Üzemlátogatás

2019 április 24.-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének III. évfolyamos alkalmazott matematika szakos diákjai meglátogatták a Jabil üzemet.

A Jabil a világ első számú elektronikai vállalatainak beszállítója, vevőköre kiterjed a szórakoztató elektronika, a védelmi- és légi ipar, az autóipar, üzleti- és fizetési rendszerek, a számítógép- és adattároló rendszerek, az ipari megoldások, az orvostechnika és berendezés gyártás, a számítástechnikai hálózati elemek, a távközlés, a „clean” környezettudatos technológia területekre.

Utazásunk elején a Jabil informatikai vezetője fogadott minket, bevezetett minket az üzem épületébe, ahol legelőször egy kiselőadáson vehettünk részt, melyen röviden ismertették velünk az üzem informatikai részlegének a működését. Megtudhattuk milyen irányba orientálódik a Jabil üzem, kiknek szállítanak be alkatrészeket, és pontosan mi is a cég feladata. Bemutatták számunkra milyen hálózati erőforrásokkal dolgoznak és elmagyarázták egy modern hálózatnak a felépítését. Ismertették velünk milyen főbb programozási nyelvekkel dolgoznak a cégen belül, ide tartozott például a C# , .NET, JavaScript, Python, Microsoft ASP. Az előadás során az előadó kifejtette, hogy miért jobb és praktikusabb a felhőszolgáltatást alkalmazni a fizikai szerverekhez képest, átfogóan elmagyarázták hogyan történik az adatok átvitele a saját hálózatukon belül, hogy az minél gyorsabban és fennakadás mentesen működjön. Megismertették velünk hogyan működik a vírusok és külső támadások elleni védőrendszerük.

A cégről tartott előadás után feltehettük kérdéseinket három szakember számára, akik szívesen válaszoltak is rájuk. Ezután betekintést nyerhettünk abba, hogyan is történik a termékek gyártása lépésről-lépésre, zajlik a gyártósorok mellett a munka és mennyire odafigyelnek minden apró lépésre és hibára a gyártás során, Elvezettek minket a “Control Center”-hez (Központi irányítópult), ahol minden legyártott alkatrészről információt lehet szerezni: a rendszer kijelezi a hibákat, statisztikát mutat a legyártott alkatrészek számáról, stb.

Úgy érzem egy hasznos út részesei voltunk, s szakmailag hallhattunk és láthattunk új dolgokat. Sok mindent tanultunk a Jabil üzemben tett látogatásunkkor.

Balogh Sándor

Alkalmazott Matematika III/6

Pályázati felhívás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete Az év diákja cím elnyerésére pályázatot hirdet.

A díjra olyan 2. vagy 3. vagy 4. évfolyamos diák terjeszthető fel, aki az intézményben és a diákok körében pozitív példával jár élen, tanulmányi munkájában jó, vagy jeles rendű, szorgalma jó vagy példás, Társai közül emberi magatartásával, társaihoz, tanáraihoz való jó viszonyával, segítőkészségével emelkedik ki. Társadalmi szempontból aktív, körültekintő, szociálisan érzékeny, magas érzelmi és értelmi intelligenciával rendelkezik.

Feltételek:

 1. Jeles, kitűnő tanuló.
 2. Példás szorgalmú.
 3. Példás magaviseletű.
 4. A tanulmányi versenyeken, illetve városi versenyen legyen az első 3 helyezett között.
 5. Induljon megyei és esetleg országos versenyen.
 6. Sokoldalú személyiség.
 7. Köztiszteletben áll mind a tanárok, mind a tanulók között.
 8. Szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói dicséretek tulajdonosa.
 9. Közösségi ember.
 10. Iskolánkat és Kárpátalját méltón képviseli.
 11. . Szabadidejét aktívan tölti valamilyen sportkörben illetve egyéb szakkörben, művészeti csoportban.

