Pályázat egyetemi és főiskolai hallgatók számára az EU-ról és Magyarországról

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel hirdet pályázatot Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője 30 év alatti főiskolai és egyetemi hallgatók számára az alábbi témakörökben:

1.         Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi helyzete és várható fejlődési iránya.

2.         Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.

3.         Az európai egységes piac jelentősége.

4.         Az Európai Unió helyzete a Brexit népszavazás után. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai az EU27-re, az uniós intézményekre és politikákra.

5.         Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság, a pénzügyi és gazdasági válság).

6.         Az EU-USA viszony perspektívái.

7.         Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát-medencei kisebbségi közösségek helyzetére.

8.        Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).

 

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem kell bekötni.

A pályázat formai követelményeit a lenti függelék tartalmazza.

A pályázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét (telefonszámát, e-mail címét), továbbá annak az egyetemnek, főiskolának a megnevezését (felsőoktatási intézmény, kar, szak, évfolyam), ahol tanulmányait folytatja. Érvénytelen az a pályázat, amelyből a pályázó személye megállapítható, vagy amelyikhez a fent említett zárt borítékot nem mellékelték.

A pályázatot – egy példányban – az alábbi címre kérjük küldeni:

Dr. Bárány Tibor

törvényhozási főigazgató-helyettes

Országgyűlés Hivatala

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

(vagy ajánlott küldeményként, vagy személyesen az Országgyűlés Bp. V. kerület, Balassi Bálint u. 3. sz. alatti postabontójába).

 

A pályázat beküldésének határideje: 2017. február 28. (kedd)

 

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

A pályázat díjazása:

I. helyezett                                                   400 000 Ft

II. helyezett                                                  300 000 Ft

III. helyezett                                                 200 000 Ft

valamint két különdíj, egyenként             150 000 Ft

(A pályázati díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli.)

A díjazottak a fenti pénzjutalmon felül az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlásából 2017 őszén kétnapos brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2017 tavaszán kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlés Hivatala honlapján, elektronikus formában megjelenteti.

FÜGGELÉK

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” című pályázatra benyújtandó pályaművek formai követelményei

A pályaművek formai követelményei: 1-2 szerzői ív terjedelem (legfeljebb 80 000 leütés irodalomjegyzékkel, melléklettel együtt), 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, másfeles sorköztávolság, 2,5-ös margók, sorkizárt. A pályaműben hivatkozni kell a felhasznált forrásokra és azt irodalomjegyzékkel kell ellátni. A források pontos megjelölésére az alábbi formai követelményeket kell alapul venni:

  1. Irodalomjegyzék esetén
  2. Önálló mű: szerző vezetékneve, keresztneve: A mű teljes címe, a megjelenés éve, kiadó. (pl.: Foster, Nigel G.: EC Legislation, 2002. Oxford University Press.)
  3. Cikk folyóiratból: szerző vezetékneve, keresztneve: Az idézett cikk teljes címe. A folyóirat teljes címe, a megjelenés éve, hányadik szám, oldalszám. (Pl.: Berend T. Iván: A gazdasági ciklusok és hatásuk Európa átalakulására. Európai Tükör, 2004. 9. szám, 3-9. o.)
  4. Cikk tanulmánykötetből: szerző vezetékneve, keresztneve: Az idézett cikk teljes címe, in: a kötet szerzőinek/szerkesztőjének vezetékneve, keresztneve: A kötet teljes címe, a megjelenés éve, kiadó, oldalszám. (Pl.: Kawashima, Takeyoshi: Dispute Resolution in Contemporary Japan, in: Von Mehren, Arthur Taylor (szerk.) Law in Japan. The Legal Order in a Changing Society, 1963. Harvard University Press, 41-71. o.)
  5. Lábjegyzet esetén – első ízben idézés: hasonlóan az irodalomjegyzékhez
  6. Lábjegyzet esetén – már idézett műre hivatkozás

szerző vezetékneve, i. m. oldalszám. (Pl.: Foster, i. m. 25. o.)

Ha már több művére hivatkozott a szerzőnek, akkor a hivatkozott mű megjelenésének éve zárójelben kiegészíti az előbbit. (Pl.: Foster (2002), i. m. 18. o.)

Ha a következő lábjegyzet ugyanabból a műből származik: Uo. 9. o.