Tanulmányi részleg

Навчальна частина (відділ) –  структурний підрозділ Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, що забезпечує організацію та вдосконалення освітнього процесу.

Положення про навчальну частину (відділ) Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Формування (зміни) контингенту здобувачів освіти у Фаховому коледжі ЗУІ за 2014-2023 роки

Навчальна частина (відділ)  координує та здійснює:

 • організаційне забезпечення підготовки здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр;
 • формування та облік контингенту здобувачів фахової передвищої освіти;
 • узгодження графіків освітнього процесу, графіків семестрового контролю, розкладів екзаменаційних сесій, атестації  випускників та інших контрольних заходів;
 • вивчення пропозицій щодо вдосконалення планування й організації освітнього процесу;
 • контроль за трудовою дисципліною здобувачів фахової передвищої освіти, обліком відвідування й веденням журналів відвідування;
 • узагальнення та аналіз навчальних досягнень за підсумками екзаменаційних сесій; контроль за ліквідацією академічної заборгованості;
 • погодження складу й графіку роботи екзаменаційних комісій; підведення підсумків та аналіз роботи ЕК;
 • підготовка документів щодо визначення академічних, соціальних та іменних  стипендій здобувачам фахової передвищої освіти;
 • контроль за своєчасним поданням звітної документації за  встановленою формою;
 • складання статистичних звітів коледжу;
 • підготовка довідок, відповідей на службові листи з питань освітньої діяльності;
 • участь у підготовці документів з навчальної і методичної роботи для розгляду на засіданнях адміністративної ради і педагогічної ради.

В організаційному і штатно-адміністративному відношенні до навчальної частини (відділу)  відносяться: інструктор, адміністратор, фахівець ЄДЕБО.

Навчальному відділі оформляють (контролюють, обліковують) документацію, необхідну для виготовлення документів про освіту, підготовки статистичних даних, службового листування:
–  довідки про навчання;

–  відомості про контингент здобувачів освіти;
–  відомості про рух здобувачів освіти;
–  списки здобувачів освіти (за роками,  курсами, групами, категоріями);
–  соціальний паспорт закладу;

–  відомості про випускників коледжу;
–  академічні довідки;
–  табелі успішності здобувачів профільної середньої освіти;
–  екзаменаційні відомості про результати навчальних досягнень здобувачів профільної середньої освіти;
– екзаменаційні відомості про результати навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти;
– свідоцтва про повну загальну середню освіту та додатки до них;
–  додатки до дипломів фахових молодших бакалаврів;
–  протоколи засідань екзаменаційних комісій (підсумкової атестації);
–  звіти голів екзаменаційних комісій.

Запит на оформлення довідок – щоденно з 9.00-18.00 к.ч.
Видача довідок  – понеділок та вівторок з 9.00-18.00 к.ч.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial