November 13-a a magyar nyelv napja

A magyar országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, hogy a figyelmet ráirányítsa szellemi-kulturális örökségünk alapját jelentő anyanyelvünkre.

November 13. meghatározó dátum a magyar nyelv történetében, 1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a II. törvénycikket Pozsonyban, amely a magyar nyelvet tette államnyelvvé a latin helyett.

A magyar nyelv napja lehetőséget teremt arra, hogy a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a szellemi örökségünkre, identitásunk alapkövére.

Magyarul mintegy 15 millióan beszélnek a Földön. Ez nem sok, de nem is kevés. Ha azt vesszük számba, hányan beszélik ezt a 3000 éves nyelvet, akkor a 60. helyen foglal helyet a világ nyelvei között, Európában pedig a 12. helyen van.

Mit jelent számunkra a magyar nyelv? A nemzethez tartozásunk záloga. Ne csak ezen a napon vigyázzunk rá, hanem minden egyes nap. Figyeljünk oda tisztaságára, csengő megszólaltatására, írásban pedig a helyesírásra is. Igyekezzünk a szép, érthető, kifejező, tartalmas beszédre, a helyzetnek megfelelően nyilatkozzunk. Mellőzzük a felesleges idegen szavak használatát. Olvassunk igényes magyar irodalmi alkotásokat, hiszen ezáltal bővíthetjük szókincsünket, egy jó vers, elbeszélés magyarul is tanít.

Mindannyiunk közös ügye, hogyan adjuk át a következő nemzedéknek fennmaradásunk eszközét!