Oktatóink

Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у 2022-2023 навчальному році

Навчальні предмети, які викладає: Хімія

Ужгородський державний університет, 1999 р. Спеціальність: «Хімія» Кваліфікація: хімік, викладач хімії

2019 р.. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 142 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/015184-20 з 20 по 23 жовтня 2020 року за модулем освітньої програми «Концептуальні засади викладання хімії в контексті Нової української школи» (30 год./1 кредит)

Університет ім. Гала Ференца м. Бикишчаба (Угорщина). Акредитована програма підвищення кваліфікації педагогів, Свідоцтво № PL/8-223/2021 від 31.07.2021 р. (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/007651-21 з 20 по 23 квітня 2021 року за модулем освітньої програми «Методологічні основи викладання хімії» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/001529-22 від 04.02.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Сумський державний університет. Свідоцтво СП № 0540820289/0833-22 від 23.05.2022 р. «Дистанційне навчання за будь-яких умов» (30 год. /1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/004983-23 від 07.04.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

Сумський державний університет. Свідоцтво СП № 05408289/0911-23 від 21.04.2023 р. «Змішане навчання: виклики сьогодення» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Українська мова, Українська література, Практикум з української мови, Українська мова за професійним спрямуванням

Полтавський педагогічний інститут ім. В. Короленка, 1984 р. Спеціальність: Російська мова і література. Кваліфікація: вчитель.

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, із 2022 р. навчається в магістратурі Спеціальність: 035 Філологія (українська мова і література)

2021. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/010373‐20 від 07.08.2020 р. «Концептуальні засади викладання української мови і літератури в контексті Нової української школи» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 119 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/000966-21 від 29.01.2021 р. «Методологічні основи викладання української мови та літератури»(30 год./1 кредит)

Сумський державний університет. Свідоцтво СП № 05408289 /1232-22 від 13.07.2022 р. «Українська мова: помічник кожному на щодень» (30 год./1 кредит)

Національне самоврядування українців м. Ніредьгаза (Угорщина). ІІІ Міжнародна конференція «Досвід викладання української мови у недільних та іноземних школах» (під патронатом речника української національної меншини у Парламенті Угорщини Ліліани Грекси). Ніредьгаза – Будапешт (Угорщина). Сертифікат учасника конференції 9-11.09.2022 р.

Сумський державний університет. Свідоцтво СП № 05408289 /0913-23 від 21.04.2023 р. «Змішане навчання: виклики сьогодення» (30 год./1 кредит)

Український інститут інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113603 «Українська мова» підручник для 5 класу з навчання угорською мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) від 05.07.2022 р.

Видавничий дім «Букрек». 2022 р. Сертифікат про участь у розроблені матеріалів до видання  «”Українська мова” робочий зошит для 5 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти» (120 год./4 кредити)

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 118665 «Українська мова» підручник для 6 класу з навчання угорською мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) від 02.05.2023 р.

Видавничий дім «Букрек». 2023 р. Сертифікат про участь  у розроблені матеріалів до видання «”Українська мова” робочий зошит для 6 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти» (120 год./4 кредити)

Навчальні предмети, які викладає:

Педагогічні технології у дошкільній освіті, практикум з ігрової діяльності; дисципліни вільного вибору: Конструювання та експериментування в ЗДО

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2009 р. Отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта». Кваліфікація: бакалавра педагогічної освіти, вихователя дітей дошкільного віку

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 040791 від 17.05.2019 р. Підвищення кваліфікації вихователів дошкільної освіти: «Пізнавально-дослідницька діяльність дошкільника» (120 год./4 кредити)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009399-22 від 20.05.2022 р. Освітня програма підвищення кваліфікації вихователів-методистів закладів дошкільної освіти. (120 год./4 кредити)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 45/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи»
(30 год./1 кредит)

Мукачівський ДУ Сертифікат № 22 від 03.07.2023 р. «Використання інноваційних технологій у викладанні педагогічного керівництва ігровою діяльністю дітей дошкільного віку» (180 год./6 кредитів)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 13/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя) (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

громадянська освіта: Основи економічної теорії (інтегровані освітні компоненти: Основи економічної теорії, Географія, Технології (інтегровані освітні компоненти: Вступ до фаху, Організація туризму, Безпека в галузі туризму/, Туризм Закарпаття, Туристичне країнознавство, Сучасні інформаційні технології в туризмі, Безпека в галузі туризму, дисципліни вільного вибору: Охорона навколишнього середовища

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, 2015 р. Спеціальність: географія. Кваліфікація: вчитель географії та організатор краєзнавство-туристичної роботи

Дебреценський університет (Угорщина), 2017. Свідоцтво про визначення іноземного документа про освіту ЗУІ. Протокол № 8 Вченої ради ЗУІ від 27.08. 2021 р. Наказ № 17-ВG від 30.08.2021 р. Серія ДПО № 0007

Документ про освіту: Диплом про вищу освіту (магістр). Галузь знань: Природничі науки. Спеціальність: Географія. Освітній рівень: другий (магістерський)

Із 01.09.2023 р. навчається в ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»

2021. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 2695 від 24.08.2018 р. КПК вчителів географії (40 год./1,3 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 124 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/010571-21 від 04.06.2021 р. «Методологічні основи викладання географії та економіки» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 81/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

Закарпатська угорська туристична рада Сертифікат від 26.08.2023р. «Можливості перезапуску туристичного життя і туризму на Закарпатті» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає: Друга іноземна (німецька) мова

Ужгородський національний університет, 2012 р. Спеціальність: Мова і література (німецька). Кваліфікація: Філолог, викладач німецької мови та світової літератури

2022 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/017317-20 від 20.11.2020 р. «Концептуальні засади викладання німецької мови в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/ 011135-21 від 25.06.2021 р. Підвищення кваліфікації вчителів німецької мови
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/005196-22 від 01.04.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ГО «РУХ ОСВІТА». Сертифікат №298836491681446427 від 30.05.2023р. «Ефективні інструменти у викладанні німецької мови»
(30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Дитяча література, теорія та методика ознайомлення дітей з літературною творчістю в ЗДО; дисципліни вільного вибору: Педагогічне партнерство, робота з батьками

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, 2001 р. Спеціальність: Початкове навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів

Ужгородський НУ, 2010 р. Спеціальність: українська мова та література. Кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури

Мукачівський ДУ, 2011 р. Спеціальність: Дошкільне виховання. Кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009349-22 від 20.05.2022 р. «за освітньою програмою підвищення кваліфікації вихователів-методистів закладів дошкільної освіти» (120 год./4 кредити)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 43/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи»
(30 год./1 кредит)

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 24 від 03.07.2023 р. «Використання інноваційних технологій у викладанні дитячої літератури для вихователів закладів дошкільної освіти» (180 год./6 кредитів)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 95/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя) (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Історія України* (інтегровані освітні компоненти: Історія та культура України), Всесвітня історія

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, 2017 р. Спеціальність: Середня освіта (Історія) Кваліфікація: історик, вчитель історії

2023 р. Встановлено  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/016765‐20 від 13.11.2020 р. «Концептуальні засади викладання історії та правознавства в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007516‐21 від 23.04.2021 р. «Методологічні основи викладання історії та суспільствознавчих дисциплін (правознавство, інтегрований курс «Громадянська освіта» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/0007075-22 від 22.04.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 82/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

КІППО Сертифікат № 6394685751256 від 31.08.2022 р. «Риторичні прийоми викладання Всесвітньої історії» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/004056-23 від 17.03.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./ 1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Організація та планування діяльності дітей у ЗДО, дисципліни вільного вибору: Педагогічна конфліктологія, Основи психодіагностики та корекції, Основи соціалізації особистості

Рівненський педагогічний інститут імені Д. Мануїльського. Педагогіка і психологія (дошкільна). Кваліфікація: вчитель методист педагогіки і психології

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 142 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

НПУ ім. М. П. Драгоманова. Свідоцтво 12СС 02125295/042765-21 від 26.02.2021 р. «Інновації у навчанні психолого-педагогічних дисциплін» (180 год./6 кредитів)

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Свідоцтво № КР04635922/1535-23 від 01.04.2023 р. «Психологічна допомога викладачам і здобувачам освіти в конфліктах» (60 год./2 кредити)

