A 2019-2020-as tanév legkiemelkedőbb diákjai

Az idei tanév végén második alkalommal került sor az Év diákja cím elnyeréséért indított pályázatra, melyet a kuratórium azzal a céllal hirdetett meg, hogy kiválassza az intézmény legkiemelkedőbb teljesítményű diákját. Ezúttal 19 diák vett részt a megmérettetésen. Mindegyikük példás magatartású és szorgalmú, kiemelkedik tanáraihoz, társaihoz való jó viszonyával, segítőkészségével. A közülük kiválasztott Év diákjának a tanévzáró ünnepségen nyújtja át intézményünk igazgatónője a 2019/20-as tanév diákja érmet és a hozzá járó oklevelet. Dicséret illeti mindnyájukat:

 

 

1. Barta Klaudia (ÓP-II/4.) kurátora, Király Katalin terjesztette fel kiemelkedő tanulmányi eredményei, a magyar nyelv versenyeken nyújtott teljesítményei alapján: a Karádi helyesírási verseny II. (2019) és I. helyezettje (2020), az Édes anyanyelvünk verseny II. helyezettje (2019), immár kétszer képviselte Kárpátalját az Implom József Kárpát-medencei helyesírási versenyen.

2. Szabad Tamara Cintia (ÓP-III/6.) kurátora, Keresztyén Gabriella jelölte kiemelkedő tanulmányi eredményei, a magyar nyelv versenyeken nyújtott teljesítményei alapján: a DÖK által szervezett Ki mit tud?-on 2018-ban I. helyet nyert versmondás kategóriában, az Anyanyelvi játékok-játékos anyanyelv verseny megyei döntőjén I. helyezett lett csapatával (2019), a Kreatív irodalmi csapatverseny II. helyezettje (2019), eredményesen szerepelt az ELTE Eötvös József középiskolai szónokversenyén (2019). a Legkreatívabb óvónő-jelölt verseny II. helyezettje (2020).

3. Toldi Cintia (ÓP-III/6.) kurátora, Keresztyén Gabriella terjesztette fel kiemelkedő tanulmányi eredményei, a mesemondó versenyeken és futóversenyen nyújtott teljesítményei alapján: kétszer is megnyerte a Pro Cultura Subcarpathica által szervezett Mesemondó versenyt (2018, 2019), az ELTE Népek meséi c. mesemondó verseny III. helyezettje (2019), a Verselő Kárpát-medence online szavalóverseny (Budapest, 2020) bronzérmese, a Pesti Vígadóban a magyar nyelv napján ő képviselte Kárpátalját (2018), a Diák mérföld futóverseny (2019) I. helyezettje.

4. Balogh Bernadett (SZM-III/6.) a szociális munka szakbizottsága terjesztette fel a közösség életében való aktív részvételéért és a magyar nyelv és irodalmi versenyeken szerzett érdemei alapján: a KMPSZ angol nyelvi vetélkedőjének III. helyezettje (2018), a Kreatív irodalmi csapatverseny I. helyezettje (2019), az Anyanyelvi játékok-játékos anyanyelv verseny megyei döntőjén I. helyezett lett csapatával (2019, 2020), ugyanezen verseny Kárpát-medencei döntőjén Sátoraljaújhelyen pedig  (2019) és IV. helyezett (2020), a Nemzeti Színház által szervezett verseny aktív résztvevője (2019).

5. Hegedüs Evelin (SZM-III/6.) kurátora, Margitics Ágnes és diáktársai, Tóth Kristóf és Deák Alexandra jelölték az osztály életében betöltött aktív szerepéért és példás magatartásáért.

6. Gécse Karolina Angéla (AM-IV/8.) az alkalmazott matematika szakbizottság terjesztette fel kiemelkedő tanulmányi eredményei és a magyar nyelv vetélkedőkön szerzett érdemei alapján: különdíjas az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntőjén (2019), a Kreatív irodalmi csapatverseny I. helyezettje (2019), az Anyanyelvi játékok-játékos anyanyelv verseny megyei döntőjén I. helyezett lett csapatával (2019, 2020), ugyanezen verseny Kárpát-medencei döntőjén Sátoraljaújhelyen pedig (2019) és IV. helyezett (2020), II. helyezett a Karádi helyesírási vetélkedőn (2018), emléklap az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén elért kimagasló eredményéért (Sátoraljaújhely, 2018), I. helyezés, Zrínyi I. matematika verseny, megyei döntő (2017), II. RF KMF FSZI, Neumann-napok keretében a Honfoglaló verseny III. helyezettje (2018).

7. Kovács Krisztián (AM-IV/8.) kurátora, Simon Lénárd és tanárai Szilágyi Lajos meg Szocska József terjesztették fel céltudatossága, szorgalma, tanulásban bizonyított kitartása kiváló tanulmányi előmenetele alapján. A szakmai gyakorlatokat, évfolyammunkák feladatait kreatívan, magas szakmai színvonalon teljesítette.

8. Svec Antal (AM-III/6.) kurátora, Makó Pál az alkalmazott matematika szakbizottság támogatásával terjesztette fel az informatika versenyeken nyújtott teljesítményei és magas színvonalú évfolyammunkája alapján. Az ukrán nyelv és irodalom, valamint a matematika független tesztvizsgán 10-es érdemjegyet szerzett 2019-ben. Informatika-robotika foglalkozásokat tart népszerűsítő jelleggel a Kárpát Robi Pro vállalkozásnál.