Felterjesztés módja:

A felterjesztés több módon történhet:

Önjelölés – a diák az adott feltételek teljesülésének bemutatására portfóliót, prezentációt készít, ezzel pályázik a díj elnyeréséért

Közösségi jelölés – az osztályközösség, kollégiumi közösség vagy egy konkrét szakbizottsághoz tartozó közösség írásos indoklással terjeszt fel diákot. A jelölésnek az indokláson kívül tartalmaznia kell kurátori véleményt, okleveleket, a közösség két diákjának véleményét, esetleírást

Igazgatósági jelölés – az igazgatóság terjeszt elő a közösség számára példaértékkel bíró diákot: kiemelkedő eredmények, kiemelkedő személyiségfejlődést, változást, szociális érzékenységet mutató diákot.

Határidő: 2019. május 10.

 

A pályázat pdf formátumban itt letölthető!

Néhány könyv sok mosolyért

2019. április 8-12. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének Diákönkormányzata könyvgyűjtési akciót szervezett hátrányos helyzetű gyerekek számára. A diákok által felajánlott könyveket a beregszászi Esze Tamás Líceum diákjainak ajándékoztuk.

Az akció végére 155 könyv gyűlt össze, amelyek közt minden korosztály képviselői találhattak kedvükre valót. Témájukat tekintve is sokszínűre sikerült a könyvek sora, ugyanis tündérmeséktől kezdve, kémia tankönyvön keresztül, regényekig minden kategóriában találhattunk egy-egy darabot.

A líceum tanulói nagy örömmel fogadták ajándékunkat. Mindenkinek jutott ízlésének megfelelő, talán még alkut is kötöttek páran, melyik kié legyen.

A tanárok és nevelők ajánlatára a könyvcsomagot az intézmény könyvtára kapta meg, ahonnan bármelyik diák kiveheti egy időre, hogy mindenkinek legyen lehetősége beleolvasni az érdekes történetekbe.

Köszönjük a jó szívvel odaszánt adományokat. A Diákönkormányzat nevében bátran mondhatom, nagy öröm volt ennyivel is hozzájárulni néhány diák napjának szebbé tételéhez.

Adománygyűjtés tojásokkal

A Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet (FRIGy), a Kölcsey Ferenc Kollégium Hallgatói Önkormányzata, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete összefogásával 2019 áprilisában megvalósult az idei jótékonysági tojásfestési akció. Az akció célja adománygyűjtés volt a Feketepatakon élő család alapú gyermekközpont részére, amelynek a Tihor család ad otthont.

Intézményünk lánykollégiumának szorgos kezű lakói is besegítettek a tojásfestésbe. A munka a tojások kifújásával kezdődött, aminek a könnyebbé tételéhez egészen egyedi, új ötletek születtek. Természetesen, hogy a kifújt tojások tartalma se menjek kárba, a napot bundáskenyér sütéssel zártuk. A tojások festésére 3 napon keresztül volt lehetőség a kollégiumban. Összesen 60 tojás készült el. A végeredmény sokszínű lett, ezzel is megmutatkozott a bentlakók kreativitása és tehetsége.

A tojások elárusításra kerültek, a befolyt összeget a napokban juttatják el a Tihor családhoz. Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak az akcióhoz, akár anyagiakban, akár ecsetforgató képességük megcsillogtatásával.

Gécse Angéla-Karolina

Shakespeare-napok a Szakképző Intézetben

Shakespeare-napokra került sor április 8-10 között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében. A rendezvényt a 455 éve született színműíró, az angolszász- és a világirodalom géniusza, William Shakespeare emléke és munkássága előtt tisztelegve szervezték április hónapban.

Az esemény nyitányaként hétfőn a diákság Shakespeare életének mérföldköveiről, munkásságának jelentőségéről hallgatott meg rövid előadást Tóth Regina és Lengyel István harmadik évfolyamos turizmus szakos hallgatók előadásában. Másnap nagyszünetben filmvetítésre került sor, a Szerelmes Shakespeare című film szereplői meséltek a kivételes tehetségű színműíró életéről és koráról. Szerdán az előzőleg meghirdetett plakátverseny győzteseit ünnepeltük és díjaztuk, a feladat Shakespeare egy művének modern feldolgozása volt, annak plakáton való megjelenítése, népszerűsítése. A verseny fő díját Elek Irén, László Bianka, Tar Szabina és Stefán Eleonóra első évfolyamos szociális munka szakos diákok vihették el.

