультації в навчально-методичних центрах; участь у науково-методичних семінарах, конференція тощо.

       Психологічна служба здійснює комплекс заходів з виховання, навчання, розвитку і соціального захисту особистості. Вивчає психолого- педагогічні особливості студентів та їх мікросередовище, умови життя. Вивчає інтереси і потреби, труднощі та проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поведінці студента і своєчасно надає їм допомогу та підтримку. Сприяє встановленню гуманних, морально здорових стосунків у соціальному середовищі та створенню психологічного комфорту і безпеки особистості вихованців, забезпечує охорону їх життя і здоров`я.

Річний план роботи психологічної служби Фахового коледжу ЗУІ на 2023-2024 н.р.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial