Óvodapedagógusok tudományos-gyakorlati konferenciája

A II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében, immár harmadik alkalommal, 2020. január 15-én került sor a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos hallgatók tudományos-gyakorlati konferenciájára:  A szakmai gyakorlat jelentősége az óvónői hivatáshoz szükséges ismeretek és képességek kialakításában címmel.

A hallgatók 2019. november 25 és december 13. között csoportos pedagógiai gyakorlaton vettek részt a Beregszászi 4., 6. és 18. számú óvodákban, melynek tapasztalataiból és élményeiből  táplálkozva adtak számot a konferencián.

A hallgatók szakmai felkészítését a pedagógiai gyakorlatot vezető tanárok, Gavrilyuk Ilona, Gabóda Éva, Keresztyén Gabriella és Lánczi Viktória végezték, de a konferencia előkészítési és szervezési feladatait a III. évfolyamos hallgatók, teljes egészében egyedül hajtották végre, tanúbizonyságot téve rátermettségükről, szervezői és együttműködési képességükről, szervezettségükről.

A konferencia meghívottjai között voltak: a II.RF KMF rektora, rektorhelyettesei, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék munkatársai, az FSZI vezetősége, szaktanárai, a gyakorlat helyszíneinek vezetői és munkatársai, valamint az FSZI  I. és II. évfolyamos Óvodapedagógia szakos hallgatói.

A rendezvényt dr. Soós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatója nyitotta meg, aki hangsúlyozta az óvónő hivatástudatának fontosságát. Hiszen az édesanya után az óvónő a második meghatározó személyiség a kisgyermek életében, akire a gyermek további életében is visszaemlékszik. Hangsúlyozta, hogy a 3-6 évesek mindennapi tevékenységei között a játéké a főszerep.

A végzős óvodapedagógia szakos hallgatók 2-3 fős csoportokba szerveződve, egy-egy témakörhöz kapcsolódva, tudományos alapokra helyezték tapasztalataikat, és így mutatták be a gyakorlat során szerzett élményeiket, gondolataikat az óvónői hivatásról. Az általuk készített prezentációkban és előadásokban mély, értékes gondolatokat fogalmaztak meg, amelyeket színvonalas stílusban, esztétikus kivitelezésben tártak a közönség elé. Az előadásokban figyelemreméltó óvodapedagógiai kérdésköröket dolgoztak fel, úgymint:

  • A napirend fontossága az óvodában
  • A higiénia fontossága az óvodában
  • Tevékenységközpontúság az óvodában
  • Egy képzeletbeli óvónő portfóliója
  • Játékok az óvodában, a játék pedagógiai értéke
  • Az alkotótevékenység helye, szerepe
  • Mozgásos sport jellegű tevékenységek
  • A természet szeretetére való nevelés
  • Ünnepek, hagyományőrzés, népi szokások az óvodában

Mindezeken túlmenően a konferencia résztvevői megtekinthették a gyakorlatról készített mappákból és plakátokból szervezett kiállítást. A konferencia szünetében a közönség nagy érdeklődéssel olvasta a plakátok üzeneteit, amelyek a szakmaiságról, a szeretetről és az elfogadásról közvetítettek értékes gondolatokat. A II. évfolyamos óvodapedagógia szakos diákok érdeklődéssel  forgatták a megfigyelési naplókat, foglalkozásterveket, egyedül készített szemléltető eszközöket tartalmazó mappákat, mivel a jövő tanévben rájuk vár majd egy ehhez hasonló rendezvény megszervezése.

A konferenciát Gavrilyuk Ilona, az óvodapedagógia szakbizottság elnöke zárta, összegezve a konferencia eszmei üzenetét, tartalmi értékeit és a konferencia határozatát.