Délután kvíz-versenyen vettek részt az első évfolyam csoportjai, Shakespeare-ről szerzett tudásukról téve tanúbizonyságot. A rendezvény legnépszerűbb momentumának a Rómeó és Júlia színműből vett erkély-jelenet különböző stílusokban való előadása bizonyult. A versenyt az óvodapedagógia csoport nyerte. A Shakespeare-napok alatt az intézmény tanulói és dolgozói betekintést nyerhettek a méltán elismert és ünnepelt költő, író, színműíró hagyatékába, örök érvényű igazságokat megfogalmazó munkásságába.

Versfolyam – 2019

A Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma, a Veritas Kulturális Egyesület 2019. április 11-én, a költészet napján a határon túli és diaszpóra magyar iskoláival közösen, ismét megrendezte a webes élő versfolyamot, ahol Írország, Wales, Svájc, Kína, Ausztrália, Kanada, Németország, Franciaország, Ukrajna, Szlovákia és még számos ország intézményeinek diákjai szavalhattak verseket.

Ezen a versfolyamon az iskolák, közösségek tanulói, tanárai váltakozva, helyszínenként egymás után verset mondanak, melyet élő adásként sugároznak több weboldalon. Az összegyűjtött videó anyag utólag a szakképzési centrum youtube csatornáján elérhető.

Iskolánkban már hagyománnyá vált a részvétel ezen a világot átfogó eseményen. A II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézetét az első és második évfolyamos diákok képviselték: Ruszinkó Dominika, Gerő Boglárka, Szilágyi Péter, Bubánci Alex, Szabó Bettina, Orosz Diána, Puskás Bernadett, Bernáth Szabolcs, Buda Dániel, Simon István. Jövőre is be szeretnék kapcsolódni, ha adott lesz a lehetőség.

Köszönjük  a szervezőknek az áldozatos munkát!

Gerő Boglárka és Szilágyi Péter

DEMO Wood nap a Felsőfokú Szakképzési Intézetben

Intézményünk 2019. április 6-án egy különleges eseménynek adott otthont: diákjaink és tanáraink a DEMO Woodprogram keretében egész napos foglalkozássorozaton vehettek részt.

A DEMO Wood-ról a következőket olvashatjuk bemutatkozó honlapjukon: „A DEMO Wood egy olyan design témájú készségfejlesztő program gyermekek számára, ahol nyári táborokban és év közben, hétvégi foglalkozások alkalmával ismerteti meg a gyerekekkel, hogy mivel foglalkozik egy igazi DESIGNER! A fiatalok kreatív játékokon és szakmai alapú workshopokon keresztül, empirikus módon fedezhetik fel saját tehetségük különböző oldalait, ezáltal közelebb kerülnek a vizuális- és tárgykultúrához, érdeklődővé válnak a dizájn értékei iránt, és közben egy egészséges életmód szemléletet sajátítanak el”.

A nap folyamán kiderült, hogy a programnak egyáltalán nem a designer-képzés a célja. Sokkal inkább fontos az, hogy mindenki felfedezze magában a tehetségét, megtanulja észrevenni, másoknak is bemutatni a benne és környezetében rejlő értékeket, különlegességeket.

A mostani, hétvégi foglalkozáson a ”HOMELAND – Szülőföld“témát dolgozhattuk fel igen jó hangulatú workshopok keretében. A csoportos munkában az intézményünk óvodapedagógia, szociális munka és alkalmazott matematika szakos diákjai vettek részt.

„A szülőföld mindenki számára egy nem helyettesíthető és meghatározó fontosságú hely. Ennek a környezetnek, környéknek, vidéknek mindenféle hozzá kötődő személyes élménnyel, emlékkel, történettel és többlet tartalommal bíró témáját dolgozzuk fel a foglalkozásokon, több művészeti területen, kreatív formában. A létrejövő alkotásokon keresztül helyi, közös értékeket emelünk ki, pozitív üzeneteket fogalmazunk meg, közvetítünk a szűkebb és a távolabbi közösségek számára” – ezzel a felhívással várják a fiatalokat az ez év nyarán megrendezésre kerülő egyhetes tokaji táborba a DEMO Wood program szervezői a fiatalokat. És mi már most, ezen a hétvégén ki is próbálhattuk néhány órán keresztül ezt a felefedező-kreatív programot.

Lássuk, mi is volt a kínálat.

