Nevelői munka

Виховна робота в закладі освіти займає провідне місце серед важливих напрямів роботи педагогічного колективу  Фахового коледжу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ.

 Педагогічний колектив Фахового коледжу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ  працює над підвищенням результативності виховної роботи  шляхом удосконалення традиційних форм роботи, пошуку нових прийомів виховання в умовах дистанційного та змішаного навчання, впровадження  в освітньо-виховний процес розвиваючих технологій.

Заплановані у 2023-2024 навчальному році виховні заходи спрямовано на формування повноцінної цілісної особистості та індивідуальний розвиток кожного здобувача освіти,  який вміє змістовно проводити вільний час, здатний до співжиття й адаптації в суспільному житті,  добре підготовлений до суспільно-корисної діяльності.

Виховна робота здобувачів освіти здійснюється по напрямках:

Професійна підготовка: спрямована на розвиток у студентів потреби до навчання, формування вмінь і навичок використання фундаментальних знань у розв’язку прикладних завдань і в наукових дослідженнях.

Патріотичне виховання: формування знань із проблем інтернаціоналізму й патріотизму, розуміння ролі національного питання в сучасних умовах.

Моральне виховання: формування і розвиток моральності особистості як заходу засвоєння нею загальнолюдських і традиційно-національних гуманістичних цінностей.

Естетичне виховання: розвиток естетичних здатностей, потреб і високого естетичного смаку; розвиток навичок естетичної культури.


Екологічне виховання:
формування екологічних знань; систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток у здобувачів освіти екологічної культури.

Фізичне виховання: всебічний розвиток фізичних і духовних сил, підвищення працездатності, творчої активності й довголіття майбутніх фахівців.

Форми і методи виховної роботи

Проведення наукових студентських конференцій:

Організація відвідування музеїв, ознайомлення з пам’ятками історії:

Відвідування концертів, спектаклів:

 

Формування у студентів правової культури:

Забезпечення фізичного виховання:

 

Виховна робота здійснюється у відповідності зі стратегією державної молодіжної політики України, Указами президента, документами Міністерства освіти і науки України

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial