Sevcsenkó-nap

Tarasz Sevcsenkóra, emlékeztek március 12-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében.

A „Hallunk téged, kobzosunk, századokon átívelően!” című zenés irodalmi összeállítást az intézet diákjai és tanárai készítették.

A rendezvényt Tarasz Sevcsenkónak, a világszerte híressé vált ukrán írónak szentelték. Az előadás során a híres kobzár verseinek részletei hangzottak el.

Kétszázegy éve egy ukrán jobbágy asszony egy zseniális költőnek adott életet, akinek gondolatai még a hosszú századok ellenére sem váltak idegenné számunkra, sőt minden eltelt évtizeddel és évszázaddal még közelibbek lesznek számunkra a sevcsenkói eszmék. Ma is olthatatlan hévvel hatnak az olvasóra a költő erős a hazafiassággal átitatott és mégis könnyed költeményei. Ma is szülőföld és a nép szeretetére, a tisztességre és a becsületességre szólítja a népét és más nemzeteket.

Valentin-napi ünnepség

2015. február 13-án Valentin-napi ünnepségre került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakképző Intézetében. Mivel az angolszász területeken már a 14-15. század környékén népszerűvé vált az ünnep és innen terjedt el a világ többi részére, a műsor nyelve is angol volt. A rendezvény elsődleges célja az ünnephez kapcsolódó szokások ismertetése volt, így a műsort az ünnephez kapcsolódó népi hagyományok ismertetésével kezdték a diákok. Ezt egy, az ünnep eredetének történetét ismertető videó követte, végül egy színdarabot tekinthettek meg az érdeklődők a Szakképző Intézet diákjainak előadásában. A műsor a II. RF KMF Gross Arnold termében került megrendezésre.

Madárkarácsony

A rendezvényre 2014. december 16.-án került sor a Szakképzési Intézet aulájában. Célja az volt, hogy felhívjuk a diákok figyelmét a telelő madarak problémájára, és megtanítsuk a diákokkal (főleg az óvodapedagógusokkal) a különböző madáreleségek elkészítésének módjait. A rendezvény előkészítésében minden csoport részt vett: egyesek madáreleséget hoztak, mások pedig az aula berendezésében (turisztika csoport) vettek részt. Az aulában 4 állomást alakítottunk ki, amelyek mindegyikénél az óvodapedagógia szakos hallgatók mutatták be, hogyan készíthetők a különböző madáreleségek.

Az első asztalnál a műanyag flakonból való madáretető készítést lehetett megnézni és megtanulni.

A második asztalnál só-liszt gyurmából készített golyócskákat készítettek, amelyekbe különböző magokat (tökmagot, napraforgó magot, diót és kukorica szemek) helyeztek, s végül akasztóval látták el a résztvevők.

A harmadik asztalnál magfüzért lehetett készíteni. Tűvel cérnára fűzhettek, ki-ki a saját fantáziájának megfelelően diót, tökmagot, napraforgómagot, galagonyát.

A negyedik asztalnál készült az igazi „madárkalács”. A kissé megolvasztott marhafaggyút különböző sütőformába kanalazták a diákok, majd beleszórták a magokat, s végül bele tették az akasztót. Amíg a többiek fűztek, a madárkalácsot fél órára hideg helyre tették, hogy a faggyú megdermedjen, majd kinyomták a formából. Amikor elkészültek az etetők, a füzérek, golyócskák és a madárkalács a diákokkal együtt kimentünk az udvarra és feldíszítettük a Szakképzési Intézet hátsó bejáratánál lévő fenyőfát, azaz átadtuk a madaraknak a mi karácsonyi ajándékainkat.

Fizika-matematika hét

Miként a tudomány világában nagy volt a készülődés december 10-e körül, a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében szintúgy. A Nobel-díj kiosztása megmozgatja a tudós világot, így a diákjaink sem maradhattak ki ebből.