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 21 від 03.07.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній підготовці вихователів закладів дошкільної освіти» (180 год./6 кредитів)

Навчальні предмети, які викладає:

Історія України* (інтегровані освітні компоненти: Історія та культура України), Музеєзнавство; Організація транспортного обслуговування; дисципліни вільного вибору: Сільський туризм; Спортивний туризм; Логістика

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, 2007 р. Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія і географія» Кваліфікація: вчитель історії, географії та організатор краєзнавство-туристичної роботи

Мукачівський ДУ, 2018 р. Спеціальність: «Туризм» Кваліфікація: магістр туризмознавець

2022 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 2844. Підвищення кваліфікації вчителів історії 13.07.2018 р.
(40 год./1,3 кред.)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 122 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007520-21 від 23.04.2021 р. «Методологічні основи викладання історії та суспільствознавчих дисциплін (правознавство, інтегрований курс «Громадянська освіта»)» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № СПК 153/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/002465-22 від 18.02.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/004052-23 від 17.03.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 27/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя). (30 год./1 кредит)

Закарпатська угорська туристична рада. Сертифікат від 26.08.2023 р. «Можливості перезапуску туристичного життя і туризму на Закарпатті» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає: Іноземна (англійська) мова, Практикум з англійської мови

Ужгородський НУ, 2010 р. Спеціальність: мова та література (англійська) Кваліфікація: магістр філології, викладач англійської мови та літератури

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/012690-20 від 11.09.2020 р. «Концептуальні засади викладання англійської мови в контексті Нової української школи» (30 год./1 кредит)

ЗІППО ПК вчителів англійської мови. Сертифікат № 140 від 19.08.2021 р. (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/016316-21 від 05.11.2021 р. «Методологічні основи викладання іноземної мови»
(30 год./1 кредит)

МОН України ED ERA від 22.08.2021р. «Онлайн курс для вчителів початкової школи» (60 год./ 2 кредити)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015614-22 від 01.11.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/000381-23 від 20.01.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Людина в сучасному соціумі, Історія соціальної роботи, дисципліни вільного вибору: Вступ до соціології, Основи соціальної політики

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, 2003 р. Спеціальність: «Початкове навчання». Кваліфікація вчителя початкових класів

Дебреценський університет (Угорщина), 2009 р. Свідоцтво № 1007/2009/ВТ від 30.09.2009 р. Спеціальність: соціологія. Кваліфікація: магістр

Будапештський університет «Корвінус» (Угорщина), 2021 р. Галузь знань: Суспільні науки Спеціальність: Соціологія. Свідоцтво про визначення документа про науковий ступінь: Серія НС № 0025.

Науковий ступінь: доктор філософії.

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. Участь у науковій конференції: Тема: «Nyelvhasználat az etnikai határok ki- és megjelölésében Kárpátalján, Beregszászon» 4-5.11.2021 р. (15 год./0,5 кред.)

Інститут національних стратегічних досліджень (м. Будапешт, Угорщина). Участь у науковій конференції: Тема: «Kisebbségi nyelvek Kárpátalján a nyelvi tájképen Kereszti» 25-26 листопада 2021 р. (15 год./0,5 кред.)

Університет Паннонії (м. Веспрем, Угорщина). Стажування у рамках програми «Маковець» 29.11.– 06.12.2021 p.
(30 год./1 кредит).

Талліннський університет (Естонія). Наукове стажування «Мовний ландшафт – майстер клас» 10.02.2022 p. (15 год./0,5 кред.)

Угорський університет с/г та природничих наук (м. Ґеделле, Угорщина). Участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+» 08.03.-12.03.2022 p. (30 год./1 кредит)

Дебреценський університет (Угорщина). Участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+» 18.04.-22.04.2022 p.
(30 год./1 кредит)

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 33 від 03.07.2023 р. «Сутність соціальної роботи як фахової діяльності» (180 год./6 кредитів)

Навчальні предмети, які викладає:

Загальна психологія, Вікова психологія, Педагогічна психологія,  Методика соціально-психологічної роботи, Соціальна робота з сім’ями

Івано-Франківський державний університет ім. В. Стефаника, 2005 р. Спеціальність: психологія

2022 р. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 139 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/006464‐21 від 02.04.2021 р. «Методологічні основи практичної психології і соціальної роботи» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/001591-22 від 04.02.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 69/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа Українських Карпат» Сертифікат № ГШ-2023/28-С від 04.05.2023 р. «Булінг в освітньому середовищі: механізми реагування та профілактики» (6 год./0,2 кред.)

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 35 від 03.07.2023 р. «Застосування психологічних засад соціальної роботи на практиці»
(180 год./6 кредитів)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/ 010617-23 від 18.08.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності працівників психологічної служби» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 109/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя) (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Мистецтво (інтегровані освітні компоненти: Малювання і ліплення), Художня праця, Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною дійсністю дітей.

Івано-Франківський державний університет ім. В. Стефаника, 2005 р. Спеціальність: Художнє мистецтво. Кваліфікація: викладач художнього мистецтва

2022 р. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 138 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/001100-22 від 28.01.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 17/2022 від 12.08.2022 р. « На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 23 від 03.07.2023 р. «Використання інноваційних технологій у викладанні образотворчого мистецтва у дошкільному вихованні» (180 год./6 кредитів)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 28/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя) (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає: Вступ до фаху

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. С. Дем’янчука, 2014 . Початкова освіта; Організатор початкової освіти, вчитель початкових класів, вчитель німецької мови.

ЗУІ ім.Ф.Ракоці ІІ, 2014. Українська мова і література; філолог, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/005890‐20 від 24.04.2020 р. «Концептуальні засади викладання німецької мови в контексті НУШ»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім.Ф.Келчеі. Посвідчення № 128 «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» від 28.08.2020 р. (30 год./1 кредит)

ТОВ «Всеосвіта» Сертифікат СS389341 від 20.08.2021 р. «Основи охорони праці для працівників та роботодавців» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

дисципліни вільного вибору: Основи інклюзивного навчання, Культура мовлення і практикум з виразного читання. Логопедія

Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ, 2011 р. Спеціальність: початкове навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2017 р. Спеціальність: корекційна освіта. Кваліфікація: логопед, педагог-дефектолог дошкільних закладів для дітей з порушеннями мовлення.

Мукачівський ДУ, 2017 р. Спеціальність: практична психологія. Кваліфікація: магістр з психології, практичний психолог, викладач психологічних дисциплін.

2020 р. Присвоєно педагогічне звання: «Старший викладач»

НПУ ім. М.П. Драгоманова. Свідоцтво 12СС02125295/062572 20 «STEM-освіта та Case-study як сучасні освітні технології» 23.10.2020 р. (90 год./3 кредити)

Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури».
Тренінг «Лінгвотерапія: творчий розвиток та саморегуляція особистості». Свідоцтво № 36-ПК/Л від 24.02.2022 р. Тема підвищення кваліфікації: «Техніки регуляції та саморегуляції психоемоційних станів майбутніх фахівців засобами лінгвотерапії».
(15 год./0,5 кред.)

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ. Міжнародна конференція «Виклики сучасної освіти, зумовлені екстремальними умовами функціонування», Сертифікат від 31.03.2023р. (15 год./0,5 кред.)

Національний авіаційний університет. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». Свідоцтво від 27.04.2023 р. (7,5 год./0,25 кред.)

Університет менеджменту. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану». Свідоцтво  від 19.05.2023 р. (7,5 год./0,25 кред.)