 1. Animáció – gyurma-animációs kisfilm készítése, foglalkozásvezető Bogó Krisztina animációs tervezőművész.
 2. Grafika – saját kiadvány készítése egyéni élmények alapján, foglalkozásvezető Olteán Viktória tervezőgrafikus.
 3. Fotó – önarckép, digitális fotómanipulációk analóg technikákkal (tükör, projektor és mobiltelefonok segítségével), foglalkozásvezető Rozovics Éva, fotográfus, tervezőművész.
 4. Formatervezés –virágtartó-állvány készítése, növényültetés, foglalkozásvezető Szabó Ádám formatervező, művészhallgató.

A foglalkozásvezetők mind a MOME-n végzett tervezőművészek vagy hallgatók voltak (Moholy Nagy Művészeti Egyetem, Budapest)

Mindeközben tanári tréning is zajlott. Ezt Lakos Máté fotográfus tervezőművész és Design és vizuálisművészet-tanári hallgató tartotta. A DEMO Wood program módszertanának bemutatása a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének szakmai segítségével került kialakításra.

A program vezetője, helyszíni koordinátora Berta Barna volt, aki formatervező művész, Design menedzser, a DEMO Wood alapítója, szakmai vezetője.

Szabó Melánia és Kovács Szintia Szkárlett, I. évfolyamos Óvodapedagógia szakos diákok a következő rögtönzött kis beszámolóval összegezték ezt a napot:

„2019. április 6-án intézményünkben workshopra került sor a DEMO Wood csapata jóvoltából. Miután megtörtént a bemutatkozás, a workshop résztvevői négy különböző csapatra váltak szét. Az első csapat kipróbálhatta a fotózást Rozovics Évával. A második csapat Szabó Ádammal a formatervezést gyakorolta. A harmadik csapat az animáció szerkesztés technikáját tanulhatta meg Bogó Krisztinától. A negyedik csapat Olteán Viktóriával kipróbálhatta az alkotóművészeti tevékenységet: a grafikát. Fő témánk a Szülőföld volt, ennek jegyében kellett létrehoznunk alkotásainkat.

A nehéz munka közben megéheztünk, és a Kiscsikó étteremben megebédeltünk. Aztán újult erővel folytattuk a munkát. A nap záróakkordjaként bemutattuk egymásnak munkánk eredményét, saját remekműveinket, melyeket hatalmas tapssal és ujjongással dicsértünk meg.

Berta Barna a programvezető ekkor jutalmul felajánlotta, hogy menjünk el közösen pizzázni. A pizzázás remek hangulatban, jó tàrsasàgban telt. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy mesés napunk volt, rengeteg új dolgot tanultunk, új emberekkel ismerkedtünk, és remekül éreztük magunkat!Köszönettel tartozunk a DEMO Wood csapatának és tanárainknak!”

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete biztosította a helyszínt, a program résztvevőinek az ebédet. Intézményünk pedagógusai, Gavrilyuk Ilona, Keresztyén Gabriella, Újvári Gyöngyi, Vizaver Viktória, és Szilágyi Lajos irányításával zajlottak programok.

Különleges és tartalmas nap volt.

Egy hét a kreativitás jegyében

„Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.” Dr. Czeizel Endre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében április 2-5. között a „Legkreatívabb óvónőjelölt” címért versenyeztek a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos hallgatók. A hét folyamán a jelöltek bizonyíthatták kreativitásukat, rátermettségüket, improvizatív képességeiket.

Feladatuk az volt, hogy készítsenek egy játékeszközt, amelyet szívesen alkalmaznának későbbi munkájuk során, valamint egy általuk kitalált mesét kellett írniuk.

A hetet a keddi nap folyamán nyitották meg, amikor kiállításra kerültek a játékeszközök. A játékokra az egész hét folyamán szavazhattak az intézet diákjai és tanárai. A szavazatokat figyelembe vette a szakmai zsűri értékelése során. A nap végén egy bábkészítési feladat várt a versenyzőkre, ahol csoportokba rendeződve különböző típusú anyagokból kellett bábokat készíteniük megadott irodalmi művekhez.

