Évfolyammunka védés az óvodapedagógia szakon

2018. május 24-25-én került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos diákok évfolyammunkájának védésére. Mind a 25 diák sikeresen megvédte a május 11-ig elkészített munkáját. A végzős diákok a jórészt önállóan megválasztott szakirodalom feldolgozásával azt bizonyították, milyen fontos szerepe van a beszédkészség fejlesztésének az óvodáskorúak bármelyik tevékenységi formájában, legyen az testnevelési, környezetismereti, kézműves, ének-zene vagy anyanyelvi foglalkozás. Az írásbeli munkájuk bemutatását prezentációval szemléltették, melynek során a bizottság nagyra értékelte a leendő óvodapedagógusok saját pedagógiai gyakorlata során az óvodai foglalkozásokon készített felvételeket.

A diákok 84 %-a 5-ös, 16 % pedig 4-es érdemjegyet szerzett.

Reméljük, mindazt a tudást, amelyet az évfolyammunka írása során szereztek a diákok, majdani óvónőként sikeresen tudják kamatoztatni.