Навчальні предмети, які викладає:

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія), Громадянська освіта: основи економічної теорії, Статистика, Вища математика, Маркетинг

Закарпатський угорський інституту імені Ференца Ракоці ІІ, 2015 р. Спеціальність: Математика. Кваліфікація: математик, вчитель математики

Львівський НУ імені С.Ж. Гжицького, 2020 р. Спеціальність: Менеджмент Кваліфікація: магістр зі спеціальності: Менеджмент. Тема магістерської роботи «Удосконалення технології менеджменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства в сучасних умовах»

2021 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009253-20 від 05.06.2020 р. «Концептуальні засади викладання математики в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 114 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008922‐21 від 14.05.2021 р. «Методологічні основи викладання математики»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008784-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ГО «Платформа освіти». Сертифікат № 637164584854 від 28.08.2022 р.
«Як створити захоплюючий урок: Canva, Crello, Word Art, YouTube. Технології/Трудове навчання» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007405-23 від 12.05.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 19/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя). (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Іноземна (англійська)  мова, Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням, Технології (інтегровані освітні компоненти: Основи підприємництва)

Ужгородський НУ 2008 р. Спеціальність: Мова та література (англійська). Кваліфікація: магістр філології, викладач

Ніредьгазький інститут, 2015 р. Документ про освіту: Диплом про вищу освіту. Рівень вищої освіти: бакалавр. Спеціальність: Організація бізнесу. Кваліфікація: Економіст. № 137/2015 Свідоцтво про визначення іноземного документа про освіту. Протокол № 8 Вченої ради ЗУІ від 27.08. 2021 р. Наказ № 17-ВG від 30.08.2021 р. Серія ДПО № 0007

2022 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 116 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015626‐20 від 30.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання англійської мови в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/001528‐21 від 05.02.2021 р. «Методологічні основи викладання іноземної мови»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № СПК 128/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/005190-22 від 01.04.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ГО «Едюкейшнал Ера» Сертифікат від 20.11.2022 р. «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл (50 год./1,7 кред.)

ГО «ІППО» Сертифікат №7648975397639 від 23.01.2023 р. «Ефективне планування уроків англійської мови» (15 год./0,5 кред.)

ГО «ІППО» Сертифікат №768973716433 від 23.01.2023 р. «Методики комплексного та різнопланового навчання економічних дисциплін здобувачів освіти» (15 год./0,5 кред.)

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Сертифікат № ПК 36627007/200031-23 від 03.03.2023 р. «Англійська мова за професійним спрямуванням» (30 год./1 кредит)

ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн». Сертифікат Серія № DE-45-2305202315-14359 від 23.05.2023 р. «Елементи гейміфікації на уроках граматики в основній школі як мотиваційній фактор покращення результатів навчання учнів» (2 год./0,07 кред.)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008226-23 від 26.05.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній  діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає:
Основи педагогічних вимірювань та організація діяльності дітей у початковій школі,
Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі НУШ

Ужгородський національний університет, 2009 р. Спеціальність: мова та література (англійська). Кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та світової літератури.

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008 р. Спеціальність: початкове навчання. Кваліфікація: викладач педагогіки, вчитель початкових класів.

Рівненський державний гуманітарний університет, 2019 р. Дисертація за спеціальністю: 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919–1939 рр. ДК № 055397 від 16.12.2019 р.

кандидат педагогічних наук

МОН України МДУ. Сертифікат № 0173 25.08.- 07.10.2021 р. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій в НУШ» (180 год./6 кредитів)

Навчальні предмети, які викладає: Українська мова за професійним спрямуванням

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника, 1980 р. Спеціальність: російська мова і література. Кваліфікація: вчитель російської мови і літератури

Мукачівський державний університет, із 2019 р. навчається в аспірантурі, спеціальність: 015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Іспит на володіння державною мовою. Сертифікат (вільне володіння другого ступеня) УМД N 00121682 від 12.03.2022 р.

2022 р. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист»

НПУ ім. М.П Драгоманова. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: за напрямом: Інноватика у викладанні української мови та літератури 12СПВ 040631 09.11.2018 р.

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 130 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

НПУ ім. М. Драгоманова. 29-30.05.2020 р. Сертифікат «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (12 год./0,4 кредит)

Сумський державний університет. Свідоцтво про ПКСП № 05408289/0979-21 від 26.03.2021 р. «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти» (30 год./1 кредит)

Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. 08-09.04.2021р. Сертифікат «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (6 год./0,2 кредит)

МОН України НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат СС 38282994/0339-22 від 27.01.2022 р. «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» (16 год./0,5 кредит)

About the international skills development. Сертифікат ES № 95736/2022 від 21.02.2022 р. «Академічна доброчесність у підготовці магістрів і докторів філософії (PHD) в країнах Європейського Союзу та Україні» (45 год./1,5 кред.)

ТОВ «ВСЕОСВІТА». Свідоцтво № EG908507 від 22.06.2022 р. «Українська мова в професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація» (30 год./1 кредит)

Сумський державний університет. Свідоцтво СП № 05408289/1237-22 від 13.07.2022 р. «Українська мова: помічник кожному на щодень» (30 год./1 кредит)

Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Свідоцтво № ADV – 300117- FSI від 12.03.2023 р. за програмою «Змінність дидактичних та соціокультурних аспектів в українській філології» (180 год./6 кредитів)

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ. Міжнародна конференція «Виклики сучасної освіти, зумовлені екстремальними умовами функціонування». Сертифікат від 31.03.2023р. (15 год./0,5 кред.)

МОН України. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Сертифікат від 06.04.2023 р. «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (6 год./0,2 кредит)

Викладає такі навчальні дисципліни:

Безпека життєдіяльності, Охорона праці та безпека життєдіяльності, Основи охорони праці та цивільного захисту

Ужгородський НУ, 2002 р. Спеціальність: біологія. Кваліфікація: біолог, викладач біології

Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», присвоєно педагогічне звання: «старший викладач»

ДСНС України. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. Свідоцтво ІДУЦЗ 09511660 № 000579 від 04.03.2020 р. Безпека життєдіяльності. (108 год./3,6 кред.)

Мішкольцький університет. Інститут географії та геоінформатики. Факультет інженерних наук про Землю (Угорщина). Стажування за програмою академічної мобільності «Маковець» 11-19.10. 2021р.

Підвищення мотивації до навчання — Контакти в режимі онлайн. Безперервна освіта: дистанційні уроки. Свідоцтво EFOP-3.10.1/221/224. 21-.29. 05. 2021р.

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Міжнародна наукова конференція «День науки – 2021» 11–12.11. 2021р.

III Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE» 12-14.06. 2021р.

МОН Угорщини. Свідоцтво EFOP3,10.0/2021/224 від 09.07.2021 р. Онлайн курс «Підвищення мотивації навчання»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 99/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи»
(30 год./1 кредит);

Участь у конференціях:

Ужгородський національний університет. Тема: Лисиця звичайна (Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)) на територіях Закарпаття: статевий диморфізм за краніометричними показниками. Дата видачі документа: 02 червня 2023 р. 0,25 ЄКТС (8 годин)

Участь у конференціях. Ужгородський національний Університет. Тема: Багаторічна динаміка чисельності лисиці звичайної (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) на теренах Закарпаття. Дата видачі документа: 27 червня 2023 р. 0,25 ЄКТС (8 годин)

Викладає такі навчальні дисципліни:

Вступ до фаху, дисципліни вільного вибору: Робота в різновіковій групі

Мукачівський ДУ. 2017 р. Спеціальність: Дошкільна освіта. Професійна кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки, вихователь дітей дошкільного віку

2019 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

Із 2020 року навчається в аспірантурі Мукачівського ДУ. Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

ТОВ «Орган з сертифікації продукції, послуг та систем управління». Сертифікат № 061.2022 від 14.05.2022 р. «Практичні аспекти впровадження процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних чинників та їх керування при організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти» (30 год./1 кредит)

ІППО. «Специфіка організації управлінської діяльності в умовах воєнного стану: векторна взаємодія» 26-27.05.2022р.

Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Свідоцтво № 00127522/005342-22 від 18.07.2022 р. «Кадри та управління персоналом» (135 год./4,5 кред.)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 63/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 35/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя). (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Податкова система, Облік та оподаткування діяльності суб’єктів малого підприємництва, Облік і звітність в оподаткуванні, Інформаційні системи і технології в обліку, дисципліни вільного вибору: Електронний документообіг, Етика бізнесу.