A szerdai nap folyamán zajlott az improvizatív verseny első fordulója, ahol rögtönzésszerűen kellett feladatokat megoldaniuk csoportokban. Ezt követően egy feladatlapot kellett kitölteniük, amely szintén a kreativitásukat mérte fel. A csoportokban előadott feladattal és a feladatlappal is pontszámokat gyűjthettek.

Csütörtök a bábelőadások napja volt. A versenyzők szintén csoportokba rendeződve adtak elő egy hagyományos és egy rögtönzésen alapuló bábozást. A hagyományos bábozásnál egy előre összeállított bábjátékot kellett bemutatniuk. A rögtönzött bábozásnál a keddi nap folyamán elkészített bábokat kellett használniuk. A zsűri itt is egyénileg pontozta a versenyzőket.

A hét utolsó napján került megrendezésre az improvizatív verseny második fordulója, ahol a versenyzőknek egyénileg kellett megcsillantani tehetségüket. A feladatok különbözőek voltak: „Úgy gyere be az ajtón, mint egy…”. Az értékelés után került sor az eredményhirdetésre, ahol a zsűri több kategóriában osztotta ki a díjakat.

„A legjobb meseíró” címet viselő kategória harmadik helyezettje Megyesi Dóra és Imszticsei Violetta Mária, második helyezettje Miller Anna, az első helyezést Sütő Eszter meséje nyerte el, amelyet előadott a hallgatóság előtt.

„A legkreatívabban elkészített játékeszközért” járó cím harmadik helyezettje Tompa Lilla, második helyezettje Sütő Eszter, az első helyezést Miller Anna játéka nyerte el.

„A legimprovizatívabb óvónő” cím harmadik helyezettje Tompa Lilla, második helyezettje Popovics Barbara, első helyezettje Miller Anna lett.

A bábelőadások értékelésénél második helyezést ért el Sütő Eszter, az első hely megoszlott Imszticsei Violetta Mária és Miller Anna között.

A legkreatívabb óvónőket, az egész hét folyamán alakított teljesítményeket összevetve választotta ki a zsűri.

„A legkreatívabb óvónőjelölt” címért járó bronzérmet Sütő Eszter, az ezüstérmet Popovics Barbara, az aranyérmet Miller Anna nyerte el.

Versenyzőként nap mint nap kihívásként vettük a feladatokat. Leendő óvónői pályánk legfontosabb szerepeiben próbálhattuk ki magunkat. Mind a csoportos, mind az egyéni feladatok élményt nyújtottak mindannyiunk számára. Úgy érezzük, a játékok és feladatok elvégzése által gazdagabbak lettünk, közelebb jutottunk a szakmánk sikeres elindításához.

Reméljük, jó példával szolgáltunk azoknak a jövőbeli óvónőjelölteknek, akikre hasonló feladat vár majd.

Molnár Regina

III. évfolyamos, óvodapedagógia szakos diák

Rendhagyó színházi előadáson az FSZI diákjai

A TANÁR:

Bevezető gyanánt

Egy színházi előadás olyan érzelmeket, gondolatokat , kérdéseket és folyamatokat indít el bennünk, amelyeket a hétköznapokon kikerülünk, elfelejtünk, elrejtünk.

Egy előadáson nemcsak a darabot, a szüzsét, a színészi teljesítmény, a dramaturgi és rendezői munkát látjuk a színpadon, hanem önmagunkat, élethelyzeteinket, a világ törvényszerűségeit és paradoxonjait, a választott és választható ajtókat, lehetőségeket és úti célokat.

Egy színházi előadással mi is útra kelünk, mi is vándorlásra indulunk, az én-erdőnkben barangolunk. Ilyen belső utazásra adott nekünk lehetőséget egy Peer Gynt feldolgozás, amelyen a III. évfolyamos szociális munkás diákokkal vettünk részt nemrégiben.

S mivel én csak szemlélő voltam, sajátságos jó stílusú élménybeszámolót ajánlok Nektek egy részt vevő diák tollából.

A DIÁK

 „Ember, légy önmagad!
Manó, légy magadnak – elég!”