A Nobel-díj kiosztásának hetére Intézetünkben egy fizika-matematika hét került megrendezésre. A diákok csapatokat alakítottak, majd lelkesen készültek a nagy megmérettetésre, a vetélkedőre. Előzetesen a hét folyamán sor került minden csapat bemutatkozójára, amikor érdekes, vicces, rímes költeményekkel, mottókkal, csatakiáltásokkal mutatkoztak be a versenyzők.

A vetélkedő 10-én volt megszervezve, amikor megmutathatta képességeit az öt csapat. Rövid ismertetővel készültek a Nobel-díjról és annak kiosztásával kapcsolatos érdekes információkról. Majd pedig logikai feladatokban mérethették meg magukat. A zsűri, melynek elnöke Soós Katalin igazgatónő volt, értékelte a csapatok teljesítményét, majd összevetett pontszámok alapján megszületettek a győztesek. Szoros volt a küzdelem, ezt mutatja az is, hogy két első hely is született: a Jampik, és a Mesterek csapat, a Bumeráng pedig szorosan utánuk másodikként végzett. A díjak kiosztására pénteken került sor.

Győztesek voltak, viszont vesztesek nem, hiszen mindenki gazdagodott élményekben, tapasztalatokban, ismeretben.

Látványos kémia

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében az első félévben a diákok, mint elsők az intézményben, tradíciókat és hagyományokat teremtettek, amit a jövőben a fiatalabb diáktársaik folytathatnak.

Ilyen kezdeményezés volt a Kémia nap ahol néhány tanuló és Bak Éva tanárnő, rendkívül látványos és érdekes kémiai kísérleteket mutattak be. A kísérletek láttán nem csak a diák, hanem még a tanárok többsége is meglepődött, hogy milyen látványos lehet egy-egy kémiai kísérlet. Például az „Éghetetlen zsebkendő’’ kísérlett során a nézők megtapasztalhatták, hogy egy kis alkohol, víz és egy zsebkendő segítségével milyen különleges kémiai jelenséget figyelhetünk meg. Ehhez hasonló kísérlet volt még a „Fekete kígyó’’ kísérlet, „Elefánt fogkrémje” stb.

Ezzel az előadással talán sikerült felkelteni a diákok érdeklődését a kémia iránt, megmutatni, hogy ez a tantárgy nem feltétlenül kell, hogy „mostoha gyereke ” legyen az oktatásnak. A tárgyak közül, akár még kedvenc tantárgyunk is lehet a kémia. Mivel nem csak az elméleti ismereteket van lehetőség elsajátítani az intézményben, de az új és jól felszerel kémia teremnek köszönhetően a gyakorlati ismertek is gyakorolhatók.

Az AIDS-világnapja

2014. december 1-jét meg
előző héten a szakképzési intézet diákjai és tanárai között egy 13+1 találatos, AIDS-el kapcsolatos totószelvény kiosztására került sor. A szelvény kitöltéséhez a diákoknak önállóan kellett információakt szerezni, illetve mobilizálni eddigi ismereteiket. A kitöltött szelvényeket a rendezvényt megelőző pénteken kellett leadniuk a biológia szaktanteremben. Hétvégén megtörtént a kitöltött szelvények értékelése, azaz a helyes találatok meghatározása.

December 1.-jén reggel az intézmény minden tanára,diákja és alkalmazottja kapott egy az AIDS elleni küzdelmet szimbolizáló piros szalagot.

Ugyanezen a napon került sor az AIDS-prevenciós előadás megtartására, melyet Jakab Eleonóra a szakképzési intézet biológiatanára tartott. Ezen a szakképzési intézet összes diákja és tanára részt vett.

Az előadás törzsanyagát a Magyar Vörös Kereszt által kidolgozott AIDS prevenciós anyag képezte.

Az előadást követően került sor az AIDS-totó szelvények sorsolására. A sorsolásban a 10 és annál több találatot elért szelvények vettek részt. A nyeremények plüssjátékok voltak, melyeket a biológia szaktanterem laboránsa, Geletei Erzsébet „Az AIDS nem játék”- című felirattal látott el. Nyereményben részesült a tanárok közül Nagy Andrea, a Szakképzési Intézet fizika tanára is.