Європейський університет. Тернопільська філія, 2012 р. Спеціальність: Облік і аудит. Кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту

2021 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 137 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗВО «Східно-європейський слов’янський університет». Підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі менеджменту, фінансів та обліку і оподаткування 22 – 31.03.2021 р. «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку» (40 год./1,3 кред.)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 35/2022 про підвищення кваліфікації за модулем «На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Заклад вищої освіти Східно-Європейський Слов’янський університет». Довідка № 181а від 30.09.2022 р. «Податки та збори в Україні» (30 год./1 кредит)

ГО «Прометеус». Сертифікат від 09.06.2023 р. «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (60 год. /2 кредити)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 50/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя). (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Угорська мова. Угорська література, (інтегровані освітні компоненти: Угорська мова за професійним спрямуванням), Зарубіжна література, (інтегровані освітні компоненти: Дитяча література дошкільна), Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти

Мукачівське педучилище, 1988 р. Спеціальність: вчитель початкових класів

Ужгородський НУ, 1994 р. Спеціальність: Угорська мова та література. Кваліфікація: викладач угорської мови і літератури

2019 р. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 129 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015017-20 від 16.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009863‐21 від 28.05.2021 р. «Методологічні основи викладання угорської мови та літератури» (30 год./1 кредит)

МОН України НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат СС 38282994/0197-22 від 25.01.2022 р. «За програмою підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів фахової передвищої освіти» (16 год./0,53 кред.)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009291-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

МОН України НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат СС 38282994/3041-23 від 08.06.2023 р. «Інноваційний підхід до організації освітньо-виховного процесу у ЗФПО» (16 год./0,53 кред.)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009563-23 від 16.06.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 38/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя). (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Іноземна (англійська) мова, Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням

Ужгородський НУ, 2012 р. Спеціальність: Мова і література. Кваліфікація: магістр філології, викладач англійської мови та світової літератур

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 134 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/016108‐20 від 06.11.2020 р. «Концептуальні засади викладання англійської мови в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/000415-21 від 22.01.2021 р. «Методологічні основи викладання іноземної мови»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № СПК 134/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань»(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015616-22 від 01.11.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/000391-23 від 20.01.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

Мукачівський ДУ Сертифікат № 32 від 03.07.2023 р. «Застосування інтерактивних методів у соціальній роботі з різними групами клієнтів» (180 год./ 6 кредитів)

Навчальні предмети, які викладає: Методика навчання технологічної освітньої галузі НУШ з практикумом, Методика навчання мистецької освітньої галузі НУШ з практикумом, Народні ремесла та художні промисли (ВК2)

Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ, 2003 р. Спеціальність: початкове навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів.

Закарпатський художній інститут, 2012 р. Спеціальність: Образотворче мистецтво Кваліфікація живописця-викладача

2014 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗІППО Сертифікат № 3885 від 26.11.2021 р. про підвищення кваліфікації вчителів мистецької освіти «Нова українська школа», впровадження діяльних, зокрема ігрових, інтерактивних методів навчання тощо, організація інклюзивного навчання, використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання. (30 год. /1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/001319-22 «Фахові засади розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин в контексті НУШ» 28.01.2022 р. (30 год./1 кредит)

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 30 від 03.07.2023 р. «Впровадження STEM підходів на уроках Мистецтва НУШ»
(180 год./6 кредитів)

Навчальні предмети, які викладає:

Мистецтво (інтегрований курс: Культурологія), Основи народного танцю з методикою навчання, Теорія та методика музичного виховання, Хоровий спів

Карпатський університет ім. А. Волошина, 2015 р. напрям підготовки «Психологія» Кваліфікація: бакалавр психології

Коледж м. Ніредьгаза Кваліфікація: Музика/Співи. Музикознавець/бакалавр

Мукачівський державний університет, 2021 р. ступінь вищої освіти магістр, галузь знань «Культура і мистецтво», спеціальність «Музичне мистецтво», професійна кваліфікація: «викладач вокалу, артист-вокаліст»

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

Університет ім. Лоранда Етвеша. Програма «Маковець» 17-26.01.2022 р. (60 год./2 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. № 85/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/000573-23 від 20.01.2023р. Підвищення кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва (30 год./1 кредит)

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 27 від 03.07.2023 р. «Використання інноваційних технологій у викладання методики музичного виховання дітей у закладах дошкільної освіти» (180 год./6 кредитів)

Навчальні предмети, які викладає:

Угорська мова, Угорська література (інтегрований курс: Угорська мова і література), Зарубіжна література, Основи професійної риторики, Соціальна робота в сфері дозвілля

Ужгородський НУ, 2005 р. Спеціальність: Мова та література (угорська).Кваліфікація: магістр філології, викладач

2021р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії», педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 185 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/013778-20 від 02.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/017974-21 від 26.11.2021 р. «Методологічні основи викладання угорської мови та літератури» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009292-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

СДУ ГО «Центр освіти впродовж життя». Свідоцтво СП № 05408289/1763-22 від 24.10.2022 р. «Ораторське мистецтво»
(30 год./1 кредит)

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 34 від 03.07.2023 р. «Практичне застосування соціально-педагогічних методів у соціальній роботу у сфері дозвілля» (180 год./ 6 кредитів)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009564-23 від 16.06.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

ГО «ІППО». Сертифікат №732187496187314180 від 07.09.2023 р. «Шкільна арттерапія. Інноваційні напрями та методи.»
(30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія), Математичний аналіз; Лінійна алгебра; Аналітична геометрія; Диференційні рівняння та основи математичної фізики; Моделювання виробничих та економічних процесів; дисципліна вільного вибору: Підготовка науково-технічних текстів в системі LaTex.

Ужгородський НУ, 2002 р. Спеціальність: Математика. Кваліфікація: Магістр математики, викладач

2022 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

НПУ ім. М. П. Драгоманова. Свідоцтво 12СС 02125295/061987-18 від 09.11.2018 р. «Інноватика у викладанні математичних дисциплін» (108 год./3,6 кредит)

ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат № 16GW-065 від 19.10.2021 р. «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, Фахової передвищої освіти»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/002074-22 від 11.02.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007417-23 від 12.05.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит )

Навчальні предмети, які викладає: Психологія

Закарпатський угорський інституту імені Ференца Ракоці ІІ, 2010 р. Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Початкова освіта. Кваліфікація: вчитель початкових класів

Мукачівський ДУ, 2017 р. Спеціальність: Практична психологія. Кваліфікація: магістр з психології практичний психолог, викладач психологічних дисциплін

Дебреценський університет, із 2021 р. навчається в аспірантурі. Докторська школа за програмою «Виховання та культурний розвиток»

2021 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/006083-20 від 24.04.2020 р. «Концептуальні засади практичної психології і соціальної роботи» (30 год./1кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї Посвідчення № 127 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї Свідоцтво № 86/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи»
(30 год./1 кредит)

ГО «ІППО». Сертифікат №3995643233444938 від 26.06.2023 р. «Становлення позитивної Я-концепції, як мета особистісної адаптації. Психологія» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Географія, Технології (інтегровані освітні компоненти: Організація екскурсійного обслуговування, Організація транспортного обслуговування), Організація екскурсійного обслуговування

Закарпатський угорський педагогічний інститут, 2003 р. Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія і географія». Кваліфікація: вчитель історії, географії та організатор краєзнавчо-туристичної роботи

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗІППО Свідоцтво про ПК вчителів історії та правознавства № 039908 від 22.03.2019 р.

СПК вчителів географії № 040049 від 22.03.2019 р. (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 117 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Сертифікат № 2868 від 03.11.2021 р. ПК вчителів, які забезпечуватимуть реалізацію НУШ (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 66/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

ПНЗ «Київський інститут післядипломної освіти». Сертифікат № 6583411699321 «Історія. Підвищення кваліфікації» від 22.09.2022 р. (30 год./1 кредит)

ГО «Платформа освіти». Сертифікат № 7284745927210 від 12.12.2022 р. «Візуалізація сучасного уроку. Інструменти вчителя. Географія.» (30 год./1 кредит)

Закарпатська угорська туристична рада. Сертифікат від 26.08.2023 р. «Можливості перезапуску туристичного життя і туризму на Закарпатті» (30 год./1 кредит)

КІПО. Сертифікат № 4931167747179185360 від 15.09.2023 р. «Ефективні методи запам’ятовування. Розвиток уваги та зосередженості учнів. Географія» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає: Основи наукових досліджень

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 2010 р. Напрям підготовки «Економіка і підприємництво»; Кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2011 р. Спеціальність «Облік і аудит» Кваліфікація: магістр з обліку і аудиту

Державний університет «Житомирська політехніка», 2022 р. Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування» Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування». Тема дисертації: «Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств сфери ІТ»»; ДР № 003573 від 11.03.2022 р.

