Államvizsgák a digitális térben, avagy a 2020-as év különleges kihívásai

Az Alkalmazott matematika szakbizottság a 2019-2020-as tanévben is megszervezte a végzős, IV. évfolyamos diákok részére a képzést lezáró államvizsgákat felsőmatematikai és informatikai szaktárgyakból. Idén ez igen speciális feladatnak bizonyult, hiszen a világjárvány miatt az utolsó szemeszterben a diákok át kellett álljanak a távoktatásra. Így a megszokott tartermi körülmények helyett az online térben zajlottak a tanórák, gyakorlati foglalkozások, egyéni és csoportos konzultációk. Ennek a csapatnak ez nem jelenthetett túlzott megterhelést, hiszen minden programozó a digitális világban érzi igazán otthon magát. Természetesen a helyzet azért nem ennyire egyszerű, mivel a klasszikus informatikai tárgyakon túl a diákoknak a felsőmatematikai tárgyakból is számot kellett adni tudásokról, illetve a számítástechnika is alapos elméleti ismeretet igényel.

Az Alkalmazott matematika szakon immár harmadik éve az Államvizsga-bizottság elnöke dr. Orosz Viktor, a matematikai és fizikai tudományok kandidátusa, aki az Ungvári Nemzeti Egyetem előadó tanára, továbbá a Kárpátaljai Megyei Továbbképző Intézet Természettudományi és Matematikai Képzés Tanszékének vezetője. A bizottság tagjai voltak dr. Soós Katalin, az intézmény igazgatója, Szilágyi Lajos, a szakbizottság vezetője, Molnár Alexandra, Makó Pál, Simon Lénárd, dr. Sztojka Miroszláv, Szocsak József tanárok.

Ebben a tanévben 14 diáknak sikerült befejeznie a négyéves képzést, és teljesíteni a 180 kredit értékű, azaz 5400 órának megfelelő tanmenetet. Ez előfeltétele annak, hogy egy diák államvizsgához legyen bocsátva

A távoktatás miatt az államvizsgát is online módon kellett megszervezni. Simon Lénárd tanár úr segítségével, aki az idei csoport kurátora a Google Classroome alkalmazáson létre lett hozva egy külön tanterem az államvizsgáknak. A diákok itt kapták meg a tételeket, ide tölthették fel a kidolgozott válaszlapokat. Ezen kívül a Zoom alkalmazás segítségével online, valós időben, a főiskola támogatásának köszönhetően végtelenítet hívás keretein belül zajlottak a vizsgák. Minden diák két eszközzel csatlakozott a Zoom-híváshoz, így a tanárok a video-hívásban felügyelhették a felkészülést, továbbá megosztották a számítógépük képernyőjét is, hiszen gyakorlati feladatok is voltak, amelyeket ezen eszközökön kellett elvégezni.

2020. június 17-én volt az első államvizsga. Ekkor a felső- és alkalmazott-matematikai szaktárgyakból elsajátított ismereteikről kellett a diákoknak beszámolniuk. A tételek a következő tantárgyak anyagát ölelte fel: lineáris algebra, matematikai analízis, analitikus mértan, differenciális egyenletek, komplex függvénytan, diszkrét matematika, numerikus módszerek, optimalizációs módszerek. Ezen a vizsgán a csoport teljesítménye 76%, ami már a 4-es kategóriája, azonban mutatja azt is, hogy sok diákot komoly kihívás elé állította. természetesen voltak kitűnő teljesítmények is. Gécse Angéla Karolina, Kovács Krisztián és Zsendej Dávid értek el 90%-nál jobb eredményt.

2020. június 22-én informatikai tárgyakból államvizsgáztak a végzősök.

Ekkor a következő szaktárgyakból és modulokból kellett a diákoknak számot adni tudásukról: számítógépes alkalmazói szoftvercsomagok, algoritmikus nyelvek és programozás, adatbázisok és információs rendszerek, programozási speciálkollégium, ezen belül is a dinamikus memóriakezelés, adatszerkezetek és algoritmusaik, rekurzív programozási módszerek, gráf-algoritmusok, HTML és CSS, JavaScript és PHP web-programozási nyelvek. Ezen a záróvizsgán a csoport átlaga 88% lett, ami jól mutatja, hogy a csoport összességében erős szintet képvisel a számítástechnikai tárgyakból, megfelelő ismeretekre tettek szert, hogy programozó-technikus diplomával elindulhassanak akár a felsőoktatás felé, tovább bővítve ismereteiket, akár sikeresen elhelyezkedhessenek a számítógépes munkaerőpiacon. Több diák is teljesítette vagy túlszárnyalta a 90%-os, jeles határt: Gécse Angéla Karolina, Kovács Krisztián, Barkaszi Dániel, Balogh Sándor, Verebik Alex, Létai Márk, Raiter Rudolf, Zsendej Dávid, Pisták Dániel.

A szaktanárok odaadó és alapos munkájának köszönhetően óriási ismeretanyag került átadásra a négy év alatt. Az idei tanév kihívásai ellenére is kiváló szakmai szinten zajlottak a záróvizsgák, a diákok igyekeztek a legjobb módon számot adni tudásukról, bizonyítani azt, hogy megfelelő ismeretekre és kompetenciákkal rendelkeznek. Minden diáknak gratulálunk, a jövőben is sok sikert és jó eredményeket kívánunk! Intézményünk vezetőségének, tanárainknak köszönjük a kitartó és minőséges munkát!

2020. június 23.

Szilágyi Lajos, az Alkalmazott matematika szakbizottság vezetője.