A nyereményeket a Kárpátaljáért Alapítvány jóvoltából tudtuk kiosztani.

Відзначення Дня української писемності та мови в коледжі

11 листопада  2014р.в  коледжі Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ з нагоди Дня української писемності та мови було проведено ряд заходів:

1.   Тематичне інформування «Історія виникнення й становлення українського письма».

2.   Огляд стіннівок «Мова –  духовне багатство народу».

3.   Диктант з визначення кращих знавців українського письма

Метою проведення цих заходів  є ознайомлення студентів з творцями української мови, популяризаторами українського слова, сучасними мовознавцями. Мова – це великий дар природи, це найдорожче, що є у кожного народу. Кожна людина прагне оволодіти скарбами рідної мови.

Kollégiumi megnyitó a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet diákszállásán

Beavatták a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete kollégiumának gólyáit október 16-án.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Orosz Ildikó, a főiskola elnöke, Rácz Bála, a főiskola rektorhelyettese, Soós Katalin, a felsőfokú szakképzési intézmény igazgatója, Dzsanda Galina igazgatóhelyettes és Kohut Attila, a Kölcsey Ferenc Szakkollégium igazgatója. A hallgatói önkormányzatot Bacskó Szabolcs képviselte.

Az avató ünnepséget Orosz Ildikó nyitotta meg. A diákokat arra biztatta, hogy tanulmányaikat majd a főiskolán folytassák, s tegyék ezt a néhány évet ifjúságuk legszebb időszakává.

A megnyitó után a fiatalok két csoportban – pirosak és zöldek – versenyeztek. Megkezdődött a felhőtlen szórakozás. A játékokat a kollégium nevelői – Szoboszlai Katalin, Gogola Gabriella és Lefkó János – szervezték. A versenyfeladatok között szerepelt zsákban futás, arcfestés, karaoke, zenefelismerés és tánc is. Mindkét csapat nagyon ügyesnek és kreatívnak bizonyult, de kis fölénnyel a zöldek csapata győzött. Jutalmuk egy torta volt, amit a győztes csapat közösen fogyaszthatott el.

A rendezvény a diákok fogadalomtételével folytatódott, majd két tanuló előadásában a Hallelujah című dal hangzott el.

Az ünnepség Soós Katalin és Rácz Béla köszönetnyilvánításával és biztató szavaival zárult.

Aradi vértanúk

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.

Az aradi tizenhármak és az első felelős miniszterelnök meggyilkolásával a Haynau által levezényelt megtorlás elérte csúcspontját, ami nem csak Magyarországon váltott ki erős indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkallta. A honvédtisztek és Batthyány kivégzése a bírósági eljárás dacára puszta gyilkosság volt, hiszen az ítélethozatalra egy koncepciós pert követően, jogtalan vádak alapján került sor; halálukkal Haynau – és Ferenc József – a magyarság függetlenségi törekvését kívánta büntetni, ennek nyomán pedig a tizennégy kivégzett férfit joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak.

2014. október 6-én a II.RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete megemlékezést tartott az aradi vértanúkra emlékezve Lefkó János történelem szakos tanár vezetésével és az intézet diákjainak részvételével. Ennek során röviden felevenítették a balsorsú eseményeket és versekkel emlékeztek a vértanúkra.

Tanévnyitó ünnepség a főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) életében hagyomány, hogy az új tanévet Isten házában, a beregszászi református templom falai között kezdik diákok, tanárok, meghívott vendégek közösen. Az idei, szeptember 26-i esemény fényét egy különleges vendég jelenléte is emelte: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vett a rendezvényen.

A hagyományokhoz híven az ünnepség Kárpátalja történelmi zászlóinak bevonulásával kezdődött. A lobogókat az intézmény kuruc kori viseletbe öltözött hallgatói vitték be a templomba. Nemzeti imádságunk és a főiskola himnuszának (Rákóczi imája) eléneklése után köszöntötték a meghívott vendégeket, köztük a magyar miniszterelnököt is.