Március 27-én a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének szociális munka szakos diákjaként a csoporttársaimmal együtt alkalmam nyílt ellátogatni a beregszászi színházba. Valamit azonban már most le szeretnék szögezni: nem egy átlagos, „a színész játszik – a néző figyel” típusú darabot néztünk meg. A Peer Gynt című drámát mutatták be a színészek, a szokásostól igen eltérő módon: ahelyett, hogy végigültük volna azt a két órát, ami alatt a színművészek előadják a darabot, már a legelején a színpadon találtuk magunkat. Három ajtóval szemben álltunk, melyeken egy-egy szó szerepelt. Felelősség. Fantázia. Valóság. Mindenkinek mást mondanak ezek a szavak, és a színészek ezt nagyon is jól tudták. Az első feladatunk az volt, hogy e három szó alá írjuk fel azokat a kifejezéseket, amelyek először felvillannak előttünk.
Felelősség. Akarat. Szeretet. Döntések. Hűség. A lista folytatódik, de meg kell állnunk egy percre. Nézzük meg ezeket a szavakat, majd értelmezzük őket, s végül tegyük fel magunknak a kérdést: a felelősség mindnyájunknak ezeket jelenti? A hűség számunkra egyenlő a felelősséggel? Talán a szeretet az, ami egy napon említhető e szóval? Vagy inkább az akarat az? A döntések? Tudom, hogy te, aki ezt olvasod, teljesen más gondolatokkal rendelkezel, mint én vagy a csoporttársaim, így tudom, hogy bármelyik szót is írnám ide, nem értenél egyet… Mert ahogyan más a szemed színe, a zenei ízlésed vagy a humorérzéked, más a gondolkodásmódod és világnézeted is.
Fantázia. A feladatod ugyanaz, ami a miénk volt: meghatározni, hogy mit jelent számodra ez a fogalom. Vágyak. Boldogság. Könyv. Kreativitás. Számodra mi a fantázia? Szeretsz olvasni, álomvilágba menekülni? Festéssel, írással töltöd a szabadidődet, valami újat alkotva ezzel? Közel áll hozzád az álmodozás, vagy szívesebben éled át a hétköznapok eseményeit? Azt szeretném, ha e sorok olvasása közben az én leírt szavaimon kívül a saját gondolataidra is figyelnél.
Valóság. Most vonatkoztass el a fent említett szavaktól, és nézz körbe. Vedd szemügyre, hol vagy, kikkel vagy körülvéve, milyen a hangulatod, miféle teendők várnak még rád. Élet. Gondolj arra, milyen letenni egy könyvet, és visszacsöppenni az adott pillanatba. Jelen. Emlékszel, amikor édes álomból ébredtél fel, s azt kívántad, bár lecsukhatnád még a szemed és újra átélhetnéd azt a bizonyos álmot? Szürkeség. Meggyőződésem, hogy többé-kevésbé nyilvánvalóvá tettem, e fogalmak közül melyik áll tőlem a legtávolabb.  Ettől függetlenül te választhatod a valóságot, ne befolyásoljon az én véleményem. Mire az írásom végére érek, meg kell hoznod a döntést: melyik fogalmat, ezáltal melyik életet választod. Van még egy kis időd, de ahogy már említettem, az én gondolataim mellett koncentrálj önmagadra is.