9. Simon István (AM-III/6.) kurátora, Makó Pál az alkalmazott matematika szakbizottság támogatásával jelölte, az angol vetélkedőkön elért eredményei: angol nyelv verseny I. helyezettje (2018), III. helyezett (2019), komoly évfolyammunkája, a diákönkormányzatban betöltött aktív szerepe alapján.

10. Szabó Bettina (AM-III/6.) kurátora, Makó Pál az alkalmazott matematika szakbizottság támogatásával terjesztette fel kimagasló képessége szorgalma alapján. Pontosságával jó példaként szolgál társai előtt. Fontos számára, hogy a tananyagot értő módon sajátítsa el, jellemzi a logikus gondolkodás, kutatja és felismeri az összefüggéseket. Csoporttársainak szívesen segít, lehet rá számítani. Feladatait lelkiismeretesen végzi.

11. Tihor Fruzsina (AM-III/6.) kurátora, Makó Pál az alkalmazott matematika szakbizottság támogatásával terjesztette fel a számítástechnika versenyeken elért eredményei: I.helyezett a KMPSZ informatika vetélkedőjén (2018 és 2019-ben) , komoly szakmai tudásról árulkodó évfolyammunkája alapján. Kimagasló képességű lány, alapos és mély tudását felhasználva mindig szívesen segít csoporttársainak. Aktív tagja a kollégiumi tanulóköröknek is. Fruzsina szaktárgyi kompetenciái kiválóan fejlődnek, mindig igyekszik kihozni magából a legtöbbet. A tananyag elsajátításában nem felszínes, képes a tanultak kreatív alkalmazásáért.

12. Nagy Mónika (AM-III/6.) kurátora, Makó Pál javasolta precíz, szabálykövető és tisztelettudó magatartásának, a matematika versenyeken elért eredményének: Geőcze Zoárd matematika verseny II. helyzettje (2018) és komoly évfolyammunkájának köszönhetően.

13. Szilágyi Péter (AM-II/4.) kurátora, Molnár Alexandra az alkalmazott matematika szakbizottság támogatásával terjesztette fel kitűnő tanulmányi eredményei, a DÖK életében való aktív szerepe és a tantárgyi vetélkedőkön nyújtott teljesítményei alapján: a Zrínyi Ilona matematikaverseny I. helyezettje (2018-2019-es tanév), a Zrínyi Ilona matematikaverseny IV. helyezettje (2019-2020-as tanév), a Bólyai János matematikaverseny Dicséretében részesült a 2019-2020-as tanévben, a KMPSZ fizika vetélkedőjének, I. helyezettje (2019), a KMPSZ biológia vetélkedőjének II. helyezettje, (2019), III. helyezettje, (2020), a KMPSZ informatika felhasználó vetélkedőjének   helyezettje (2019, 2020), a Neumann napokon csapat és egyéni versenyek helyezettje.

14. Király Éva (AM-II/4.) kurátora, Molnár Alexandra az alkalmazott matematika szakbizottság támogatásával javasolta szorgalma, példás magaviselete, szervezőkészsége és a számítástechnika versenyeken elért eredményei alapján: a KMPSZ számítástechnika vetélkedőjének IV. helyezettje (2020).

15. Sütő Gábor (AM-II/4.) kurátora, Molnár Alexandra az alkalmazott matematika szakbizottság támogatásával jelölte jó képessége, szorgalma, segítőkészsége, pontossága, társai iránti segítőkészsége, a humán- és reáltantárgyakból kimagasló eredményei alapján, valamint a KMPSZ számítástechnika vetélkedőjén (2020) nyújtott teljesítményének köszönhetően.

16. Izsák Szilveszter (SZV- III/6.) kurátora, Margitics Marianna közösen a számvitel és adóügy szakbizottsággal terjesztette fel az intézményünk és a DÖK életében betöltött aktív szerepe, kiemelkedő szakmai tudása, az intézményünkben szervezett történelmi vetélkedőn (2019) elért I. helyezése alapján.

17. Simon Violetta (SZV- III/6.) kurátora, Margitics Marianna közösen a számvitel és adóügy szakbizottsággal terjesztette fel a csoportja életében betöltött aktív szerepe, kiváló szervezői készsége és kiemelkedő szakmai tudása alapján.

18. Tóth Vivien (SZV- III/6.) kurátora, Margitics Marianna közösen a számvitel és adóügy szakbizottsággal jelölte az angol vetélkedőkön  nyújtott teljesítményének (KMPSZ angol nyelv vetélkedő (2019) II. helyezés) , szorgalmának, a csoportja életében betöltött szervező munkájának és a karitatív programokban való részvételének köszönhetően.

19. Bubánci Alex (T-II/4.) a turizmus szakbizottság elnöke és egyben a diák kurátora, Nagy Orsolya, Tóth Jenő tanára és csoporttársa, Szabó József terjesztette fel a közösségért aktív szerepet vállaló tevékenységeiért, a csoporttársai körében kivívott tekintélye, a vetélkedőkön szerzett érdemei alapján: az Ungvári Egyetemen Arany János emlékére rendezett balladamondó verseny (2020) aktív résztvevője, a Nagykőrösön megtartott XIV. Kárpát-medencei magyar középiskolai Arany János balladamondó verseny: legeredményesebb határon túli különdíjasa, az V. kárpátaljai magyar Szónokverseny: első helyezettje (2020).