Науковий ступінь: доктор філософії

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач».

Державний університет «Житомирська політехніка». Сертифікат № ПК 05407870/488-20 від 13.04.2020 р. Курс «Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах карантину»  (15 год./0,5 кредити)

Інститут ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина). Стажування/підвищення кваліфікації у рамках програми академічної мобільності «ERASMUS +» Content of the teaching programme «Organization of accounting at the enterprises and modern features of business taxation in Ukraine» 13-17.09.2021 р. Сертифікат від 17.09.2021 р.(30 год./1 кредит)

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Online курс «Наукова комунікація в цифрову епоху». Сертифікат від 09.04.2022 р. (90 год./3 кредит)

Інститут ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина). Стажування/підвищення кваліфікації у рамках програми академічної мобільності «ERASMUS +» Content of the teaching programme «Establishing a business in Ukraine: accounting aspects and features of taxation of the IT- industry: regional aspect (on the example of Transcarpathia)» 20-24.06.2022 р. Сертифікат від 24.06.2022 р.
(30 год./1 кредит)

Інститут ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина). Стажування/підвищення кваліфікації у рамках програми академічної мобільності «ERASMUS +» Content of the teaching programme «Tax benefits for business entities, accounting and financial reporting in the conditions of war in Ukraine» 26.09.2022-07.10.2022 р. Сертифікат від 07.10.2022 р. (60 год./2 кредит).

 Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій (м. Рига, Латвійська Республіка). Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», 13.02 -26.03.2023 р. (180 год. / 6 кредитів).

 Підвищення кваліфікації (участь у вебінарах). American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Accounting / AICPA University Program in Information Technology, 31.03.2023 р. (45 год. / 1,5 кред.) .

 Підвищення кваліфікації (участь у вебінарах). American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Accounting / CPA Evolution Series –FAR and BAR, 14.04.2023 р. (45 год. / 1,5 кред.).

 Підвищення кваліфікації (участь у вебінарах). American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Cybersecurity for Accounting, 21.04.2023 р. (45 год. / 1,5 кред.).

 Підвищення кваліфікації (участь у вебінарах). American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Accounting / CPA Evolution Series –AUD and ISC, 25.05.2023р. (45 год. / 1,5 кред.).

 Підвищення кваліфікації (участь у вебінарах), American Institute ofCertified Public Accountants (AICPA). AICPA & CIMA Faculty Hour Series /Accounting , 17.08.2023. (45 год. / 1,5 кред.).

Сумський державний університет. Програма віртуальної мобільності «Найкращі практики ЄС-Україна щодо досягнення ЦСР» в рамках реалізації проєкту Жана Моне Еразмус (101085395— TARGETS —ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH EU) 19.04.-24.05.2023 р. (30 год. / 1кредит)

Інститут ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина). Стажування у рамках програми «ERASMUS +» 08.05-24.05.2023 р. Content of the teaching programme «Accounting, reporting and taxation of international business: experience of the EU and Ukraine».
(90 год. / 3 кредити)

Інститут ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина). Стажування у рамках програми «ERASMUS +» 23.06-05.07.2023 р.
(60 год. / 2 кредити)

Навчальні предмети, які викладає:

Українська мова, Українська література, Практикум з української мови, Українська мова за професійним спрямуванням

Ужгородський НУ, 2009 р. Спеціальність: Українська мова та література Кваліфікація: магістр філології, викладач

2021 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна  академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 111 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015558-20 від 30.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання української мови і літератури в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/000999-21 від 29.01.2021 р. «Методологічні основи викладання української мови та літератури» (30 год./1 кредит)

Сумський ДУ. Свідоцтво СП № 05408289/0997-21 від 26.03.2021 р. «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008018-22 від 06.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

СДУ ГО «Центр освіти впродовж життя». Свідоцтво СП № 05408289/1769-22 від 24.10.2022 р. «Ораторське мистецтво»
(30 год./1 кредит)

СДУ Центр розвитку кадрового потенціалу. Свідоцтво СП № 05408289/0736-23 від 23.03.2023 р. «Українське ділове мовлення» (30 год./1 кредит)

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа Українських Карпат». Сертифікат № ГШ-2023/28-А від 04.05.2023р. «Булінг в освітньому середовищі: механізми реагування та профілактики» (6 год./0,2 кредиту)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/006901-23 від 05.05.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

ГО «НППУ». Сертифікат № 5678839082405 від 10.08.2023 р. «Атестація педагогічних працівників по новому положенню. Інструкція доступу до ЄАС (Єдина атестаційна система) для керівників закладів.» (1 год./0 кредитів)

Навчальні предмети, які викладає: Основи філософських знань

ВМУ Ро Л «Україна», 2006 р. Спеціальність: менеджмент організацій. Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій.

НПУ ім. М.П. Драгоманова дисертація за спеціальністю 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії. Тема: «Життєвий потенціал особистості: формування та реалізація в трансформаційному суспільстві»; ДК №058840 від 14.04.2010 р.

Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ, 2022 р. Освітня програма: початкова освіта; професійна кваліфікація: магістр з початкової освіти, вчитель початкової школи науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Доцент кафедри історії та суспільних дисциплін ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ. Атестат доцента АД № 012559, виданий 27 квітня 2023 р.

НПУ ім. М.П. Драгоманова Свідоцтво 12СС 02125295/061885-21 «Інновації у навчанні соціально-політичних дисциплін»
08-26.02.2021 р. (180 годин/6 кредитів).

Глобальні суспільні перетворення процесу демократизації суспільства, XXV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» м. Рига, Латвія, 07 жовтня 2022 р. (15 год./0,5 кред.). Збірник наукових робіт с.312-316.

Мішкольцький університет. Філологічний факультет. Сертифікат № МЕ/07/2022 «Змістовні питання вищої освіти за умов онлайн навчання: розвиток та розвивання особистості» 02-31.05.2022 р. (120 годин /4 кредити)

Формування інклюзивного освітнього середовища у НУШ. ІV Науково-практична конференція «Science and innovation of modern world» м. Лондон, 21-23 грудня 2022 р. (24 год./0,8 кредитів). Збірник наукових робіт ст.377-381.

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ. Сертифікат від 31.03.2023 р. «Виклики сучасної освіти зумовлені екстремальними умовами функціонування» (15 год./0,5 кред.)

Навчальні предмети, які викладає: Фізична культура, Фізичне виховання

Національний університет імені М.П. Драгоманова, 2014 р. Спеціальність: Фізичне виховання. Кваліфікація: вчитель фізичної культури

Ужгородський НУ, 2020 р. Спеціальність: Фізична терапія, ерготерапія; Кваліфікація: магістр.

Спеціалізація: 227.01. Фізична терапія; освітня програма: Фізична терапія; професійна кваліфікація: Фізичний терапевт

2019 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/012299‐21 від 20.08.2021 р. «Методологічні основи викладання фізичної культури»
(30 год./1 кредит)

ГО «Платформа ОСВІТИ». Сертифікат № 5296193068277 від 26.04.2022 р. «Планування навчального матеріалу на уроках фізичної культури» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 87/2022 від 12.08.2022 «На крок ближче до Європи» (30год./1 кредит)

ГО «Прометеус». Сертифікат від 19.10.2022р. «Нова фізична культура» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007666-23 від 12.05.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає: Фізика і астрономія (інтегровані освітні компоненти: Основи електроніки, Комп`ютерне моделювання фізичних явищ)

Ужгородський НУ, 2010 р. Спеціальність: Фізика. Кваліфікація: магістр фізики та вчитель інформатики, викладач

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗІППО Свідоцтво про ПК вчителів фізики та астрономії № 039606 від 22.03.2019 р. (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/011753-20 від 21.08.2020 р. «Концептуальні засади викладання фізики та астрономії в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 1 від 14.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/012136‐21 від 13.08.2021 р. «Методологічні основи викладання фізики та астрономії»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/010780‐22 від 12.08.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/002330-23 від 17.02.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:
Економіка підприємства

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 2017 р. Спеціальність «Математика»; Кваліфікація: бакалавр математики

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 2018 р. Спеціальність «Середня освіта» Спеціалізація «Математика» Кваліфікація: магістр. Викладач закладу вищої освіти. Вчитель математики та інформатики

Напрям підготовки «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» «Країнознавство», магістр. Кваліфікація: перекладач з іноземної мови

Мукачівський державний університет 2022 р. Освітньо-наукова програма «Економіка та бізнес» Спеціальність: 051 «Економіка»        

Тема дисертації: «Розвиток інвестиційного потенціалу особистих селянських господарств в умовах децентралізації» ДР № 003533
від 24.02.2022 р.

