A Dolgozva Tanulj nemzetközi projekt záró konferenciája

A Learning by Doing – Dolgozva tanulj! – az európai szakképzés duális rendszerű átalakítását célzó Európai Uniós támogatású nemzetközi projekt. A tizennégy Duna-menti régióban elhelyezkedő országot felölelő munkaterv a Duna Transznacionális Program keretein belül valósult meg a 2017–2019 közötti időszakban. A Learning by Doing projekt célja gyakorlatalapú, vállalati és szervezeti együttműködést elősegítő és jól hasznosító szakmai oktatás kialakítása, a modell terjesztése európai országokban. A munka alapú tanulást már bevezetett országok lehetőséget biztosítanak az általános iskolát befejezett fiataloknak arra, hogy amennyiben szakmát szeretnének tanulni, szerződést kössenek egy vállalattal, amely a középiskolai tanulásuk kezdetétől fogva alkalmazza őket, hetente több napot töltenek így a tanulás mellett a vállalatnál gyakornokként.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara partnereként vett részt a programban, képviselőink konferenciákon illetve tanulmányutakon voltak jelen, a Duna-menti régió országaiba látogatva tanultak, tapasztalatot cseréltek. A projekt záró konferenciájára 2019. június 12-én került sor Budapesten, ahol a résztvevő országok képviseltették magukat. A képviselők beszámoltak a projekt eredményeiről. A projekt egyik alapvető célja az volt, hogy elérjék a fiatalokat, hogy népszerűsítsék a szakképzést köreikben. Ennek érdekében internetes felületeket hoztak létre, mobiltelefonos applikációkat készítettek, telekommunikációs csatornákon keresztül érték el a diákokat. Kerekasztal beszélgetésekre került sor különböző országok iskoláiban, tanárok, diákok, szülők részvételével.
Európa ma kettős problémával küzd: míg a diplomások nem találnak munkát, a vállalatok alkalmazottakat keresnek, és nehéz megfelelően szakképzett munkaerőt találniuk. A szakember hiány égető kérdéssé vált. A projekt során a résztvevőknek, különösen a projekt megvalósításáért felelős iparkamaráknak sikerült elérniük, hogy a vállalatok és a szakiskolák helyi szinten felismerjék, hogy szükségük van egymás támogatására, elkezdtek az elmúlt két év során együttműködni, és eredményeket felmutatni. Ezen kívül szülőket, diákokat sikerült megszólítani és a szakképzés irányába csábítani. Bár az eredmények előremutatóak, továbbra is szükség van a szakképzés népszerűsítésére, így reméljük, a Learning by Doing projektnek lesz folytatása Európában.