Szakirodalmi áttekintés

Szeptember 16-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének II. évfolyamos Óvodapedagógia szakos hallgatói a szakirodalmi kutatással és –elemzéssel ismerkedtek Pedagógia órán.

4A főiskola központi olvasótermében a diákoknak 5-6 fős csoportokban, a csoport létszámának megfelelő, kifejezetten pedagógiai témájú kiadványt kellett elemezniük a szerzőre és a kiadásra való információk, a kiadvány megjelentetésének célja, aktualitása, a benne vizsgált témák, kérdések mentén, kitérve a szerkezeti felépítésre, a fejezetekben vizsgált témákra.

A diákok számára a 2016/2017-es tanév első félévében Espán Margaréta tanárnő vezet elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, melyeken a neveléstörténet alapjaival, tárgyával, a pedagógia tudományának történeti alakulásával ismerkednek a diákok. Ehhez nyújthat segítséget a csoport tagjai számára a gyakorlati munka formájában készülő szakirodalmi áttekintő.

Espán Margaréta