Szívem szerint leírnám a darab minden percét, fontosabb jelenetét, végkifejletét, de ezzel elvenném tőled annak a lehetőségét, hogy te is átéld annak varázsát, megfogalmazd, számodra mit jelentenek a látottak, s milyen tanulságot, következtetést vontál le belőle. Ugyanis remélem, hogy egy nap alkalmad nyílik rá, hogy részese légy ennek az előadásnak, akár azon színészek jóvoltából, akikkel mi találkoztunk, akár másokéból.
Arról viszont mesélhetek, milyen érzések kavarogtak bennem, amikor leültem az első sorba, és fokozatosan megismertem a szereplőket. Meglepettség, harag, kíváncsiság, öröm… Egy érzelmi hullámvasút volt az a két óra, amit ott töltöttem. Profizmussal, mégis alázattal láttam játszani embereket, akik bevontak minket, nézőket, a darab alakulásába: kérdésekkel fordultak hozzánk, s az egyik ilyen pillanat be is vésődött az emlékezetembe. „Tényleg csak bajt okozok mindenhol, ahol járok?”– tette fel a kérdést a főszereplőt alakító színész, mire válaszok sokasága érkezett. Akárki szabadon kinyilváníthatta véleményét, amire a színművész – még mindig az általa megszemélyesített szereplő gondolkodásmódjával – válaszolt. S ez csupán egy része volt az interaktív előadásnak: ami ezután következett, minden résztvevő számára egy életre szóló élmény…
Egy-egy színésszel kisebb csoportokba rendeződve beszélgetni kezdtünk a szereplők jelleméről, a darabban látottakról, s annak folytatásáról. Az eszmecsere után újabb feladat várt ránk. Zavartan, sőt sokan ijedten fogadtuk a feladványt: nekünk, diákoknak kellett egy jelenetet alkotnunk, amelyben egy adott szereplő bőrébe bújva találkozunk a darab címszereplőjével, Peer Gynttel. Valószínűleg az első gondolatod ugyanaz, ami a miénk volt akkor: hogyan játszhatna el hitelesen egy jelenetet tizenhét szociális munka szakos diák?
A válaszom annyi, hogy kissé lámpalázasan, mégis hatalmas átéléssel. Az ötleteink bedobása után mindenki elképzelését átgondoltuk, összeszedtük, majd a három csoport egymás után előadta a saját, pár perces jelenetét. Nevettünk, meghökkentünk, büszkék voltunk: érzelmeket váltott ki belőlünk mindaz, amit közösen alkottunk.
A mi előadásunk után a színház világnapja alkalmából Tarpai Viktória színésznő felolvasta Carlos Celdran kubai színházigazgató és író-rendező gondolatait, s amikor már azt hittük, nincs több feladatunk mára, arra kértek bennünket, írjuk fel a nevünket arra az ajtóra, amelyet választanánk.  Felelősség. Fantázia. Valóság.  Mi választottunk. Én választottam, gondolkodás nélkül. És most rajtad a sor. Ismered-e önmagad annyira, hogy tudd, melyik ajtón szeretnél belépni? S amint belépsz a választott ajtón, elégedett leszel-e a döntéseddel, és azzal, aki vagy? Ismétlem: rajtad a sor. Légy hű önmagadhoz, és abban a pillanatban kinyílik a te ajtód.

Kasztner Antónia

Határtalanul! Kirándulás Mátészalkára

A Határtalanul! Program keretében március 28-31. között a Felsőfokú Szakképzési Intézet diákjai Mátészalkára látogattak, ahol megismerkedtek a Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal.

Az első nap délutánján  is iskolánk által szervezett buszokkal utaztunk a magyar országhatárhoz.

A Mátészalkára való 6 órás megérkezésünket követően egy kiadós vacsora után saját szobáinkba vonulva az este további részét az út fáradalmainak kipihenésével töltöttük.

Másnap újult erővel telve meglátogattunk az Ópályiban található tangazdaságot, ahol bemutatták az iskolát, annak területét, felszerelését, és betekintést nyerhettünk a diákok életébe is. Ezt követő állomásunk a mátészalkai Szatmári Múzeum volt, majd megnéztük a Túristvándi vízimalmot és a csodaszép nagyari Luby-kastélyt. A napi programok után visszatértünk szálláshelyünkre, s időnk további részét városnézéssel, vásárlással és pihenéssel töltöttük.

Harmadik napunkat Hortobágy látványosságainak megtekintésével kezdtük. Megnézhettük a Hortobágyi Nemzeti Parkot (itt lehetőségünk nyílt különböző állatfajok megismerésére: pl. őstulok, vadló; és szafarizásra a parkon belül) a Kilenclyukú hidat, és az annak közelében elhelyezkedő utcai vásárt. Ezt követően Debrecenbe utaztunk, ahol az időnket plázázással töltöttük el. A nap végén fáradtan tértünk vissza a néhány napig otthonunkként szolgáló kollégiumba, s másnap délelőtt élményekkel gazdagon indultunk haza.

A kirándulás során nemcsak szép emlékeket, hanem új ismeretségeket és barátokat szereztünk.

Nagy hálával és köszönettel tartozunk az iskolának , valamint a mátészalkai partneriskolánknak azért,hogy ilyen tartalmas és eseménydús kirándulásokat szerveznek nekünk, és ezzel együtt szeretnénk buzdítani minden diákot, hogy éljenek az iskola nyújtotta lehetőségekkel.

Mátyus Boglárka, ÓP I/2