PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Rákóczi Szövetség és a Rákos Mezeje Egyesület irodalmi/történelmi pályázatot hirdet 1956. október 23. tiszteletére Kárpát-medencei magyar középiskolások, valamint I-II. éves főiskolások/egyetemisták részére az alábbi 3 témában:

1. „Már féltem, hogy úgy halok meg, hogy engem erről nem kérdez meg senki…”

Interjú, interjúfüzér, amelyben kortársak (vagy leszármazottak) felidézik emlékeiket (a családi emlékeket) az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, ismert vagy névtelen hősökről.

 2. Család a történelem viharaiban. Fejezetek a családi legendáriumból.

Háborúk, kitelepítések, vérengzések, megtorlások által megtépázott családi sorsok bemutatása saját vagy ismerős család történetén keresztül.

 3. Miért sorolom II. Rákóczi Ferencet történelmünk legkiemelkedőbb politikusai közé? 

 

A dolgozatban – személyes beszélgetések, memoárok, monográfiák alapján – a választott témát esszében kell feldolgozni. Irodalmi alkotás (novella, elbeszélés, vers) elkészítése is lehetséges, amit különdíjban részesítünk.

 

A pályaművek formai követelménye: 4-10 oldal terjedelem, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt, hivatkozások, felhasznált szakirodalom.

 

A pályázatra jelentkezni a Rákóczi Szövetség honlapján lehet a pályamunka feltöltésével egy időben:

 

https://www.rakocziszovetseg.org/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=47

 

A pályázat díjazása: 1. díj: 30 ezer forint, 2. díj: 20 ezer forint, 3. díj: 10 ezer forint. A legjobb dolgozatok szerzői meghívást kapnak a Rákóczi Szövetség október 21-23. között Budapesten megvalósuló Gloria Victis 1956 elnevezésű emlékünnepségére és ifjúsági találkozójára.

 

A pályázat beadási határideje: 2019. szeptember 15. (vasárnap)

 

További információ a Rákóczi Szövetség központi irodájától kérhető a következő e-mail címen: info@rakocziszovetseg.hu

Budapest, 2019. június 27.

Csáky Csongor s.k.,

Tamássyné dr. Bíró Magda s.k.,

a Rákóczi Szövetség elnöke

a Rákos Mezeje Egyesület elnöke

A 2019-es év diákja címre jelölt diákok

 

 

1. Bernáth Szabolcs Alkalmazott matematika szakos II. évfolyamos diák
Az alkalmazott matematika szakbizottság és a Diákönkormányzat jelöltje.
2. Darcsi Barbara Számvitel és adóügy szakos III. évfolyamos diák
Önállóan pályázott és az osztályfőnöke jelölte.
3. Gécse Angéla Karolina Alkalmazott matematika szakos III. évfolyamos diák
Az alkalmazott matematika szakbizottság jelöltje.
4. Lenyó Daniella Turizmus szakos III. évfolyamos diák
A Turizmus szakbizottság elnöke és az osztályfőnöke jelölte.
5. Popovics Barbara Óvodapedagógia szakos III. évfolyamos diák
Önállóan pályázott.
6. Toldi Cintia Óvodapedagógia szakos II. évfolyamos diák
Az osztályfőnöke jelölte.
7. Tóth Tamás Alkalmazott matematika szakos, IV. évfolyamos diák
Az alkalmazott matematika szakbizottság jelöltje.

