Glória Victis

  1. október 21-23. között immár 23. alkalommal szervezte meg a Rákóczi Szövetség a Glória Victis nagy volumenű rendezvényt Budapesten. A Kárpát-medencéből 1300 főiskolás és középiskolás érkezett a fővárosba.

A kárpátaljai csoport október 21-én kora reggel indult el Beregszászból. A hosszú utazás után este a középiskolás diákok a Nemzeti Színházban megtekinthették a Vidnyánszky Attila rendezte János vitézt.

Október 22-én délelőtt a diákok csoportja a 301-es parcellához látogatott., majd a Nemzeti Múzeum kiállítását tekinthették meg. Ebéd után a Budapesti Műszaki Egyetem aulájában ünnepi rendezvényre került sor. Az egyetem épületétől a főiskolás- és középiskolás diákok fáklyás menetben indultak a Bem térre, ahol ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra került sor.

Október 23-án a kárpátaljai csoportnak lehetősége nyílott, hogy a Kossuth téren részt vegyenek Magyarország lobogójának katonai tiszteletadással történő felvonásán. Az ünnepi program a Budapesti Műszaki Egyetemen Pozsgay Imre egyetemi tanár az 1956-os forradalomról és az azt követő időszakról szóló előadásával zárult.

Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny

Október 16. és 18. között 43. alkalommal  rendezték meg Sátoraljaújhelyen az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny döntőjét. Több mint száz középiskolás érkezett a versenyre a Kárpát-medence minden részéről. Ezúttal három kárpátaljai diák vehetett részt a döntőn: a II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézetet képviselve Molnár Enikő és Sápi Éva,  valamint a Gáti Kovács Vilmos Középiskola egyik diákja, Cipola Kármen.

Az Édes anyanyelvünk verseny a sorszámhúzást követően az írásbeli fordulóval kezdődött: a diákoknak itt a nyelvhasználati, nyelvhelyességi, fogalmazásbeli készségeiket mérték fel. A írásbeli forduló után a versenyzők megismerkedhettek Sátoraljaújhely nevezetességeivel és ellátogattak a Zempléni Kalandparkba. Ez idő alatt a felkészítő tanárok megtekinthették a kiállításokat a Magyar Nyelv Múzeumában. Este díszelőadáson vettek részt a diákok, ahol Sátoraljaújhely polgármestere köszöntötte a vendégeket, majd a nagydobronyi diákok mutatták be a „Szél el ne hordja, eső el ne mossa” című irodalmi-zenés összeállításukat. Az előadás után a városháza dísztermében fogadást tartottak a vendégek tiszteletére.

Szombaton zajlott a verseny legizgalmasabb része: a szóbeli forduló. A versenyzőknek a zsűri és a közönség elé kiállva kellett három percben kifejteniük választott témájukat, egy megadott stílushoz és a közönséghez igazodva.

Az eredményhirdetésre vasárnap reggel Széphalmon került sor, ahol Kazinczy mauzóleuma előtt kapták meg a legjobbak jutalmaikat. Mindhárom kárpátaljai diák eredményes helyet ért el az írásbeli és szóbeli fordulón egyaránt, így különdíjban részesültek. A könyvjutalmat és pénzösszeget Tiszolci Józsefné, a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatója adta át.

Vállalkozói készségfejlesztő továbbképzés Pécsett

2015 a külhoni magyar szakképzés éve, ennek keretein belül vett részt augusztus 2-7 között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének 8 diákja és 2 tanára vállalkozói készségfejlesztő továbbképzésen.

Az eseményen 100-an vettek részt, ebből 73 diák és 17 tanár, akik Erdély, Délvidék, Felvidék vagy Kárpátalja szakiskoláiból érkeztek.

A résztvevők 5 csoportra bontva, 4 csoportban a diákok: Észak, Dél, Kelet, Nyugat néven és a kísérőanárok külön csoportban vettek részt a foglalkozásokon. Csoportonként két tréner vezetésével sajátíthattak el új ismereteket.

