Iskolánk bemutatása

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete

Intézményünk az alapítványi fenntartású kárpátaljai székhelyű, államilag elismert III. akkreditációs fokozatú ukrajnai felsőoktatási II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egységeként működő II. akkreditációs fokozatú felsőoktatási intézmény. A képzést 2014-ben indítottuk 100 diákkal, öt szakirányban, mely általános iskolai végzettségre épül: óvodapedagógia, szociálpedagógia, alkalmazott matematika, turisztika és könyvvitel szakokon. A képzés időtartama szakiránytól függően 3-4 év.A minisztérium által licenzált keretszámok szakonként: óvodapedagógia- 25, szociálpedagógia-20, alkalmazott matematika-25, turisztika-25, könyvvitel-25. Az oktatás nyelve intézményünkben a magyar, a képzés térítésmentes. Alapelvünk a minőségi alapokon nyugvó, egyéni képességeket fejlesztő tanuló centrikus oktatás. Kiemelt irányelvünk a gyermekközpontú oktató- nevelő munka. Ennek szellemében valljuk, hogy mindenki tehetséges valamiben. Fontos feladatunknak érezzük ezen tehetségek gondozását, hogy minden tanulónk a maga területén találja meg életcélját, érezze a továbbtanulás fontosságát. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra (angol, ukrán, magyar), hogy az iskolánkból kikerülők biztos és jól alkalmazható nyelvtudással rendelkezzenek.

A felsőfokú szakképzésben tanulók érettségit és úgynevezett „molodsij BSC”, vagyis „ifjú(kis) BSC” oklevelet kapnak, és tanulmányaikat a szakirányuknak megfelelően a BSC képzés második évfolyamán folytathatják felvételi nélkül. A felsőfokú szakképzés, így segíti a bekerülést a felsőoktatásba.

A Főiskola részeként diákjaink részt vesznek minden kulturális rendezvényen, amelyek a Főiskola szervezésében kerülnek lebonyolításra, illetve saját hagyományt teremtő rendezvényeket szervezünk. A célunk nem csak a tudás közvetítése, hanem a műveltség, igényesség (nem csak szakmai) kialakítása diákjainkban.

A képzéseinkre olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik sikeresen fejezték be az általános iskolát, és terveikben a továbbtanulás szerepel. Elsősorban azokra számítunk, akik a későbbiekben diplomát szeretnének szerezni.