A Dolgozva Tanulj nemzetközi projekt záró konferenciája

A Learning by Doing – Dolgozva tanulj! – az európai szakképzés duális rendszerű átalakítását célzó Európai Uniós támogatású nemzetközi projekt. A tizennégy Duna-menti régióban elhelyezkedő országot felölelő munkaterv a Duna Transznacionális Program keretein belül valósult meg a 2017–2019 közötti időszakban. A Learning by Doing projekt célja gyakorlatalapú, vállalati és szervezeti együttműködést elősegítő és jól hasznosító szakmai oktatás kialakítása, a modell terjesztése európai országokban. A munka alapú tanulást már bevezetett országok lehetőséget biztosítanak az általános iskolát befejezett fiataloknak arra, hogy amennyiben szakmát szeretnének tanulni, szerződést kössenek egy vállalattal, amely a középiskolai tanulásuk kezdetétől fogva alkalmazza őket, hetente több napot töltenek így a tanulás mellett a vállalatnál gyakornokként.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara partnereként vett részt a programban, képviselőink konferenciákon illetve tanulmányutakon voltak jelen, a Duna-menti régió országaiba látogatva tanultak, tapasztalatot cseréltek. A projekt záró konferenciájára 2019. június 12-én került sor Budapesten, ahol a résztvevő országok képviseltették magukat. A képviselők beszámoltak a projekt eredményeiről. A projekt egyik alapvető célja az volt, hogy elérjék a fiatalokat, hogy népszerűsítsék a szakképzést köreikben. Ennek érdekében internetes felületeket hoztak létre, mobiltelefonos applikációkat készítettek, telekommunikációs csatornákon keresztül érték el a diákokat. Kerekasztal beszélgetésekre került sor különböző országok iskoláiban, tanárok, diákok, szülők részvételével.
Európa ma kettős problémával küzd: míg a diplomások nem találnak munkát, a vállalatok alkalmazottakat keresnek, és nehéz megfelelően szakképzett munkaerőt találniuk. A szakember hiány égető kérdéssé vált. A projekt során a résztvevőknek, különösen a projekt megvalósításáért felelős iparkamaráknak sikerült elérniük, hogy a vállalatok és a szakiskolák helyi szinten felismerjék, hogy szükségük van egymás támogatására, elkezdtek az elmúlt két év során együttműködni, és eredményeket felmutatni. Ezen kívül szülőket, diákokat sikerült megszólítani és a szakképzés irányába csábítani. Bár az eredmények előremutatóak, továbbra is szükség van a szakképzés népszerűsítésére, így reméljük, a Learning by Doing projektnek lesz folytatása Európában.

Alkalmazott Matematika Diákköri Konferencia a Szakképzőben

2019. június 6-án (pénteken) 12.00 órai kezdettel megrendezésre került a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében I. Diákköri Konferencia az Alkalmazott Matematika Szakbizottság szervezésében. A konferencián az Alkalmazott Matematika szak ifjú tudorai bizonyíthatták rátermettségüket az informatika világ számos területében.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Soós Katalin, a II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatója, Dzsanda Galina, a II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatóhelyettese, Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központ vezetője. A zsűrit dr Holovács József, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola előadója, dr Orosz Viktor, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet docense, Kudlotyák Csaba, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika Tanszékének tanszékvezető helyettese, Pallay Ferenc, a Puskás Tivadar Informatikai Központ igazgatója, valamint Beregszászi István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola informatika tanárai képviselték.

Soós Katalin megnyitó beszédében buzdította a diákokat, hogy a tehetségüket fejlesszék tovább, aknázzák ki a magukban rejlő tudást, melyhez vezető út a XXI. században a folyamatos tanulás, a lépésben maradás kulcsfontosságú eszköz. Továbbá azt is megjegyezte, hogy bár ez első, de reméli, hogy nem az utolsó, sőt hagyománnyá válik az intézetben ez a konferencia megrendezése.

A konferencia résztvevői más-más kategóriájú témában adtak elő az informatika világából, így a számítógépes-hálózatok kialakítása, a programozási algoritmusokon a keresztül, egészen a miniszámítógépek vagy mikrovezérlők alkalmazási területéig érdekesebbnél érdekesebb témákat hallgathattak meg a résztvevők.

Végeredményben első helyezettként Csirpák Zoltán („Automatizált programozható iskolai csengővezérlő rendszer fejlesztése”), második Reiter Rudolf („Különböző típusú fémek szétválogatási rendszerének automatizálása Arduino UNO platformon”), míg harmadik helyen Balogh Sándor („Kliens-szerver hálózati architektúra kialakítása virtuális hálózatban”) végzett. A rendezvény zárásaként a kiosztott oklevelek és emléklapok mellett Váradi Natália meghívta a helyezetteket a következő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára résztvevőként, arra bíztatva a diákokat, hogy tudományos pályafutásukat folytassák a közeljövőben is.

Gratulálunk a résztvevőknek az elért eredményeikért. A konferencián készült képek lentebb láthatóak.