A hét vezetőfonala a vállalkozásmenedzsment volt, a jelenlévők napról-napra érdekes előadások, játékok révén tanulhatták meg hogyan lesz egy jó ötletből megvalósítás. Az 1. nap az ismerkedésé volt a főszerep. Csapatépítő játékokon keresztül ismerhettük meg egymást és önmagunkat is. A 2. nap az ötletfejlesztésről szólt. Szerdán az addigra kikristályosodott ötlet megvalósításába kezdtünk bele. Csütörtök délelőtt minden egyes ötlet véglegessé vált, elkészültek az addig csiszolatlan „gyémántok”. Délután sajtótájékoztatót tartott Potápi Árpád János államtitkár, majd végül, csütörtök este következett a gálaest, melyen mindencsapat két percben előállhatott a projektjével a szakmai zsűri elé. A hét folyamán 15 csapat alakult ki, 15 piacképes ötlettel. A nyertesek nagyértékű társasjáték csomaggal gazdagodtak. Pénteken volt a kiértékelés, búcsúzkodás és hazautazás is.

Ezúton szeretnénk megköszönni a lehetőséget a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek

Lőrinc Ingrid

Tanévzáró ünnepség a Rákóczi főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) június 26-án tartotta diplomaátadóval egybekötött tanévzáró ünnepségét. Az eseménynek a hagyományt követve a beregszászi református templom adott otthont.

Az ünnepség Kárpátalja történelmi lobogóinak – Bethlen-zászló, Rákóczi piros, piros-fehér, piros-kék, zöld lovassági zászlói, magyar és ukrán nemzeti zászló, a millenniumi zászló, Kárpátalja és a II. RF KMF zászlaja – bevonulásával kezdődött. Ezt követően a házigazda beregszászi gyülekezet nevében Taracközi Ferenc vezető lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket a 133. zsoltárral. Szavait nemzeti imádságunk, a Himnusz és a Rákóczi-főiskola himnuszának (Rákóczi Ferenc bús éneke) közös éneklése követte.

A meghívott vendégek köszöntése után ünnepi beszédet mondott Szikura József, a főiskola rektora. A rektor a hallgatók szívére helyezte: legyenek becsületesek és serények, őrizzék nyelvüket, magyarságukat.

A szót ezután Trócsányi László igazságügyi miniszter vette át, aki elsőként Magyarország kormányának és miniszterelnökének, Orbán Viktornak üdvözletét tolmácsolta. A miniszter hangsúlyozta, a kárpátaljai magyarság a magyar nemzet része, azt egységes egésznek kell tekinteni. Magyarország kormánya továbbra is arra törekszik, hogy a határain túl élő magyar nemzetrészek az Európában elérhető legmagasabb jogvédelemben részesüljenek saját szülőföldjükön. „A legfontosabb a béke – fogalmazott –, hogy azok, akik a főiskolán most átveszik diplomájukat, békében élhessenek, hogy katonai behívó helyett ösztöndíj- és állásajánlatokra várhassanak, esküvői és keresztelői meghívókat kapjanak és küldjenek.”.

A megyei tanács képviseletében Popovics Mihajlo alelnök köszöntötte az egybegyűlteket, majd a végzős hallgatók köszönetmondása következett. Őket képviselve Kiss Alexandra matematika szakos hallgató szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta: a kezdetekkor ismeretlen emberek mára barátokká lettek. Az intézményben nemcsak szakmai tudást, hanem erős magyarságtudatot is örökítettek a hallgatókra, személyiségüket pedig különleges módon fejlesztette a tanári gárda. A sok jó, öröm és a küzdelmek, a bukások után is elmondhatja minden diplomázó: „Megérte!” Végül Jeremiás könyve 29. részének 11. versével búcsúzott diáktársaitól: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.”

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnök asszonya évértékelő beszédében ismertette, milyen konferenciákat és rendezvényeket szervezett az intézmény, illetve hány tudományos művet adott ki az elmúlt tanév során. Kiemelte többek között a Lehoczky Tivadar Intézet Málenykij robot című kiállítását, mely egészen Brüsszelig vitte az 1944-es elhurcolások szomorú tényét, és azóta számos magyarországi egyetemen is megtekinthető volt. A felnőttképzési központról szólva elmondta, hogy az tíz nyelvi tanfolyamot indított, melyet 188-an végeztek el sikeresen. Kiemelkedően magas volt a magyart idegen nyelvként tanulni vágyók száma: ezt 70-en igyekeztek elsajátítani a főiskolán. A 2014–2015-ös tanévben a főiskola nappali és levelező tagozatán 662, az államilag nem akkreditált képzéseken pedig 321 hallgató tanult, így összesen 983 diák számára ért véget a tanév. Egy elsős diák egy értelmetlen tragédia folytán sajnos nem fejezhette be diáktársaival a tanévet: Tóth Csabára egyperces néma csönddel emlékezett a közösség.