Ezt követően Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnök asszonya mondta el tanévnyitó beszédét. Az elnök asszony utalt Orbán Viktor másfél évvel ezelőtti látogatására, amikor is a magyar kormány és a főiskola együttműködési nyilatkozatot írt alá. Emlékeztetett, hogy az az esemény jelezte azt, amit bár korábban is tudtunk, nem mindig tapasztaltunk: számíthatunk az anyaországra. Az azóta eltelt nem egészen másfél év alatt a tanintézmény annyit fejlődött, mint két évtizedes fennállása alatt soha. Számos felújítás, korszerűsítés történt az intézményben, ami nem csak a főiskolának, de Beregszász városának és egész Kárpátalja magyar közösségének erőt ad. Ebben nagyon sokan nem hittek a főiskola indulásakor, s akik hittek, talán azok is inkább csak reménykedtek. A 2014–2015-ös tanévben már egy új épületrész, és egyben öt szakiránnyal induló felsőfokú szakképzési intézet is bővíti a kárpátaljai magyar ifjak továbbtanulási lehetőségeit. Kiemelte: akadnak olyan hallgatók is, akik bár korábban ukrán iskolában tanultak, mégis a magyar nyelvű felsőoktatás mellett tették le voksukat. Az elnök asszony rávilágított, hogy a kárpátaljai magyar közösség számára az együttműködésben van a legtöbb remény. „Amennyiben közösségünk, mi magunk nem mondunk le magunkról, anyanyelvünkről, jogainkról, és nem akarunk minden áron és minél hamarabb beolvadni, van jövőnk itt, Kárpátalján. A jövőnk hit, elhatározás és belső erő kérdése. Csupán tennünk kell a dolgunkat magyarul, magyarként Kárpátalján, ahogy elődeink tették, bárhová is csatolták őket a 20. század folyamán.” Beszéde végén oklevéllel köszönte meg két leköszönő munkatárs és nyugdíjba vonuló tanár – Barkáts Jenő, Csernicskó István és Benkő György – munkáját, majd a 2014–2015-ös tanévet megnyitottnak nyilvánította.

Orosz Ildikót követően Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA) elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, hogy történelmi pillanatnak lehetünk tanúi, hiszen nem mindennapi esemény az, hogy Magyarország miniszterelnöke részt vesz a tanévnyitó ünnepségen. Felhívta a figyelmet arra, hogy az évfordulók évét éljük: száz éve tört ki az első és 75 éve a második világháború, 70 évvel ezelőtt hurcolták el a kárpátaljai magyarokat, s a múlt szomorú eseményeit követően most ismét vészterhes időket kell élnünk – Ukrajnában háború zajlik. A háború pedig áldozatokat követel, köztük magyarokat, s a Rákóczi-főiskola egykori diákjának életét is. Brenzovics idézte Gulácsy Gézát: „A kárpátaljai magyarság egyetlen fegyvere a remény.” Egykor is az volt – most is az. Az, hogy ezen a tanévnyitón jelen van Orbán Viktor miniszterelnök, s ilyen szép számban gyűltek össze a résztvevők, ezt a reményt erősíti. „Aki a jövőre gondol, az iskolákat épít. Örülök annak, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban, mikor békétlenségünk van és vér folyik, abból az alkalommal jöttünk itt össze számosan, hogy egy új iskolaszárnyat, egy új iskolát, egy új képzési formát hozzunk létre. Ez mindenképpen előremutató, és mindenképpen azt mutatja, hogy a kárpátaljai magyarság bízik jövőjében, s az anyaország is bízik abban, hogy a kárpátaljai magyarságnak van jövője itthon, Kárpátalján” – mondta zárásként Brenzovics László.

A beszéd után az első évfolyamos hallgatók fogadalomtétele következett, majd az egybegyűltek elénekelték a diákhimnuszt, a Gaudeamus Igitur című éneket.