A nemzeti összetartozás napján

Immár 99 éve annak, hogy elszakították Kárpátalját az anyaországtól az .I.  világháború utáni trianoni békeszerződésnek köszönhetően. Mai napig érezzük ennek a magyarok számára lesújtó döntésnek a következményeit. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a magyar á llam nem mond le rólunk, hanem épp ellenkezőleg 2010-ben a trianoni békeszerződés napját az összetartozás napjává nyilvánította..A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete első évfolyamos óvodapedagógia szakos diákjai a Budai Szakképzési Centrum diákjaival közösen részt vehettek 2019. június 4-én a Parlament előtti téren szervezett  rendezvényen. Már előző nap délután nekivágtunk az útnak, hogy másnap részt tudjunk venni az ünnepi megemlékezésen. A Hungarofest szervezőinek köszönhetően zökkenőmentesen leparkolhatott az a 170 autóbusz, amely az 5000 gyereket és diákot szállította az Alkotmány utcáig az anyaország és az elszakított országrészek különböző területeiről. 94 külhoni testvériskolával rendelkező iskola, összesen 188 iskola tanulói vettek részt a programokon. A magyar iskolákból 2600, külhoni iskolákból csaknem 2300 gyerek érkezett, Erdélyből, Szerbiából, Szlovákiából és a Kárpátaljáról.  Az ünnepség előtt megtekinthettük az Országház kupolacsarnokában a Szent Koronát. Ezután a Parlament előtt gyülekeztünk, ahova egyre többen érkeztek.  A rendezvény kezdetére a résztvevők száma meghaladta az 5400 főt. Az ünnepi beszédet  Potápi Árpád János,a Miniszterelnökség  nemzetpolitikáért felelős államtitkára tartotta. Ezt követően Szarka Tamás, a Ghymes együttes alapítótagjának Kézfogás című dalát a művésszel közösen adhattuk elő a Bihar néptáncegyüttes által rögtönzött koreográfiával. Az ünnepség a magyar Himnusz eléneklésével zárult. Felemelő érzés volt együtt énekelni ennyi nemzettársunkkal.

Az ebédet a Pap László Budapest Sportarénában fogyasztottuk el. Délután 5 órától Szörényi Levente és Bródy János által szerzett az István, a király című rockoperát tekinthettük meg. Mindannyiunknak elnyerte tetszését, nagy élmény volt számunkra. Az esténk városnézéssel folytatódott. Elsétáltunk a Margitszigetre, ahol megnéztük a híres zenélő szökőkutat.

 Számos szép emlékkel gazdagodva lehetünk hálásak,mind a Hungarofest munkatársainak, mind pedig a budapesti testvériskolánknak, mert nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a kirándulás.

Barta Klaudia és Mátyus Boglárka

I. évolyamos,

óvodapedagógia szakos hallgatók

Az összetartozás jegyében Sátoraljaújhelyen

A Nemzeti Összetartozás Napján a Rákóczi Szövetség szervezésében egész napos rendezvényen vehetett részt intézményünk 8 diákja és egy kísérő tanára Sátoraljaújhelyen.  Az ünnepélyes megnyitó 11 órakor vette kezdetét, ahol 1000 kárpátaljai, erdélyi, felvidéki, délvidéki, partiumi, valamint az anyaországi és diaszpórából érkező középiskolás találkozott.

Az ünnepségen beszédet mondott Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, aki beszédével megvárt minden késve érkező kárpátaljai résztvevőt, s csak akkor kezdte el, amikor mindnyájan megérkeztünk a színhelyre. A miniszterelnök kihangsúlyozta a táborban összegyűlt fiatalok számára, hogy

„bárhonnan is érkeztetek, Magyarországon itthon vagytok, Magyarország a ti otthonotok is. Bennünket, akik itt vagyunk, összekapcsol, hogy közös örökösei vagyunk a magyarok világraszóló teljesítményének”

 

A miniszterelnök ünnepélyes beszéde végén ösztönözte a fiatalokat, hogy dolgozzanak a szabad és magyar hazáért mely kötelez mindnyájunkat, valamint járuljanak hozzá a tehetségükkel és munkáikkal a magyarok nagy teljesítményéhez.

A nap folyamán a diákok több programban is részt vehettek, filmvetítésen, robotika előadáson, az Agóra Tudományos Élményközpont rendhagyó kémiaóráján és Középsuli.hu közönségtalálkozón, eközben a tanároknak Takaró Mihály irodalomtörténész tartott előadást a Nemzeti Összetartozás és pedagógus hivatás témában.

A nap vége Szabó Balázs Bandája koncertjével és fergeteges tűzijátékkal zárult.

Dávid Alexandra