A diákhimnusz (Gaudeamus igitur) eléneklését követően Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Tannyelvű Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elnöke köszöntötte az immár diplomás fiatalokat. Kiemelte annak szimbolikus jelentőségét, hogy a tanévzáró az Isten házában, a református templomban van. Kifejezte reményét az igazság és a béke győzedelmeskedése felől. „Nem választhatták meg, mikor lesznek fiatalok – most azok. Örvendezni kell az életnek!” – mutatott rá.

A rendezvény a történelmi egyházak képviselőinek áldáskérésével és a Szózat eléneklésével ért véget.

Kocsis Julianna

Polgárvédelmi nap

A polgárvédelmi nap 2015. május 6-án került levezetésre, melynek célja a diákok, tanárok és a kisegítő személyzet felkészítése a teendőkre egy esetleges vészhelyzet kialakulásakor, a gyakorlatban leellenőrizni a diákok milyen szinten sajátították el az egyéni légzőrendszert védő eszközök alkalmazását és az elsősegélyadás szabályait. Ezen célok elérése érdekében 10:30-kor egy hosszú csengő jelezte a feltételes vészhelyzetet és megkezdődött a tanintézmény evakuálása, amely kevesebb, mint 4 perc alatt sikeresen ki is lett ürítve.

Ezt követően minden csoportot képviselt 2 ápoló és 1 sérült, az ápolóknak az általuk kihúzott sérülést (fej sérülés, mellkasi sérülés, arteriális vérzés a karon, bokaficam, alkartörés) kellett ellátniuk, melynek helyességét az intézmény ápolója ellenőrzött.

A következő feladat a gázmaszkok felvétele volt. Minden csoportból 5-5 diáknak kellett felvennie a lehető leghamarabb és helyesen. A leggyorsabb csoportnak az óvodapedagógia bizonyult, kicsivel megelőzve a turisztika csoportot.

Ezután 2 diák megmutatta miként kell felvenni az általános katonai komplettet, mely a radioaktív sugárzástól véd.

Utolsó feladatként egy 10 kérdésből álló tesztes feladatsor várt minden csoport 5 fős csapatára, a teszteket a leghelyesebben az alkalmazott matematika csoport oldotta meg.

Sportnap az egészség jegyében

Sportnappal méltatták az egészség világnapját a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének hallgatói. Az intézmény első évfolyamos szakosztályai a beregszászi sportkomplexumban mérték össze ügyességüket és tudásukat április 9-én.

Soós Katalin igazgató a Kárpátalja.ma hírportálnak elmondta, hogy az intézet célja a mentális fejlesztés mellett az egészséges életmódra nevelés is. Éppen ezért a sportnap célja is az volt, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres mozgás fontosságára.

Bárdos Péter, a „Nieuwleusen Kárpátaljáért” Területi Jótékonysági Alapítvány elnöke különböző mezeket ajándékozott a szakképző intézetnek, így a csapatok egyedi öltözetben kezdhettek neki a sporteseménynek.

A rendezvényt az intézet igazgatója nyitotta meg, majd bemutatták a zsűri tagjait: Soós Katalint, Géczi István tornatanárt, valamint Bárdos Istvánt, a Cserkészliliom a Keresztény Ifjúságért Jótékonysági Alapítvány elnökét. Ezután a hat tíztagú csapat bemutatkozása következett, majd elkezdődtek a sportfeladatok. Tíz ügyességi váltóversenyen, akadálypályákon, valamint a mozgással és egészséggel kapcsolatos elméleti feladatoknál kellett bizonyítaniuk a fiataloknak. A végeredmény a következőképp alakult: lányoknál a turisztikai szolgáltatások tagozat csapata bizonyult a legügyesebbnek, második helyezett az óvodapedagógia szak csapata lett, a dobogó harmadik fokára a szociálpedagógia szak csoportja állhatott fel, s őket az alkalmazott matematika és könyvvitel szakosok csapata követte.

A fiúknál a turisztikai szolgáltatások tagozat csapata bizonyult jobbnak az alkalmazott matematika szak csapatánál.