Приватний ВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний  університет ім. академіка Степана Дем’янчука» 2023 р. Освітня програма «Управління державними фінансами і фінансами бізнесу». Кваліфікація: магістр Фінанси, банківська справа та страхування

Навчальні предмети, які викладає: «Захист України»

Ужгородський національний університет, 2000 р. Математичний факультет. Спеціальність: «Прикладна математика», Кваліфікація: магістр прикладної математики.

Ужгородський національний університет, 2002 р. Юридичний факультет. Спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: юрист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014 р. Спеціальність: «Теорія та історія держави і прави. Історія політичних і правових учень» кандидат юридичних наук, (ДК № 022342 від 26.06.2014 року)

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук,

Вчене звання: доцент, доцент кафедри географії та туризму ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ

НПУ ім. М.П. Драгоманова. Навчально-науковий інститут неперервної освіти Свідоцтво 12 СС 02125295/042762-21 від 26.02.2021 р. «Інновації у навчанні правознавчих дисциплін»  (180 год/6 кредитів)

НПУ ім. М.П. Драгоманова Свідоцтво 12СС 02125295/042762-21 від 26.02.2021 р. «Інновації технології навчання у вищій юридичній освіті України: роль та значення» (180 год./6 кредитів)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/013707-22 за модулем освітньої програми «Фахові методики розвитку професійної компетентності» від 07.10.2022 р. (30 год/1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Технології (інтегровані освітні компоненти: Вступ до фаху, Інноваційна діяльність з технологій та діловодства), Мікроекономіка, Безпека життєдіяльності та охорона праці, Теорія економічного аналізу, Внутрішньо-господарський контроль, дисципліна вільного вибору: Стартап: перші кроки в підприємництві

Мукачівський державний університет, 2009 р. Бакалавр «Економіка і підприємцтво» Кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту

Мукачівський ДУ, 2010 р. Спеціальність: «Облік і аудит», магістр. Кваліфікація: облік і аудит

Мукачівський ДУ, із 2021 року навчається в аспірантурі. Спеціальність: 051 Економіка

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 33/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

ТОВ «Всеосвіта». Сертифікат IJ 382587 від 25.08.2022 р. «Формування світоглядних основ та компетенцій з безпеки життєдіяльності: від учня до вчителя» (30 год./1 кредит)

ГО «Прометеус». Сертифікат від 05.06.2023 р. «Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 год./3 кредити)

Навчальні предмети, які викладає:

Рекреаційні комплекси світу, Технологія і організація туристичної діяльності, Організація готельного обслуговування, Організація ресторанного обслуговування, дисципліни вільного вибору: івент-туризм

Мукачівський державний університет, 2019 р. Спеціальність: «Туризм», магістр. Кваліфікація: туризмознавець

Одеський національний технологічний університет, 2022 р. Науковий ступінь: кандидата економічних наук. Тема: Формування стратегічних орієнтирів збалансованого регіонального розвитку галузі туризму та курортно-рекреаційної сфери, ДК № 064010

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 126 від 14.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

Закарпатська угорська туристична рада Підвищення кваліфікації з краєзнавчого туризму на тему: «Визначні місця Мукачівщини». Сертифікат від 09.04.2022. р. (15 год./0,5 кред.)

Національний університет «Києво-Могилянська академія». Prometheus. Сертифікат виданий 09.04.2022. р. «Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 год./3 кредит)

ГО «Платформа ОСВІТИ». Сертифікат № 6868219544275 від 25.10.2022 р. «Географічна освіта новітнього часу: інтеграція, трансдисціплінарність, – потенціал, збалансованість» (30 год./1 кредит)

Закарпатська угорська туристична рада. Сертифікат від 26.08.2023 р «Можливості перезапуску туристичного життя і туризму на Закарпатті» (7,5 год./0,25 кред.)

ГО «Платформа ОСВІТИ». Сертифікат № 1893395832481386224 від 05.09.2023 р. «Предметно-методична компетентність. Колаборація для якісного освітнього процесу. Географія» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Фізична культура, Фізичне виховання, Методика фізичного виховання

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ак. С. Дем’янчука, 2015 р. Спеціальність: фізична культура і спорт. Кваліфікація: викладач фізичної культури

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2020 р. Магістр початкової освіти. Кваліфікація: вчитель початкових класів.

2020 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії», підтверджено педагогічне звання «Старший вчитель»

ЗУПТ ЛПА ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 118 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/012299‐21 від 20.08.2021 р. «Методологічні основи викладання фізичної культури»
(30 год./1 кредит)

ГО «Платформа освіти». Сертифікат № 5295825865277 від 26.04.2022 р. «Планування навчального матеріалу на уроках фізичної культури» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 89/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи»
(30 год./1 кредит)

ГО «Прометеус» Сертифікат від 29.09.2022 р. «Нова фізична культура» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007665-23 від 12.05.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30год./1 кредит)

Мукачівський ДУ Сертифікат № 26 від 03.07.2023 р. «Використання інноваційних технологій у викладання методики фізичного виховання дітей у закладах дошкільної освіти» (180 год./6 кредитів)

Навчальні предмети, які викладає:

Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Основи управлінського обліку, Бухгалтерська звітність підприємства, дисципліни вільного вибору: Основи фінансової грамотності, Ціноутворення в бізнесі

Ужгородський державний університет, 1992 р. Спеціальність: планування промисловості. Кваліфікація: економіст,

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ГО «Прометеус» Сертифікат від 07.11.2020 р. «Державним службовцям про державну службу» (30 год./1 кредит)

НУ «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка». Сертифікат. № 78.-782/2020 від 25.12.2020 р. «Навчання за загальною програмою підвищення кваліфікації, які займають посади категорії «Б»» (60 год./2 кредити)

Міністерство цифрової трансформації України. Електронний сертифікат від 04.11.2021 р. «Доступ до публічної інформації»
(6 год./0,2 кред.)

ГО «Центр Трансперсональної психології». Сертифікат від 30.11.2021 р. «Впровадження методів психогігієни в освітній процес» (2 год./ 0,06 кред.)

Національний університет «Києво-Могилянська академія». Сертифікат від 02.04.2022 р. «Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 год./ 3 кредити)

ГО «Прометеус». Сертифікат від 11.01.2023 р. «Критичне мислення для освітян» (30 год./1 кредит)

ГО «Прометеус». Сертифікат від 14.01.2023 р. «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (60 год./2 кредити)

ГО «Прометеус». Сертифікат від 15.01.2023 р. «Медіаграмотність для освітян» (60 год./2 кредити)

PROMETHEUS. Сертифікат від 14.03.2023 р. «Етика професійного бухгалтера»

Спілка автоматизаторів бізнесу. Свідоцтво № 15032123262 від 15.03.2023 р. IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом» (8 год./0,2 кред.)

AIСPA Certificate від 14.04.2023 p. «Accounting» (45 год./1,5 кред.)

AIСPA Certificate від 21.04.2023 p. «Accounting» (45 год./1,5 кред.)

AIСPA Certificate від 25.05.2023 p «Accounting» (45 год./1,5 кред.)

ERASMUS+INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY 2022/2023 період 25.07. по 29.07.2023 р. Departament of Accounting and auditing
(30 год./1 кредит)

Міжнародний центр наукових досліджень. Сертифікат від 04.08.2023 р. IV Міжнародна наукова конференція «Технологій, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень» (3 год./0.1 кред.)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 100/2023 від 11.08.2023 р. Підвищення кваліфікації педагогів. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя) (30 год./1 кредит)

AIСPA Certificate від 17.08.2023 p «Accounting» (45 год./1,5 кред.)

