Széchenyi István Komplex Tanulmányi Csapatverseny Kárpátalja középiskoláinak

A Széchenyi István Komplex Tanulmányi Csapatversenyt április 29-én tartották a Nagyberegi Középiskolában. A vetélkedőben hét középiskola, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, a Dayka Gábor Középiskola, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete, a Jánosi Középiskola, a Gáti Középiskola, a Nagydobronyi Református Líceum, valamint a rendezvénynek otthont adó Nagyberegi Középiskola vett részt. Az eseményről a főszervezőt, Gabóda Bélát, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Fiókintézetének vezetőjét kérdeztük. Mint megtudtuk, az ötletet az adta, hogy Magyarország kormánya a 2016-os évet Széchenyi-emlékévvé nyilvánította. Az emlékévhez kapcsolódva a Széchenyi Társasággal karöltve, a Balassi Intézet támogatását elnyerve szervezhette meg a Nagyberegi Középiskola a vetélkedőt.
A megmérettetés három fordulóból állt, amelyeken az iskolák csapatokkal vettek részt. Az öttagú csapatokban a diákok egy-egy tantárgyból készültek fel, nevezetesen magyar irodalomból, történelemből, angol nyelvből, földrajzból, valamint informatikából. A versenyre 18 kárpátaljai magyar tannyelvű intézmény jelentkezett, közülük a döntőig a fent nevezett hét középiskola jutott el. A zsűri tagjai dr. Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének előadótanára, dr. Rácz Béla, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, dr. Molnár József, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének vezetője, Kudlotyák Csaba, a II. RF KMF Matematika és Informatika Tanszékének előadótanára, valamint dr. Bárány Béla, a II. RF KMF Angol Tanszéki Csoportjának docense voltak.
Az eseményt Gabóda Béla nyitotta meg, méltatva a döntőbe jutott csapatok kiváló eredményeit. Géczi Tihamér, a Nagyberegi Középiskola igazgatója köszöntötte a verseny résztvevőit, majd eredményekben gazdag napot kívánt számukra. Gara Katalin konzul asszony a Magyar Köztársaság Beregszászi Magyar Konzulátusának képviseletében szólalt fel Sajó Sándort idézve: „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!”. Dr. Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára arra emlékeztette az ifjúságot, hogy ha a nemzet jövőt akar, Széchenyi István értékei mentén kell szerveződnie: az istenhitet, erkölcsöt, család- és hazaszeretetet kell alapul vennie. Sterr Attila a megyei oktatásügyi főosztály nevében köszöntötte a jelenlévőket, arra emlékeztetve őket, hogy a mostanihoz hasonló nehéz gazdasági-társadalmi helyzetből a tudás megszerzése és alkalmazása hozta ki a történelem során a közösségeket.
A verseny belépőfeladattal indult, melyben a csapatok egy-egy előre megadott, Széchenyi István életéhez és munkásságához kapcsolódó versenyfeladatot adtak elő. A csapatmunkát egyéni tantárgyi feladványok követték, egy villámkérdésekből álló kérdéssorra válaszoltak a diákok, ezt követően pedig tantárgyi szekciókban adták elő egyénileg előkészített kiselőadásaikat.
A vetélkedő eredményhirdetéssel zárult, az első három helyezett a II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és a Gáti Középiskola lett.