A vetélkedők után kézilabda-mérkőzésekkel zárták a programot: a fiúknál az alkalmazott matematika válogatottja diadalmaskodott, a lányoknál vegyes csapatok játszottak barátságos mérkőzéseket.

A résztvevők oklevéllel gazdagodtak, s az egészséges életmód jelképeként egy tarisznya almával és ásványvízzel térhettek haza.

A víz világnapját méltatták a Rákóczi-főiskolán

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1994-ben a víz világnapjává nyilvánította március 22-ét. Azóta ezen a napon igyekeznek szerte a világban felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos éltető elemünk, a víz óvása és tudatos, nem pazarló felhasználása.

Március 23-án a Rákóczi-főiskola Szakképzési Intézetének diákjai rendhagyó műsorral kapcsolódtak be a világnapot méltató eseménysorozatba.

Először Soós Katalin, az intézmény vezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd Jakab Eleonóra tanárnő ismertette a rendezvény célját. A résztvevők hallhattak Kárpátalja híres termál- és ásványvizeiről. Kémiai bemutatón demonstrálták, hogyan lehet vízkeménységet tesztelni, megfelel-e a mért érték az előírásnak, és azt is, miként lehet tengervízből ivóvizet készíteni. Felhívták a figyelmet arra, milyen bonyolult és hosszadalmas folyamat ez, nem árt tehát vigyázni édesvízkészletünkre. Azt, hogy milyen drasztikus lépésekre kényszeríti az emberiséget saját felelőtlen vízhasználata, szemléltette A hülyeség kora című film egyik részlete és a bemutatott statisztika.

A különleges rendezvény Kárpátalja ásványvizeinek kóstolójával ért véget.

Különdíjas a Rákóczi-főiskola szakképzési intézetének tanulója

Különdíjban részesült Ilosvay Áron, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakképzési Intézetének tanulója a Nemzetstratégiai Kutatóintézet rajzpályázatán.

A pályázat apropóját nemzeti ünnepünk adta: a tanulók a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a székely zászlót vihették papírra a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik (monokróm vagy színes) technikájával.

Ilosvay Áron már gyerekkorától rajzol, pályamunkájában a magyar zászlót elevenítette meg a Pilvax kávéházzal a háttérben. Rajzát könyvcsomaggal, oklevéllel és pénzjutalommal díjazták március 19-én, Magyarország Ungvári Főkonzulátusán.

A Pi világnapja

2015. március 16.-án, hétfőn a Fodó Sándor kiállítóteremben ünnepelték a π-szám világnapját. A Felsőfokú Szakképzési Intézet diákjai ebből az alkalomból rövid előadással készültek, melynek keretén belül, érdekes, mégis informatív előadásban felhívták a résztvevők figyelmét a matematika fontosságára. Egyébként a különleges számnak 1989 óta van hivatalos ünnepe. A megemlékezés Larry Shaw amerikai fizikus ötlete volt. A valós szám első születésnapját Shaw munkahelyén, a San Francisco Exploratorium-ban tartották, ahol az alkalmazottak és a látogatók kört alkottak és gyümölcsös pitét fogyasztottak a Pí tiszteletére.

A március 14-i dátum egyébként magából a számjegyből fakad, hiszen a megfelelő dátum formátumban írva a mai nap a 3. hónap 14. napja, vagyis 3/14.

Sevcsenkó-nap

Tarasz Sevcsenkóra, emlékeztek március 12-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében.

A „Hallunk téged, kobzosunk, századokon átívelően!” című zenés irodalmi összeállítást az intézet diákjai és tanárai készítették.

A rendezvényt Tarasz Sevcsenkónak, a világszerte híressé vált ukrán írónak szentelték. Az előadás során a híres kobzár verseinek részletei hangzottak el.

Kétszázegy éve egy ukrán jobbágy asszony egy zseniális költőnek adott életet, akinek gondolatai még a hosszú századok ellenére sem váltak idegenné számunkra, sőt minden eltelt évtizeddel és évszázaddal még közelibbek lesznek számunkra a sevcsenkói eszmék. Ma is olthatatlan hévvel hatnak az olvasóra a költő erős a hazafiassággal átitatott és mégis könnyed költeményei. Ma is szülőföld és a nép szeretetére, a tisztességre és a becsületességre szólítja a népét és más nemzeteket.