Навчальні предмети, які викладає:

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія), дисципліни вільного вибору: Комп’ютерні технології в роботі з дітьми, Спеціальні інтегровані пакети прикладних програм

Коледж ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ 2018 р. Рівень вищої освіти: молодший спеціаліст. Спеціальність: Прикладна математика. Кваліфікація: технік програміст

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2021 р. Рівень вищої освіти: бакалавр. Спеціальність: 014 Середня освіта (математика). Кваліфікація: бакалавр середньої освіти (Математика), вчитель математики

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2021 р. Рівень вищої освіти: бакалавр. Спеціальність: Облік і оподаткування. Кваліфікація: бакалавр обліку та оподаткування зі знанням іноземної мови

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2023 р. Освітня програма: середня освіта (математика); професійна кваліфікація: магістр середньої освіти (Математика), вчитель математики та інформатики

Навчальні предмети, які викладає: Фізика і астрономія

Ужгородський ДУ, Спеціальність: фізика. Кваліфікація: фізик. Інженер

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 121 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського Сертифікат НВ № 02125094/060-20 від 28.08.2020 р. Стажування при кафедрі педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами за напрямом «Керівник структурного підрозділу ЗВО» (30 год./1 кредит)

Програма мобільності «ERASMUS+» в університеті Eötvös Loránd University, м. Будапешт, Угорщина. Свідоцтво 21/1/KA131/003804 від 30.08.2022 р. (30 год./1 кредит)

Програма мобільності «ERASMUS+» в університеті MATE Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, м. Геделе, Угорщина. Свідоцтво 20-1-HU01-KA107-078377 від 06.05.2022 р. (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 89/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи»
(30 год./1 кредит)

Академія цифрового розвитку – Google Digital Tools for Education «Цифрові інструменти Google для освіти». Сертифікат UA-DGTfE-08-22-00075 від 08.09.2022 р. (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/018205-22 від 25.11.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/002883-23 від 24.02.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів». Посвідчення № 252-ОП-23 від 24.02.2023 р. Про перевірку знань з питань охорони праці.

Навчальні предмети, які викладає:

Українська мова, Українська література, Практикум з української мови, Методика навчання української мови, Сучасна українська мова з практикумом

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ,, 2011 р. Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література. Кваліфікація: Вчитель української мови і літератури, угорської мови і літератури та зарубіжної літератури

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ак. С. Дем’янчука (Диплом про перепідготовку), 2013 р. Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ак. С. Дем’янчука, 2023 р. Освітня програма: початкова освіта; професійна кваліфікація: магістр з початкової освіти, вчитель початкової школи. Організатор початкової освіти. Практичний психолог

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ак. С. Дем’янчука 2023 р. Освітня програма: Середня освіта (українська мова і література) професійна кваліфікація: магістр українська мова і література, вчитель української мови і літератури, вчитель історії

2021 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 121 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/018359‐20 від 11.12.2020 р. «Концептуальні засади викладання української мови і літератури в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/016267-21 від 05.11.2021 р. «Методологічні основи викладання української мови та літератури» (30 год./1 кредит)

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ак. С. Дем’янчука, педагогічний факультет, кафедра теорії та методик початкової освіти. Творча майстерна інноваційних педагогічних технологій. Сертифікат від 28.09.2022 р. «Ціннісні концепти Василя Сухомлинського в контексті інновацій та стратегій Нової української школи» (10 год./0,33 кред.)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/006257-22 від 15.04.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007321-23 від 12.05.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит).

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 28 від 03.07.2023 р. «Навчання української мови в НУШ» (180 год./6 кредитів)

Навчальні предмети, які викладає:

Біологія і екологія (інтегровані освітні компоненти: Основи екології), «Захист України» (Основи медичних знань), дисципліни вільного вибору: Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті.

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2020 р. Спеціальність: Біологія. Кваліфікація: магістр біології, професіонал з біології та екології

Мукачівський державний університет, із2022 р. навчається в магістратурі, спеціальність: 012 Дошкільна освіта

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 123 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/006307-21 від 02.04.2021 р. «Методологічні основи викладання біології та екології»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/ 003863-22 від 25.03.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК № 02139723/013715-22 від 07.10.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

ГО «ІППО». Сертифікат № 676933979579 від 13.10.2022 р. «Інклюзія. Індивідуальна програма розвитку дитини»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007257-23 ПК «Захист України» («Основи медичних знань») від 05.05.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія); Елементарна математика; Дискретна математика; Теорія ймовірності та математична статистика; Чисельні методи та методи оптимізації.

Ужгородський державний університет, 1992 р. Спеціальність: Математика. Кваліфікація: математик, викладач

2019 р. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009292-20 від 05.06.2020 р. «Концептуальні засади викладання математики в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 141 від 28.08.2020 р. «Методика та технології дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008947‐21 від 14.05.2021 р. «Методологічні основи викладання математики»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво № СПК 147/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань»(30 год./1 кредит)

TОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат № 20GW-073 від 19.10.2021 р. «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти»(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008800-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007437-23 від 12.05.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 97/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогів (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя) (30 год./1 кредит)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». Відділ STEM-освіти ДНУ ІМЗО ДЗВО «Університет менеджменту освіти». ТОВ «Видавничий дім «Освіта». Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Національна платформа педагогічних установ. Сертифікат № 53792676224834 від 22.08.2023 р. «STEM-школа: науково-методичні засади розвитку STEM-освіти в умовах впровадження НУШ» (12 год./0,4 кредит)

PROMETHEUS. Сертифікат від 23.08.2023 р. «Застосувати теоретичні знання та практиці у викладанні та науковому керівництві» (60 год./2 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Інформатика (інтегровані освітні компоненти: Основи, комп’ютерної техніки, Вступ до фаху); Спеціалізація з програмування; Бази даних та інформаційні системи; дисципліни вільного вибору: Мова програмування Java Script; Основи фронтенд-розробки

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2017 р. Спеціальність: Математика. Кваліфікація: магістр математики, викладач математики, вчитель математики і інформатики

2022 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗІППО Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/009322-20 від 05.06.2020 р. «Концептуальні засади викладання інформатики в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 6 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008902‐21 від 14.05.2021 p. «Методологічні основи викладання інформатики»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008996-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/ 010581-23 від 15.08.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Угорська мова, Угорська література,( інтегровані освітні компоненти: Угорська мова і література), Зарубіжна література (інтегровані освітні компоненти: Зарубіжна література)

Ужгородський НУ, 2003 р. Спеціальність: Мова та література (угорська). Кваліфікація: філолог, викладач

2022 р. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 133 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015031‐20 від 16.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № СПК 149/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015738-21 від 22.10.2021 р. «Методологічні основи викладання угорської мови та літератури» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/ 004246-22 від 25.03.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ГО «Платформа ОСВІТИ» Сертифікат № 75354872877 від 10.01.2023 р. «Проведення уроків в програмі Zoom. Ефективні інструменти та можливості під час проведення дистанційного уроку. Зарубіжна література» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Громадянська освіта: основи права, Основи правового захисту дітей, Правові основи соціальної роботи, Правове регулювання в туристичній діяльності, Правове регулювання діяльності суб’єктів господарювання

Ужгородський національний університет, 2005 р. Спеціальність: право. Кваліфікація: спеціаліст з права

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, 2019 р. Спеціальність: філологія. Кваліфікація: магістр з філології, професіонал з угорської філології мови і літератури

2023 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

Підвищення кваліфікації з аграрного права (сільськогосподарська дорадча служба). Університет ім. Святого Іштвана та Міністерство аграрної політики Угорщини. Центр підвищення кваліфікації, номер свідоцтва: 2019/29/SZIE/15 від 03 червня 2019 року.

ТОВ «Едюкейшнал Ера». Сертифікат від 19.12.2021 р. Онлайн-курс «Усе, що треба знати для забезпечення прав підлітків в Україні» (20 год./0,6 кред.)

