A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának tájékoztatója a távoktatásról

A II. RFKMF 2020. 03.17-ei 15/15B sz. „A koronavírusos fertőzés megelőzésére vonatkozó intézkedésekről” szóló rendelete alapján a karantén idejére távoktatást szerveztünk a következő módon:

 1. Az oktatói- nevelői folyamat távoktatás által valósul meg, az oktatás az ifjú szakember képzési szint 2019-2020-as tanévének II. félévi munkaterve szerint történik.
 2. A karantén idején a vezetőség munkáját online formában valósítja meg a Zoom platform alkalmazásával.
 3. A vezetőség és a szakbizottságok hetente videókonferencián beszélik meg a távoktatás szervezési, módszertani és technikai kivitelezéséneka kérdéseit, valamint a diákok tudásának értékelési módjait.
 4. A szakbizottsági elnökök felügyelik a tanárok tevékenységét és a diákok részvételét a tanulási folyamatban, hetente beszámolnak az eredményekről.
 5. A középiskolai tárgyak és a szaktantárgyakoktatóia Google Classroom vagy Edubase, illetve más elérhető digitális platformok alkalmazásával valósítják meg a távoktatást, az egyéni konzultációkat pedig elektronikus levelezés útján történik. Minden tanár egyénileg hoz létre a digitális virtuális tantermeket a megnevezett platformokon, ezekbe csatlakoznak be a diákokat.
 6. A távoktatás szervezését és megvalósítását segítő munkacsoport jött létre a számítástechnika és programozás szaktárgyakat oktató tanárok részvételével, akik tanácsokkal látják el a tanárokat és diákokat a szükséges digitális platformok alkalmazásával és használatával kapcsolatban.
 7. A diákcsoportok kurátorai folyamatosan felügyelik a diákok részvételét a távoktatásban, és tartják a kapcsolatot a szülőkkel is.

A karantén meghosszabbítása miatt a szakgimnázium vezetősége a szakbizottsági elnökök kérése alapján a következőkről határozott:

 1. Az évfolyammunkák leadási határidejét a 2019-2020-as tanév II. félévi munkatervének megfelelően kell betartani.
 2. A III. évfolyamosok PDF formátumban elektronikus úton adják le az évfolyammunkájukat az adott szakbizottság által kijelölt határidőre.
 3. Legyen kidolgozva az évfolyammunkák védésének menete online formátumban, szükség szerinti csoportbontásban.
 4. A védés eredményeit rögzítő digitálisan vizsgalapokat elektronikus úton továbbítsák a tanulmányi osztályra legkésőbb a védést követő napon.
 5. A Diákok szakmai gyakorlatáról szóló szabályzatot bővítsék ki a Szakmai gyakorlat távoktatás rendszerében c. fejezettel.
 6. A vizsgaidőszak sikereslevezetése érdekében a szakbizottsági elnökök állítsák össze a konzultációk rendjét az érintett vizsgatantárgyakból.
 7. A vizsgákat online formában való levezetése esetén, eszközöljenek módosításokat a betervezett vizsgarendben a szükséges csoportbontás figyelembevételével, továbbá egyeztessék a vizsgák formáját érintő változtatásokat.

2020. március 30.

Soós Katalin
igazgató