ТОВ «Едюкейшнал Ера». Сертифікат від 06.02.2022 р. Онлайн-курс. «Права людини в освітньому просторі» (10 год./0,3 кред.)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 89/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи»
(30 год./1 кредит)

Громадська організація «Боротьба за права». Королівство Нідерландів. Громадська організація «Прометеус». Сертифікат від 11.10.2022 року. Ідентифікаційний номер сертифікату: 30d025aed3c540d9864a3c27a71f4402. Захист прав людей з інвалідністю. (30 год./1 кредит)

ГО «Рух освіта». Сертифікат № 6810255371400 від 18.10.2022 року. Громадянська освіта (45 год./1,5 кред.)

ГО «Прометеус». Сертифікат від 11.11.2022 р. Онлайн курс «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні» (45 год./1,5 кред.)

ГО «ІППО» Сертифікат № 519731159422433603 від 05.05.2023р. «Розвиток соціально-громадянської компетентності учнів на уроках правознавства» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає: Іноземна (англійська) мова

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2021 р. Рівень вищої освіти: бакалавр. Спеціальність: Середня освіта. Кваліфікація: бакалавр середньої освіти (Мова і література (англійська)), вчитель англійської мови

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, із 2022 р. навчається в магістратурі. Спеціальність: 035 Філологія (Мова і література англійська)

Навчальні предмети, які викладає:

Технології (інтегровані освітні компоненти: Обробка інформації та програмне забезпечення ПК); Алгоритмічні мови та програмування; Архітектура ЕОМ; Обчислювальні системи, мережі та комп`ютерні комунікації; дисципліни вільного вибору: Мова програмування Python; 3D моделювання,

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2018 р. Спеціальність: Математика. Магістр. Кваліфікація: математик, викладач математики, вчитель інформатики (програмування)

2021 р. Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІСПК 02139723/009325-20 від 05.06.2020 р. «Концептуальні засади викладання інформатики в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 10 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008906‐21 від 14.05.2021 р. «Методологічні основи викладання інформатики»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № СПК 144/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)

TОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат № 17GW-139, від 19.10.2021 р. «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009007-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/ 010584-23 від 15.08.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Історія та теорія педагогіки, Загальні основи педагогіки та вступ до педагогічної майстерності, Загальні основи педагогіки та основи педагогічної майстерності вихователя ЗДО, Загальна психологія, Дитяча психологія

Дрогобицький державний педінститут ім. І. Франка, 1992 р. Спеціальність: Педагогіка і методика початкового навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ак. С. Дем’янчука (Диплом про перепідготовку). 2010 р. Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог

2022 р. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 136 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат СС 38282994/1736-21 від 13.04.2021 р. ПК голів циклових комісій закладів ФПО «Інноваційна педагогічна діяльність в закладах фахової передвищої освіти» (16 год./0,53 кред.)

„Járd végig!” EFOP-3.10.1-17-2017-00003 Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete Sorszám: PI/7-219/2021 2021.07.31. „Kárpárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia” (30 год./1 кредит)

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат СС 38282994/3529-21 від 12.10.2021 р. «Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах диджиталізації освітнього процесу»
(16 год./0,53 кред.)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/004339-22 від 25.03.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин у контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа Українських Карпат». Сертифікат № ГШ-2023/28-Д від 04.05.2023 р. «Булінг в освітньому середовищі: механізми реагування та профілактики» (6 год./0,2 кред.)

Мукачівський ДУ Сертифікат № 29 від 03.07.2023 р. «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх вчителів початкових класів НУШ» (180 год./6 кредитів)

Навчальні предмети, які викладає:

Вступ до фаху, Соціальна педагогіка, Методика формування елементарних математичних уявлень

Ужгородський державний університет, 1998 р. Спеціальність: Математика. Кваліфікація: математик, викладач математики

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2019 р. Дисертація за спеціальністю 0013 Теорія і методика професійної освіти. Тема: Формування академічної культури майбутніх педагогічних працівників у закладах вищої освіти
ДК № 055397 від 16.12.2019 р.

науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

2022 р. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008704-20 від 05.06.2020 р. «Світоглядні засади концепції «НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Посвідчення № 112 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат СС 38282994/2529-20 від 04.12.2020 р. Програма підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти» (16 год./0,53 кред.)

Universitatea Sapientia. Sapientia Hungarian University of Transylvania „Leader of Higher Educational Institution” Certificate 2021/4-19/7 від 12.04.2021 р. (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008955-21 від 14.05.2021 р. «Методологічні основи викладання математики»
(30 год./1 кредит)

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Certifikate № 402 від 25.06.2021 р. „Szkolnictwo wyższe w Polsce przez pryzmat systemów edukacyjnych krajów Unii Europejskiej” (180 год./6 кредитів)

ТОВ «Всеосвіта». Сертифікат від 19.05.2022 р. «Сучасні підходи та інструменти профорієнтації у закладах освіти»
(8 год./0,27 кред.)

ГО «Асоціація науковців України». Сертифікат «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» 07.06.2022 р. м. Дебрецен, Угорщина (15 год./0,5 кред.)

ТОВ «Всеосвіта». Сертифікат № NZ 587334 від 13.07.2022 р. «Конфлікт інтересів посадових осіб за антикорупційним законодавством України» (2 год./0,06 кред.)

ТОВ «Всеосвіта». Сертифікат BW817088 від 28.07.2022 р. «Практичні інструменти реалізації «НУШ» В 2022-2023 навчальному році в умовах реформування освіти ЗЗСО» (15 год./0,5 кред.)

Харківська гуманітарно-педагогічна академія. Сертифікат № 01-12/298 від 03.10.2022 р. «Професійні компетентності керівника закладу освіти» (180 год./6 кредитів)

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ. Сертифікат від 31.03.2023 р. «Виклики сучасної освіти зумовлені екстремальними умовами функціонування» (15 год./0,5 кред.)

International Historical Biographical Institute International Certificate № 10 010/March 11, 2023 „Nobel Laurates: Studyng Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World” (180 год./6 кредитів)

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа Українських Карпат». Сертифікат № ГШ-2023/28-К від 04.05.2023 р. «Булінг в освітньому середовищі: механізми реагування та профілактики» (6 год./0,2 кред.)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007443-23 від 12.05.2023 р. «Використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя» (30 год./1 кредит)

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 31 від 03.07.2023 р. «Практичне застосування соціально-педагогічних методів у соціальній роботі з молоддю» (180 год./6 кредитів)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 85/2023 від 11.08.2023 р. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Удосконалено компетентності: професійна, загальнокультурна, мовленнєва, комунікативна, соціальна і громадянська, інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися впродовж життя) (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Інформатика (інтегровані освітні компоненти: Інформатика та комп’ютерна техніка)

Ужгородський національний університет, 2012 р. Спеціальність: математик. Кваліфікація: математик, викладач математики та інформатики

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 98/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/017257-22 від 18.11.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»
(30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які викладає:

Біологія і екологія (інтегровані освітні компоненти: Основи екології); Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку; Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою.

Ужгородський державний університет, 1985 р. Спеціальність: Біологія. Кваліфікація: біолог, викладач біології і хімії.

2022 р. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист»

Сумський ДУ. Свідоцтво СП № 05408289/2251-21 від 01.07.2021 р. «З електронних засобів та дистанційних технологій навчання» (120 год./4 кредити)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво № 95/2022 від 12.08.2022 р. «На крок ближче до Європи»
(30 год. /1 кредит)

ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів». Сертифікат № 6462727792638 від 05.02.2023 р. Всеукраїнська онлайн конференція Педагогічні інновації та техніки для професійного розвитку. НУШ «Актуальні напрями екологічного виховання учнів» (15 год./0,5 кредит)

ГО «РУХ ОСВІТА». Сертифікат № 7977069433459 від 02.03.2023 р. «Дошкілля в умовах воєнного часу. Форми взаємодії з дітьми та батьками.» (30 год./1 кредит)

Мукачівський ДУ. Сертифікат № 25 від 03.07.2023 р. «Використання інноваційних технологій у викладання методики ознайомлення дітей з природою в закладах дошкільної освіти» (180 год./6 кредитів)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial